Annonsørinnhold:

Faraz Seyedi, analytiker i Kameo.
Faraz Seyedi, analytiker i Kameo.

Analytiker: Slik fungerer lånebasert crowdfunding

Publisert Sist oppdatert

Delingsøkonomien er kommet for å bli, også i finansmarkedet. I denne artikkelen forklarer analytiker Faraz Seyedi hva lånebasert crowdfunding er – og hvordan det fungerer.

Hva er lånebasert crowdfunding?

– Lånebasert crowdfunding innebærer at en gruppe private og/eller profesjonelle investorer låner ut kapital til et eiendomsprosjekt eller en bedrift. For dette får investorene rentebetalinger og avdrag.

Hva er hovedintensjonen med konseptet?

– Kameo vil tilby eiendomsutviklere og småbedrifter et fleksibelt og transparent finansieringsalternativ. Ofte vil Kameos produkt være et komplement til banken, og ikke en erstatning. På den andre siden får privatpersoner og bedrifter en ny investeringsmulighet og kan investere direkte i lån til prosjektene. Ideen kommer opprinnelig fra Storbritannia og kan forklares som den finansielle grenen av delingsøkonomien.

Hvem kan bruke det?

– Minstekravene for å søke lån er i utgangspunktet enkle. Du må ha et aksjeselskap, selskapet må ha levert inn minst ett årsregnskap og må bestå en standard kredittsjekk. Utover dette vurderer vi alle eiendomsutviklere og småbedrifter som tar kontakt, og vi vil forsøke å finne en løsning som passer bedriften.

– Som investor kan hvem som helst investere i våre lån. Du kan investere både som privatperson eller gjennom et selskap, og får tilgang til prosjekter over hele Norge. Vi ønsker at alle som vil skal kunne delta, og derfor er minstebeløpet for investering pr. lån satt til 500 kroner.

  • Vil du vite mer om mulighetene for å investere hos Kameo? Les mer her!

Hvordan er avkastningen og risikoen knyttet til prosjektene?

– Historisk avkastning gjenspeiler aldri fremtidig avkastning, men om man ser tilbake så ville du ha hatt en avkastning på 9,8% per år dersom du hadde investert i alle lån som er blitt publisert på plattformen.

– Når det er sagt, er det en god grunn til at lånene har en høy rente sammenlignet med andre sparealternativer, som for eksempel sparekonto i banken. Vi gjør det vi kan for å kvalitetssikre selskapene og prosjektene, men det vil alltid være en risiko for økonomisk tap. Både selskapsspesifikke hendelser eller generelle markedstrender kan bidra til å påvirke selskapene på en negativ måte. Dette gjelder alle typer investering, og lånebasert crowdfunding er ingen unntak.

Hvordan fungerer det?

– Det ligger et grundig arbeid bak alle prosjektene som publiseres på kameo.no. Bedriftene som ønsker finansiering blir vurdert på en rekke parametere, slik at Kameo kan prise lånet så riktig som mulig. Kun en liten andel av de som søker, ender opp på plattformen. Som investor bruker du kun noen minutter på å registrere deg, og etterpå har du tilgang til å investere i lån side om side med 10.000 andre skandinaviske investorer.

Se videoen under for en kort forklaring på hvordan Kameo fungerer.

Hva er det viktig å tenke gjennom og sette seg inn i før man investerer?

– Mitt viktigste råd er å ikke legge alle eggene i samme kurv. I denne sammenhengen har dette to betydninger. Bruk Kameo som en del av en diversifisert portefølje, sammen med for eksempel aksjer, fond eller andre aktivaklasser. Du bør også spre investeringene utover mange lån på Kameos plattform, da reduserer du sjansene for tap. Hvor mye du bør investere i lån gjennom Kameo, avhenger av den økonomiske situasjonen din. Aldri invester mer enn du har råd til å tape.

– Når det gjelder enkeltlån på plattformen deler vi en hel del informasjon om lånene, og jeg anbefaler deg å sette deg godt inn i de ulike prosjektene før du investerer. Ofte er det en veldig god grunn til at man får 7% rente i det ene lånet og 14% i det andre.

Hvilke fordeler er det med lånebasert crowdfunding sammenlignet med andre finansieringsløsninger?

– Crowdfunding er på mange måter en døråpner til finansbransjen. Eiendomsutviklere og småbedrifter får tilgang til mer finansiering, som kanskje ikke er tilgjengelig for dem gjennom tradisjonelle banker og andre finansinstitusjoner. Investorene får en ny mulighet til å investere i produkter som tidligere kun har vært tilgjengelig for de største investorene, med høye inngangsbilletter. En ny måte å tenke på, og nye tekniske løsninger, gjør at vi kan tilby låntakere og långivere effektiv online løsning.

Hva er det som avgjør hvor stor gevinsten blir for dem som investerer?

– Kameo har en intern kredittmodell som vurderer en rekke variabler. Selskapet, personene bak, prosjektet selv og sikkerhetene som stilles for lånet, er blant variablene som analyseres. En samlet vurdering resulterer i en Kameo-risikoklasse, og en rente. Risikoklassene går fra A-E (hvor A er best), og rentene settes på 5 til 15 prosent avhengig av risikoklassen.

*Historisk avkastning ved å investere hos Kameo er 9,8 %. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. All investering medfører risiko for tap.