Annonsørinnhold:

Da euroen kom til Trondheim

378 norske prosjekter har fått euro fra EU de siste par årene. Mulighetene er store, fastslår Innovasjon Norge.

– For oss er EU-midlene rene skaleringspenger. Oppdraget vårt er å hjelpe én million europeere med cybersikkerhet de neste årene, og bli en betydelig cybersikkerhetsleverandør med europeisk fokus, sier Erlend Andreas Gjære, gründer av Secure Practice.

Publisert Sist oppdatert

Knappen som startet det hele

Som tidligere forsker og ansvarlig for sikkerhetsopplæringen i en stor bedrift, så Gjære tydelig behovet for å hjelpe folk mer aktivt i hverdagens små og store sikkerhetsbeslutninger.

– Cybersikkerhet er noe som angår oss alle – og jeg tenkte at hvis alle trenger denne kompetansen, må det være et potensial for å utvikle noe skalerbart

Dermed startet han opp Secure Practice sammen med kona Ragnhild i 2017. Trondheim-bedriftens første produkt var MailRisk – en knapp i innboksen som ansatte kan trykke på når de mottar en mistenkelig e-post, og som analyserer e-postens troverdighet. Samtidig samler en skytjeneste inn data om e-posten, slik at det raskt avdekkes om flere er rammet. Slik går de ansatte fra å være det som ofte kalles det svakeste leddet, til å bli en verdifull ressurs i sikkerhetsarbeidet.

«PANIKKNAPP» I INNBOKSEN: En rekke norske bedrifter har tatt i bruk SecurePractices produkt «MailRisk».

– Målet vårt er å beskytte samfunnet og menneskene vi lever side om side med, mot kriminelle og skadelige aktører. Vi vil gjøre folk trygge og kapable til å håndtere denne litt usynlige trusselen, sier Gjære.

De siste sju årene har de bygget stein på stein, til det som i dag er blitt spådd å bli «et av Norges neste eksporteventyr».

KLARE FOR EUROPA: Trondheim-bedriften Secure Practice har utviklet produkter som har et konkurransefortrinn i EU.

                  

Mange finansieringsmuligheter for norske bedrifter

For tiden er Gjære landet rundt på turné med cybersikkerhetsøvelsen «Hele Norge øver». Bedriftene strømmer til øvelsene, hvor de gjennom en digital og interaktiv simulering får kjenne på kroppen hvordan det er å stå midt i et dataangrep. 

I høst setter bedriften kursen mot Danmark, med suksess-øvelsen og skytjenestene i sekken. Deretter venter resten av Europa.

Det skjer takket være EU-midler fra Digital Europe – EUs program for digital transformasjon i næringslivet og offentlig sektor (se faktaboks). Secure Practice mottok 2,5 millioner euro i fjor – rundt 29 millioner norske kroner – som første norske bedrift som har fått støtte fra ordningen.

I perioden 2021 til 2023 har norske bedrifter fått støtte til hele 378 prosjekter.

– Vi må utnytte det norske innenforskapet i Europa til det fulle – og det finnes en rekke finansieringsmuligheter i EU for norske bedrifter. Innovasjon Norge hjelper bedrifter og klynger med å lykkes i EU, sier Hans Eirik Melandsø, som leder Innovasjon Norges Brüssel-kontor.

Han påpeker at EU-midlene også betyr mer enn ren finansiering.

– Disse EU-programmene gir også tilgang til nye markeder, og muligheter til å bygge nettverk og få ny kompetanse.

Innovasjon Norge er din inngangsport til Europa. Snakk med oss om mulighetene!

 

EU-regler gir markedsmuligheter

Tildelingen fra Digital Europe har som mål å beskytte borgere og virksomheter, styrke den europeiske cybersikkerhetsindustrien og å skape arbeidsplasser i Europa. For Secure Practice har midlene betydd 10 nye stillinger, og de teller nå 22 ansatte.

Gjære poengterer at EUs mange reguleringer også gir markedsmuligheter.

