LEDIG STILLING

Administrerende direktør | Simula Research Laboratory AS

Forskning – nyskaping – teknologi

Sted

Oslo

Frist

08.01.2023

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Administrerende direktør

Kontaktperson

Mona Wille

Leder analyse og research/ Seniorrådgiver

E-post

Telefon

Simula Research Laboratory AS er et internasjonalt anerkjent forskningskonsern som skaper kunnskap om grunnleggende vitenskapelige problemstillinger som har avgjørende rolle for samfunnsutviklingen. Med langsiktig grunnforskning løser Simula komplekse og samfunnskritiske utfordringer og utvikler kunnskap, ideer, ekspertise og produkter til nytte for samfunnet. Nåværende direktør trer nå til side etter 20 år, og vi ser etter Simulas nye toppleder.

Som administrerende direktør i Simula-konsernet har du ansvar for å stimulere til forskning, innovasjon og utdanning av høy internasjonal kvalitet som bidrar til verdiskapende samfunnsutvikling. Simula utdanner morgendagens forskere og samarbeider tett med nasjonale og internasjonale universiteter og forskningsmiljøer på tvers av en rekke fagdisipliner. Arbeidet foregår i tett samspill med Simula Research Laboratorys datterselskaper, spesielt forskningssentrene Simula UiB og SimulaMet. Simula forvalter også en portefølje av selskaper gjennom Simula Innovation AS, som har utspring i Simulas forskning, mens datterselskapet Simula Consulting tilbyr konsulenttjenester av høy kvalitet innen forskning og utvikling. Simula Learning tilbyr etter- og videreutdanning innen digital kompetanse til alle yrkesgrupper.

Vi søker en drivende leder med stor gjennomføringskraft og erfaring fra å lede og utvikle forsknings- og/eller kunnskaps- og innovasjonsvirksomheter. Du har en lederstil og kommunikasjonsform som skaper tillit internt og eksternt. Stillingen stiller høye krav til strategisk innsikt og evne til å involvere, motivere og skape entusiasme for forskning, utdanning og nyskaping.

For rett person er dette en unik mulighet til å videreutvikle en stolt og fremoverlent virksomhet som leverer høy kvalitet og stor samfunnsverdi. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Simula Research Laboratory er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

For mer informasjon, ta kontakt med Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Marius Malmer, tlf. 900 96 824, eller Benedicte Andersen, tlf. 478 21 687. Søknad med CV mottas snarest og senest innen 8. januar 2023.

Om virksomheten

Simula Research Laboratory AS (SRL) er et norsk forsknings- og innovasjonsselskap stiftet i 2002 og eies av Kunnskapsdepartementet. Selskapet har tre hovedoppgaver: Forskning på høyt internasjonalt nivå, utdanning i samarbeid med norske universiteter og nyskaping basert på forskningen innenfor områdene beregningsvitenskap, programvareutvikling, maskinlæring, kommunikasjonssystem og kryptografi, Gjennom dette bidrar Simula til nyskaping og innovasjon i både offentlig og privat sektor. Statlig eierskap i selskapet skal bidra til å sikre et høyt internasjonalt nivå på forskningen og utdanning av høyt kvalifiserte forskere. SRL har fem datterselskaper. Simula Innovation AS er et heleid datterselskap og forvalter Simulas investeringsportefølje med eierskap i 36 selskaper. Simula Consulting AS tilbyr konsulenttjenester. I tillegg eier SRL 51% av Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet) og Simula UiB AS. Simula Learning AS tilbyr etter- og videreutdanning innen digital kompetanse til alle yrkesgrupper. Majoriteten av selskapene holder til sentralt i Oslo, med unntak av Simula UiB som holder til i Bergen. Konsernet har over 200 ansatte fra 35 land, og omsetningen er nå på over 300 millioner kroner på konsernnivå.

Powered by Labrador CMS