Annonsørinnhold:

Aize inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker BP

Aker BP og Aize er enige om et samarbeid om å utvikle Aizes programvare for å effektivisere drift og vedlikehold på selskapets installasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Aize lager programvare som gir Aker BP tilgang på en skybasert arbeidsflate, der de kan utforske og samhandle på selskapets installasjoner digitalt - via en digital tvilling.

– Dette vil danne grunnlaget for fremtidens operasjonsmodell i Aker BP, der vi ønsker å drifte enda mer effektivt. Vi samarbeider med Aker-selskapet Cognite om å samle data og gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig i tvillingen til Aize og andre applikasjonsleverandører. Et tett og sømløst strategisk samarbeid mellom Cognite og Aize er dermed viktig både i prosjektgjennomføring og drift. Denne avtalen med Aize betyr at vi setter ytterligere fart på de viktige digitaliseringstiltakene vi allerede er i gang med, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP.

Aize utvikler nå programvare som skal digitalisere tunge industriprosjekter fra start til slutt, og i samarbeidet med Aker BP vil Aize bli brukt både for prosjektgjennomføring, og for å øke effektivitet og kostnadskontroll i drift

Som del av avtalen vil Aizes domeneeksperter jobbe tett med Aker BPs fagfolk, slik at Aize kan nå sin ambisjon om å bli en ledende programvareleverandør i en kompleks industri. Begge selskaper er også enige om at målet er å utvikle et produkt som kan utnyttes av flere selskaper og industrier.

Grunnsteinen for utnyttelse i fornybarsektoren

Ved å lage et produkt som effektiviserer både planlegging og bygging, og ikke minst muliggjør samhandling basert på en digital tvilling for anlegg i drift, legger Aize grunnsteinen for i fremtiden å kunne optimalisere anlegg innenfor karbonfangst, hydrogen eller tilstøtende industrier.

Effektiviseringspotensialet er stort, og en sentral del av Aizes målsetning er å bruke denne sjansen til å utvikle programvare som kan utnyttes i flere deler av energisektoren.

– Vi har hatt et strålende forhold til Aker BP helt siden Aize ble født. Deres evne til å balansere fremtidsrettet og visjonær tenkning med det pragmatiske og praktiske har alltid imponert meg. Vi håper dette er starten på et langsiktig partnerskap som kan bidra til å opprettholde Aker BPs posisjon som et foregangsselskap innen digitalisering og effektiv drift, sier Aize-CEO Jarle Skrebergene.

Allerede lovende resultater

– Vi har testet Aizes potensial gjennom pilotprosjekter med noen av de største energiselskapene i verden, vi gjør store fremskritt i arbeidet med å heldigitalisere prosjektgjennomføring via NOA Fulla-prosjektet, og vi befester partnerskapene våre i fornybarsektoren. Sammen med avtalen med Aker BP danner dette grunnlaget for å lage programvare som vil forvandle hvordan folk jobber i energisektoren, sier Jarle Skrebergene.

For å forsterke innsatsen mot fornybarsegmentet, er Aize også i samarbeid med Aker Horizons og deres porteføljeselskaper.

Det flerårige programmet har som mål å gjøre prosjektgjennomføring og drift mer effektiv og konkurransedyktig på tvers av ulike fornybarindustrier.

– Vi har allerede begynt å kjøre piloter i Aize. Det første prosjektet vi tester er Aker Carbon Capture sitt Twence-prosjekt, som allerede viser lovende resultater. Ambisjonen er å effektivisere både prosjektgjennomføringen og driften av anlegget ved bruk av Aize. Med tilgang til mange spennende fornybare satsinger, ligger alt til rette for at vi kan ta digitale sjumilssteg fremover, sier Rósa Ingimundardóttir Stensen, product manager i Aize.

Les mer om Aize-teknologien

Customer story: How Aize’s Integrity Features Transformed OKEA Subsea Employees’ Working Days

Powered by Labrador CMS