– Vi har bygget løsninger som er tilpasset et europeisk regelverk, og det er et strategisk valg for oss. Markedet er kjempestort – vi kan blir så store vi bare vil.

BESKYTTER SAMFUNNET MED KI: Secure Practice bruker kunstig intelligens til å skreddersy tjenestene deres. At de også er tilpasset et europeisk regelverk, er et klart konkurransefortrinn.

Han trekker fram støtten fra Innovasjon Norge som essensiell for å ha kommet dit de er, både gjennom ulike finansieringsordninger, kurs og rådgivning. Det var også «en nødvendig dytt» fra en EU-rådgiver i Innovasjon Norge som gjorde at de søkte på EU-midler.

– Innovasjon Norge har alltid vært der for oss, og gjennom dem lærer vi stadig mer om hvordan verden fungerer. De er en god partner som har vært avgjørende for at vi har kunnet ta de stegene vi har tatt. 

   

Se hvilke muligheter du har for EU-finansiering

  • Horisont Europa: verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon.
  • Digital Europa-programmet: fremmer digital transformasjon i næringslivet og offentlig sektor.
  • COSME: skal styrke små og mellomstore bedrifters konkurransekraft gjennom bedre rammebetingelser og enklere tilgang på kapital.
  • InvestEU: EUs investeringsplattform for å bygge en grønnere, mer digital og mer robust europeisk økonomi.
  • Forsvarsfondet: støtter samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer innen forsvarssektoren.
  • EUs Innovasjonsfond: gir finansieringsmuligheter til innovativ lavutslippsteknologi som er klar for å tas ut i markedet.
       
    Les mer om mulighetene her.

Lager rent drikkevann på Gran Canaria

På Gran Canaria er nå norske Ocean Oasis’ nyskapende testanlegg i full sving. Her demonstrerer Oslo-firmaet den banebrytende teknologien sin: avsalting av sjøvann ved hjelp av mobile, flytende enheter som benytter bølgekraft som energikilde.

Testanlegget er et resultat av blant annet EU-midlene fra EIC Accelerator – en ordning gjennom Horisont Europa (se faktaboks) for innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst.

BANEBRYTENDE: Ocean Oasis har utviklet en enhet som avsalter sjøvann ved hjelp av bølgekraft. Testanlegget «Gaia» demonstrerer teknologien på Gran Canaria. Foto: Ocean Oasis

– Støtten fra EU har vært helt avgjørende for oss. Utviklingsløpet vårt er kapitalkrevende, og disse midlene skal nettopp sørge for at «breakthrough innovations» blir finansiert. Vi opplever også at tildelingen er et kvalitetsstempel i møte med investorer, sier Kristine Bangstad Fredriksen, daglig leder og medgründer av Ocean Oasis.

Medgründer og teknisk sjef Thomas B. Johannessen har en doktorgrad i hydrodynamikk. Han hadde mange års erfaring fra offshorenæringen da han fikk ideen til den fornybare løsningen – som ikke er avhengig av tilkobling til strømnett eller andre fossile energikilder. 

– Tanken er å bruke bølgekraft som fornybar energikilde i en konvensjonell avsaltingsprosess. Målet er å levere trygt drikkevann eller vann til jordbruk og industri mer bærekraftig enn i dag – til en kostnad som er oppnåelig, forteller Kristine Bangstad Fredriksen.

For mange nordmenn er dette en ukjent industri – men globalt er den stor.300 millioner mennesker er i dag avhengig av avsalting av drikkevann.

DRAHJELP FRA EU: Kristine B. Fredriksen i Ocean Oasis oppfordrer norske bedrifter til å utnytte mulighetene, og søke om EU-midler. Foto: Dag Knudsen

– Innen 2050 vil dette tallet være oppe i nærmere en milliard, som følge av klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering. Mangel på drikkevann som folk har råd til, er en av de store, globale utfordringene vi har foran oss. Derfor trengs alle gode løsninger, konstaterer gründeren.

På Kanariøyene er rundt 70 prosent av alt drikkevann avsaltet sjøvann, noe som gjør øygruppen til et perfekt sted for å teste ut teknologien. Nå håper Ocean Oasis å finne sammen med sine første kunde, og koble seg til vannettet.

