Annonsørinnhold:

FOR FÅ UTVIKLERE: – Den utfordringen veldig mange selskap i Norge kjenner på i dag, er at det er vanskelig å ansette egne utviklere, sier Per Einar Myklebust, CEO og med-gründer av Cefalo og salgs- og markedssjef, Jens Wahlberg. (Foto: Daniel Novello, Pressworks)
FOR FÅ UTVIKLERE: – Den utfordringen veldig mange selskap i Norge kjenner på i dag, er at det er vanskelig å ansette egne utviklere, sier Per Einar Myklebust, CEO og med-gründer av Cefalo og salgs- og markedssjef, Jens Wahlberg. (Foto: Daniel Novello, Pressworks)

Cefalo løser utviklermangelen, og er i kraftig vekst

– Det vi representerer er på mange måter en alternativ måte å finne faste ansatte på.

Publisert Sist oppdatert

– Det vi representerer er på mange måter en alternativ måte å finne faste ansatte på. Sånn sett skiller vi oss litt fra andre konsulentselskaper eller outsourcing-selskaper hvor man ofte setter bort et prosjekt eller en modul, eller lignende ting. Det gjør ikke vi, vi hjelper selskaper som i hovedsak ønsker seg egne ansatte, forklarer Per Einar Myklebust, CEO og med-gründer av Cefalo.

Norske Cefalo er spesialister på langtidsutleie av fulltidsutviklere til det norske markedet, via datterselskapet i Bangladesh. Det norske selskapet startet opp i 2010, og har nå vokst til nærmere 200 ansatte. Mye av grunnen er fordi Cefalo dekker et tydelig behov i det norske markedet, mener Myklebust.

– Den utfordringen veldig mange selskap i Norge kjenner på i dag, er at det er vanskelig å ansette egne utviklere. Det utdannes rett og slett for få, så det er vanskelig å få tak i dem. Det gjør at mange selskaper som ønsker seg flere faste ansatte sliter med å fylle de stillingene. I tillegg er kostnadsnivået økende.

Føles som egne ansatte

Løsningen Cefalo har kommet opp med, er altså å lage et datterselskap i Bangladesh. Der har de en rolle som en av de mest attraktive arbeidsgiverne på feltet, forteller Jens Wahlberg, salgs- og markedssjef hos Cefalo.

– Det er en del av hovedstrategien vår, at vi skal være den beste arbeidsgiveren for de flinkeste utviklerne i landet. Så når vi får nye kunder, går vi ut i markedet i Bangladesh og rekrutterer team for den aktuelle kunden.

VI-KULTUR: Cefalo jobber mye med å dyrke frem en felles kultur mellom kunden i Norge og teamet i Bangladesh. (Foto: Daniel Novello, Pressworks)
VI-KULTUR: Cefalo jobber mye med å dyrke frem en felles kultur mellom kunden i Norge og teamet i Bangladesh. (Foto: Daniel Novello, Pressworks)

Cefalo lyser ut stillingene kunden i Norge er på jakt etter, gjennomfører rekrutteringsprosessen, og når utviklerne er på plass sitter de fysisk hos Cefalos datterselskap i Bangladesh, men ledes direkte av den norske kunden. De inngår i utviklerteamet sammen med utviklerne kunden har fra før, og føles som kundens egne ansatte, uten noen form for mellomledd.

Nettopp dette er en viktig tommelfingerregel for å lykkes, mener Jens Wahlberg: At kunden tenker på de ansatte Cefalo har hentet inn som sine egne, og behandler de deretter.

– Dette sørger for at man ikke får en «oss og dem»-kultur, men en «VI»-kultur. Man har noen utviklere i Norge, og noen hos Cefalo i Bangladesh, og så jobber de sammen i team. Vi hjelper kunden å finne folk de ellers ikke ville funnet, og sørger for at arbeidstakerne har det bra på jobb. Dette fører også til at kundene våre har lav turnover, og får et stabilt utviklerteam. For det er en annen klassisk utfordring, at man i stor grad benytter seg av innleid arbeidskraft eller frilansere, noe som i bunn og grunn betyr høy turnover. Vår modell gjør at vi finner flinke folk, som blir over tid.

