Annonsørinnhold:

7 av 10 i næringslivet tror det går bra

Publisert Sist oppdatert

En rykende fersk undersøkelse fra Opinion og Norstat viser oppsiktsvekkende koronaoptimisme blant norske bedrifter. Bare 3 % tror de vil klare seg dårlig gjennom krisen. – Disse tallene var en interessant kontrast til mange av de bekmørke historiene vi har sett den siste tiden, sier Cathinka Yvonne Mørch i digitalbyrået Increo, som har bestilt rapporten.

Mens 71 % av de spurte bedriftene tror de kommer seg svært eller ganske bra gjennom koronasituasjonen, svarer kun 3 % det motsatte. Varehandel er den bransjen som i størst grad oppgir at de kommer til å klare seg dårlig, men selv her er andelen kun 5 %. I primærindustrien er tallet 0.

– At så få ser mørkt på situasjonen, er jo gode nyheter. Vår forklaring er at mange bedrifter har vært raske til å snu seg rundt og la digitale løsninger i alle fall delvis veie opp for mye av den reduserte aktiviteten, sier Mørch, som er digital rådgiver i Increo.

En digital bølge

Dette gjenspeiles også i undersøkelsen, som også tok for seg norske bedrifters digitale omstilling i møte med coronaviruset. Hele 42 % oppgir at situasjonen har ført til at bedriften har tatt i bruk digitale hjelpemidler de vil fortsette å bruke i fremtiden. Andelen er høyere blant dem som selger produkter. 27 % av større bedrifter som selger produkter, oppgir også at de ville stått sterkere rustet for situasjonen dersom de hadde hatt bedre digitale løsninger på plass før krisen inntraff.

– Det peker i alle fall i retning av en viss omstilling. Det rimer også godt med våre erfaringer, og vi sitter midt oppi dette. Vi merker fra egne henvendelser at flere satser på digital omstilling om dagen. For noen handler det om å bruke anledningen til å ligge i forkant, for andre om ikke å sakke akterut, sier Mørch, og legger til at norsk næringsliv har et solid digitalt utgangspunkt.

Cathinka er digital rådgiver hos oss, og ser frem til å bistå i digitaliseringen fremover.
Cathinka er digital rådgiver hos oss, og ser frem til å bistå i digitaliseringen fremover.

– Det ser vi både fra tallene og svarene i undersøkelsen. Norske bedrifter oppgir at de i dag i snitt bruker 24 digitale systemer og funksjoner. Vi ser i undersøkelsen at mange har noe igjen å gå på når det kommer til samhandling mellom disse. Men vår erfaring er også at digitale muligheter blir utnyttet ekstra kreativt midt oppi alt dette. Vi håper næringslivet fortsetter å pleie den kreativiteten.

Planlegger digitaliserte løsninger

17 % svarer at koronasituasjonen har ført til at bedriften har vært nødt til å digitalisere hele eller deler av virksomheten. Tallet er høyest innen tjenesteytende næringer (25 %).

– Dette er ikke et enormt høyt tall, og bryter litt med fortellingene om den voldsomme omveltningen noen mener koronaviruset har ansporet. Men vi leser også i undersøkelsen at næringslivet ser fremover når det gjelder digitalisering.

Undersøkelsen spurte nemlig også bedrifter om hvilke konkrete planer de har for digitalisering i løpet av de neste 12 månedene. Her står organisering av arbeidslister, online kundeservice og nettsalg av produkter og tjenester først i rekken. Blant dem som ikke allerede har det, svarer henholdsvis 23, 20 og 16 prosent «Ja» på at de skal digitalisere eller ta i bruk dette i løpet av det neste året.

– Kanskje spesielt interessant er online kundeservice, som er den løsningen nest færrest oppgir at de i dag benytter. Blant dem vil altså 1 av 5 gjøre dette i den kommende tiden. Det tilsvarer 12 % av alle norske bedrifter.

Riktige grep i digitaliseringen vil ikke bare komme til nytte her og nå – det vil ruste deg for fremtiden. Er du blant en av de som ser muligheter? Eller ønsker du å se hele rapporten fra undersøkelsen? Ta gjerne kontakt med [email protected].

Denne undersøkelsen intervjuet 180 tilfeldig utvalgte bedrifter på tvers av en rekke bransjer.