   

Oppfordrer flere til å søke

Ocean Oasis har tidligere fått støtte gjennom Innovasjon Norges miljøteknologiordning. 

– For oss var det helt avgjørende for den videre utviklingen. Innovasjon Norge har også vært en veldig god støtte gjennom prosessen med EIC Accelerator-søknaden, fastslår Fredriksen.

Hun trekker særlig fram hjelpen til intervjuet med EIC-juryen i Brussel, som verdifull.

– Vi fikk pitch-trening, og Innovasjon Norge arrangerte også en generalprøve som gjorde at vi var godt forberedt da det virkelig gjaldt. Vi har også god kontakt med EU-rådgiverne i Norge, og Innovasjon Norges Brussel-kontor.

Gründeren tror flere norske bedrifter kan være enda mer ambisiøse og våge å søke om EU-midler.

– Det er arbeidskrevende søknadsprosesser, men det er mulig å lykkes – og da er det absolutt verdt innsatsen.

Bli en del av løsningen for et uavhengig og grønnere Europa. Snakk med oss om mulighetene!

    

RENT DRIKKEVANN: Slik kan en framtidig park av Ocean Oasis’ avsaltningsanlegg se ut. Illustrasjonsfoto: Ocean Oasis

  

Utvikler løsninger for sykdommen moren døde av

Euroen har også funnet veien til Porsgrunn. Her har bioteknologiselskapet Kaass Discovery fått EU-midler i to omganger: Først gjennom EUs Eurostars-program, og deretter gjennom Women Tech EU – begge initiativ under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon. 

Bak bedriften står gründer, forsker og lege Anita Kåss, som utvikler medisiner og løsninger for mennesker som er rammet av autoimmune sykdommer.

Midlene fra Women Tech EU går til å utvikle en enhet som samler data og overvåker helsen hjemme, ved hjelp av kunstig intelligens. 

– De som har autoimmune sykdommer, som for eksempel MS, har ikke noe måleapparat for å vite om det er en dårlig dag eller ikke. De får ingen forvarsler om det plutselig kommer et MS-attakk, som gir forverring i symptomene. Å kunne spå når disse attakkene er på vei, vil kunne gjøre at man får riktig behandling raskere – og hindre at attakket gjør skade, understreker Kåss.

Gjennom Kåss’ barndom i England led moren av leddgikt, og hun døde da Anita bare var 13 år gammel. Det ga henne motivasjon til å lære mer om autoimmune sykdommer, som over 600 millioner mennesker er rammet av globalt – og til å finne nye løsninger.

NYE OPPDAGELSER: Kaass Discovery utvikler medisiner og løsninger for autoimmune sykdommer. Foto: Kaass Discovery / Telemarksavia

   

«Framtiden for helse»

Nå arbeider Porsgrunn-bedriften med å få på plass patentet for den nye enheten, før den kan tas ut i markedet. Parallelt utvikler de både behandlinger og andre medisinske enheter.

– Vi ønsker å gi pasienter bedre kontroll over og innsikt i egen helse. Flere målinger, stordata og kunstig intelligens, i tillegg til enheter som samler mye informasjon, gir muligheter for mer individuelle tilpasninger. Dette er framtiden for helse, konstaterer forskeren.

Hun poengterer at EU-midlene er viktige både for å vokse og videreutvikle ideen og løsningen.

– De er også et positivt bidrag når vi skal søke om større beløp og andre EU-midler. I tillegg har deltakelsen i programmet utløst mange nye muligheter for samarbeid, og til å bygge nettverk med andre i bransjen.

Kåss forteller at det var Innovasjon Norges rådgiver som tipset om EU-programmet og oppfordret dem til å søke.

– I tillegg til at Innovasjon Norges tilskudd er viktige for oss, er de gode rådgivere og veldig på tilbudssiden. Jeg vet at jeg alltid kan spørre dem

Snakk med oss om din bedrifts mulighet i Europa.