Tett på kundene

Cefalo bruker mye tid på å snakke med kundene sine om betydningen av at alle ansatte, både i Norge og Bangladesh, føler seg som en del av teamet, forklarer Wahlberg. Det er viktig at kundene forstår viktigheten av dette, understreker han.

– Det er helt avgjørende vi er tydelige på hvordan vi ønsker å jobbe sammen; hva kundene kan forvente av oss, hva vi forventer av dem og ikke minst hva utviklerne kan forvente.

Denne modellen har vist seg å fungere svært godt, og gjør også at Cefalo kommer veldig tett på kundene, sier Per Einar Myklebust.

– Tettere enn mange leverandører, vil jeg si. Og det må til for at utviklerne i Bangladesh skal se på dette som «sin bedrift», og at de tar mer eierskap i arbeidet. Man må gi tillit for å få til et godt samarbeid.

STRATEGIEN: Strategien til Cefalo er å være den beste arbeidsgiveren for de flinkeste utviklerne i Bangladesh. Dermed kan de bygge faste og svært kompetente team til de norske kundene. (Foto: Daniel Novello, Pressworks)
STRATEGIEN: Strategien til Cefalo er å være den beste arbeidsgiveren for de flinkeste utviklerne i Bangladesh. Dermed kan de bygge faste og svært kompetente team til de norske kundene. (Foto: Daniel Novello, Pressworks)

Finner riktige folk

Cefalo kaller dette en alternativ måte å finne faste ansatte. Og løsningen har mange fordeler for kundene, fremfor å øke staben her i Norge, sier Jens Wahlberg.

– Det er selvfølgelig ingen fordel i seg selv at utviklerne sitter langt unna, men det er mye bedre å ha flinke folk langt unna, enn tomme stoler veldig nære. De aller fleste ønsker nok å ha utviklere her i Norge, men det er vanskelig. Man finner ikke folkene man trenger – men det gjør vi, forklarer Wahlberg.

Han mener det er to hovedgrunner til at folk velger Cefalo.

– Det ene er at vi finner folk som er vanskelig å finne her hjemme. Det andre er kostnadsgevinsten. Flinke utviklere er rimeligere i Bangladesh enn hjemme i Norge. Man får en veldig fin utvikling per krone-brøk, altså at man rett og slett får utviklet mer for det samme utviklingsbudsjettet.

Bredt spekter av kunder

Cefalo er ikke låst til noen spesifikk bransje, men idealkunden er et selskap som driver med kontinuerlig software-utvikling i en eller annen form, og som har egne utviklere. Gjerne et selskap som er i vekst, og ønsker seg flere utviklere, men merker at det er vanskelig å finne de her til lands.

– Denne beskrivelsen passer jo på selskaper i mange forskjellige bransjer, og vi har også kunder i et bredt spekter av bransjer. Både selskaper som utvikler programvare til internt bruk, og de som utvikler programvare for å selge. Favoritten er selskaper som er forbi den første oppstartsfasen, og som ønsker å vokse raskt og kostnadseffektivt. Vi fjerner mye av flaskehalsen selskaper som ønsker å vokse raskt møter på, forklarer Jens Wahlberg.

Tar kontroll over utviklingen

Wahlberg og Myklebust mener det er mange misforståelser rundt begrepet outsourcing. Først og fremst at dette innebærer at man setter det bort, gir fra seg kontrollen, og ikke ønsker å gjøre det selv, sier Myklebust. Han understreker også at Cefalo ikke driver med outsourcing i tradisjonell forstand.

– De fleste selskaper ønsker jo ikke å gi fra seg kontrollen, og der skiller vi oss også ut fra den vanlige oppfatningen av outsourcing. Vi hjelper egentlig ikke bedrifter som ønsker å outsource ting, snarere tvert imot – vi hjelper de som vil insource, ta kontroll på utviklingen. Vi leverer jo tross alt ikke software, vi leverer dyktig arbeidskraft. Så lager kunden software og leder utviklingen selv.

Langvarig løsning

Som sagt fungerer tydeligvis Cefalos modell godt. Selskapet kan skilte med en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 4,7 av 5, altså svært høy. Og kundeforholdene er langvarige.

– Kundene våre ser ikke på oss som en midlertidig løsning, men en permanent en. Rett og slett at vi blir en del av utviklerstrategien deres.

Les mer om Cefalo og deres tjenester her.

Powered by Labrador CMS