Annonsørinnhold:

70% av nyetablerte bedrifter er borte etter 5 år. Det vil Monner gjøre noe med.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 60 000 bedrifter startes opp i Norge hvert år, men kun et fåtall bedrifter ender opp med å klare seg. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det under 1/3 del av alle nyoppstartede bedrifter som fortsatt er aktive etter 5 år. Hva er hemmeligheten bak bedriftene som klarer seg? Har de en hemmelig gründerformel, eller er det rett og slett flaks?

En gründerformel for vekst 🚀

Marius Dybdahl er «vekstgeneral» hos Monner og tror dessverre ikke at det finnes en hemmelig gründerformel som garanterer suksess. Men Marius mener å se noen fellestrekk hos de bedrifter som lykkes å skape vekst og overleve i konkurranseutsatte markeder.

– Å fokusere på bedriftens kapital, kompetanse, kommersialisering og kontroll, kan gi et godt utgangspunkt for bedriften din sin vekst, forteller Dybdahl.

– Å fokusere på bedriftens kapital, kompetanse, kommersialisering og kontroll, kan gi et godt utgangspunkt for bedriften din sin vekst.

- Marius Dybdahl

Disse fire K’er er kjerneområder i Monner sin «vekstmotor» for gründere og vekstbedrifter. Les mer om Monner

Skaffe nødvendig kapital 💰

Som gründerbedrift har du ifølge statistikken, dårlig odds for å klare deg på markedet. Mange går konkurs som følge av lite eller ingen tilgang på kapital eller pengeflyt.

Som gründer er du avhengig av kapital for å utrette, produsere, bygge eller skape noe som bedrift. Uten kapital har du lite sannsynlighet for å få noe gjort, og som nyoppstartet bedrift kan du ofte oppleve at du får mange løpende kostnader uten at det dukker opp inntekter med det første.

Å vite hvordan du skal få tilgang på kapital, er derfor svært viktig. Tradisjonelle banker kan noen ganger være en løsning, men mange bedrifter opplever lån via bank som en langtekkelig og komplisert prosess. I tillegg kan det være vanskelig å få lån da banker ofte er svært selektive med hvem de gir lån til.

Du blir mest sannsynlig nødt til å se deg om etter andre muligheter. Dybdahl fra Monner mener dette er en del av hemmeligheten bak suksessfulle bedrifter: du må tenke utenfor boksen og tørre å satse på nye muligheter.

– Det er viktig at banker og selskaper som formidler bedriftslån, snakker samme språk som gründere og bedriftsledere som trenger kapital for å vokse, bemerker Dybdahl.

Verden i dag er full av muligheter, og ofte skal det ikke mye til for å kunne gjøre forskjell. Lånebasert folkefinansiering for gründere og vekstbedrifter har vært en viktig kilde til kapital for selskaper i andre EU-land, og nå også blitt stadig mer vanlig i Norge. Folkefinansiering betyr at enkeltpersoner kan investere i din bedrift og prosjekter, via plattformer som monner.no.

– Det som er bra med denne typen bedriftslån er at det er raskt og uforpliktende å søke, og basert på en no-cure no-pay modell – ingen kostnader hvis det ikke blir et lån, forteller Dybdahl.

Les mer om bedriftslån via Monner her – uforpliktende å søke

Tilgang til kompetanse og ressurssterke mennesker 👩🎓

En bedrift er avhengig av kapital for å gå rundt, men ifølge Marius er en viktig faktor for å lykkes at teamet bak bedriften har nødvendig kompetanse og drivkraft.

Han mener det er svært verdifullt å ha ressurssterke mennesker med på laget, og et sammensatt team av mennesker med ulik bakgrunn, knyttet til erfaring og kunnskap. Dette er noe å ha i bakhodet når du skal rekruttere mennesker til din bedrift, eller ønsker å bemanne et nytt prosjekt.

Ifølge Dybdahl kan det store antallet nedleggelser ha sammenheng med at mange bedrifter som starter opp, ikke har tilgang til den nødvendige kompetansen som kreves for å drive en bedrift.

Lønn og personalkostnader er ofte den største utgiften for selskaper i vekst, og som regel har ikke gründere råd til å ansette all nødvendig kompetanse selv. Men det betyr ikke at bedriften ikke kan få tilgang til nødvendig kompetanse.

-Gründere kan komme langt ved å tenke utenfor boksen rundt rekruttering, når det gjelder å få tilgang til nødvendig kompetanse, forteller Dybdahl.

Selskaper i oppstartsfasen kan kombinere to K’er, kapital og kompetanse, gjennom «smart kapital». Smart kapital er en voksende trend blant gründere, og betyr å kombinere rådgivningskapital og finansiell kapital. Kort fortalt betyr det at de velger hvem som får investere i sin bedrift, ikke bare basert på penger de kan tilføre, men også hvilken kompetanse og nettverk de kan supplere bedriften med.

I ulike faser og aktiviteter trenger bedriften ny kompetanse og nye partnere. Et godt alternativ til å hente smart kapital ved å selge aksjer, er at gründer eller bedriften blir medlem i et nettverk eller et økosystem som en forretningsmodell. Det finnes flere tilbydere av vekstnettverk, hvor Monner er en av disse.

-Ved å bli medlem på Monner øker bedriften din rekkevidde, samtidig som relevant spisskompetanse og mulige samarbeidspartnere er lett tilgjengelig, forteller Marius.

Sjekk om din bedrift kvalifiserer!

Kommersialisering – sett markedet først 📈

Kapital og kompetanse er viktig, men langt fra den eneste innsatsfaktoren en bedrift trenger for å skape veksten de ønsker. Kommersialisering betyr å sørge for at mulige kunder oppdager produktet eller tjenesten din, og at de har lyst til å kjøpe det. Bedriften må ha et attraktivt produkt eller tjeneste, flere gode kunder og et nettverk som heier på dem og ønsker at de skal lykkes. Da er det viktig at kundene forstår produktet ditt og liker ideen bak det.

Dybdahl mener bedrifter i Norge ofte har en tendens til å fokusere for mye på nyskapning og for lite på kommersialisering når de innoverer. Ofte strander de innovasjoner som legger for stort fokus på selve nyskapningen, og produktet ender opp med å bli for komplisert, og for lite kommersialisert. Mange bruker rett og slett for mye tid inne for å jobbe med produktet og perfeksjonere det, når de heller burde teste og få tilbakemeldinger fra mulige kunder i markedet. Det er viktig å finne balansen mellom ditt produkt, og det markedet etterspør og ønsker.

– Suksessfull innovasjon består av både nyskapning og kommersialisering, understreker Dybdahl.

Han forteller at kjernen i crowdfunding er å koble sammen bedrifter med mennesker som har troen på ditt prosjekt. Her får bedriften mange potensielle ambassadører ved at alle som investerer i ditt lån har et sterkt ønske om at du skal lykkes.

Å få tidlige tilbakemeldinger på en ny tjeneste eller produkt er alfa og omega. Potensielle investorer har muligheten til å stille spørsmål direkte til bedriften, noe som bidrar til å skape engasjement rundt din bedrift. På denne måten, forklarer Dybdahl, får du en direkte tilbakemelding på hvor bra din tjeneste eller produktet er – allerede før det er lansert.

Kontroll gir økt fleksibilitet ✅

Den siste K står for kontroll. I oppstartsfasen består en bedrift ofte av en person. For at bedriften din skal kunne vokse, blir du etter hvert nødt til å involvere andre. Du må videreføre måten du jobber og tenker på, til dine ansatte. Dette kan være en utfordring, men det er helt nødvendig for at du selv ikke blir sittende med alt arbeidet.

Oversikt over bedriftens økonomi er også viktig for å lykkes.

Hva er dine største kostnader, og hva er det som øker dine inntekter? Det er viktig å kunne forutse tidlig når bedriften din trenger mer kapital for å vokse. Da får du som gründer flere valgmuligheter og større fleksibilitet. Monner ønsker å gi gründere og vekstselskaper kontroll over egen utvikling.

– For å få større kontroll på egen utvikling så kan en god løsning være å integrere bank og regnskap, avslutter Dybdahl.

Er du interessert? Bli Monner-medlem her – gratis og uforpliktende!