Annonsørinnhold:

Direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm og administrerende banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken er vertskap for Lillestrømkonferansen. Foto: Ellen Onsrud, Createurene.
Direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm og administrerende banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken er vertskap for Lillestrømkonferansen. Foto: Ellen Onsrud, Createurene.

De smarte velger Lillestrøm

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere bedrifter ser til Lillestrøm. Et kompakt bysentrum, super beliggenhet og et blomstrende gründermiljø gjør Lillestrøm til en skinnende perle.

– Lillestrøm is the best location in Oslo, sier direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Et sterkt, lokalt privat og offentlig samarbeid om byutvikling, skaperkraft og næringsutvikling har skapt et enormt potensial for å utvikle Lillestrøm-regionen som næringsarena, mener han.

– Timingen er perfekt. Dette er i ferd med å ta av. Lillestrøm er på vei ut av startblokkene i en rasende fart. Vi opplever stadig økende interesse fra store bedrifter, startups og eiendomsutviklere, forteller Ras-Vidal.

Østlandets Kinderegg

Et nytt Kinderegg på det sentrale Østlandet i ferd med å vokse frem. Med sin nærhet til Oslo, gode kollektivdekning og det internasjonale kompetansemiljøet i Forskningsparken på Kjeller, har Lillestrøm likevel rimelige tomter – sammenlignet med Oslo.

Øyvind Ørbeck, som er partner og leder av BDOs kontor i Lillestrøm, trekker frem beliggenheten som Lillestrøms aller største pre.

– Vi flyttet til Portalen rett ved jernbanen, og kan tenke grønt når vi skal rekruttere. Dette har gjort oss mye mer attraktive for kandidater bosatt i Oslo. Det er også blitt mye lettere for oss å få tak i flinke nyutdannede, forteller han.

Lillestrøm drar jobbsøkere

Da Felleskjøpet flyttet hovedkontoret sitt til Lillestrøm, var det også med tanke på å bli mer attraktiv som arbeidsplass. Det var et vellykket grep. Effekten er udiskutabel. Jobbsøkerbunken ble mer enn tredoblet.

Lillestrøm vokser hurtig – og har fortsatt god plass til å vokse mer. Foto: Lillestrøm kommune.
Lillestrøm vokser hurtig – og har fortsatt god plass til å vokse mer. Foto: Lillestrøm kommune.

Bærekraft, samarbeid og moderne byutvikling er nøkkelord som beskriver den nye Lillestrøm-regionen. Flere store utbyggingsprosjekter er allerede gjennomført. Enda flere står for tur.

Et nytt Kinderegg på det sentrale Østlandet i ferd med å vokse frem. Med sin nærhet til Oslo, gode kollektivdekning og det internasjonale kompetansemiljøet i Forskningsparken på Kjeller, har Lillestrøm likevel rimelige tomter – sammenlignet med Oslo.

Legger lista høyt

Lillestrøm har store utbyggingsområder ved bussterminalen og jernbanestasjonen – 11 minutter unna Oslo S og Gardermoen. Men togforbindelser hvert tiende minutt direkte til Oslo S, er byen ved Øyeren nærmest å oppfatte som en sentral del av hovedstaden.

Stadig nye bedrifter ser mot Lillestrøm. Byen har utmerkede forutsetninger for å tilby attraktive lokaliteter til bedrifter som søker urbane omgivelser. I tillegg til BDO og Felleskjøpet, har også 3M og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) funnet seg godt til rette her.

Eiendomsutviklerne og den politiske ledelsen i kommunen har store ambisjoner og djerve framtidsvisjoner for Lillestrøm. Norges Varemesse og arealet rundt står også foran en spennende forvandling. Parkeringsområdet har et enormt utbyggingspotensial. Messeområdet vil i framtiden bli en tydeligere og mer bymessige del av Lillestrøm sentrum.

Møtes på Lillestrømkonferansen

Utbyggere og kommunen har allerede etablert et tett og godt samarbeid, noe som kommer godt til syne på Lillestrømkonferansen. En av de beste måtene å oppdage Lillestrøm på, er nettopp å besøke Lillestrømkonferansen, som i år arrangeres torsdag 7. oktober.

Lillestrømkonferansen samler et stort nettverk av næringsdrivende og offentlige beslutningstakere. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Lillestrømkonferansen samler et stort nettverk av næringsdrivende og offentlige beslutningstakere. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Den årlige konferansen har utviklet seg til å bli den mest betydningsfulle arenaen for et stort nettverk av næringsdrivende og offentlige beslutningstakere i regionen. Hit kommer utbyggerne, politikerne og lokalbefolkning som vil være med å påvirke utviklingen. Her blir nye utbyggingsplaner og konkrete utbyggingsprosjekter også løftet fram. Det lokale engasjementet er både stort og inkluderende.

Innbyggerne i Lillestrøm er blitt beskrevet som ujålete og imøtekommende. Nye bedrifter og innflyttere blir tatt vel imot, og de finner seg fort til rette i byen. Stadig flere ser fordelene ved å bo – og gjerne arbeide – i Lillestrøm. Det gjenspeiles også i innbyggernes utdanningsnivå. Kommunen trekker til seg innbyggere som har høyere utdanning enn de fleste av dagens arbeidsplasser.

Vil bygge helt ny bydel

Fra årsskiftet er de tidligere kommunen Skedsmo, Sørum og Fet slått sammen til Lillestrøm kommune – med 86.000 innbyggere. Med sin sentrale beliggenhet – midt mellom hovedflyplassen og Bjørvika –mener både fremtidsforskere og utbyggere at «Lillestrøm er dømt til vekst».

Mange av innflytterne vil bosette seg i den helt nye bydelen som vil vokse fram på Kjeller flyplass, når Forsvaret vil legge ned sin virksomhet i 2023. Dette jomfruelige området representerer en helt unik mulighet til å utvikle en ny, fremtidsrettet og funksjonell bybebyggelse.

Spenstige visjoner for den nye bydelen som fremtidens superby, er allerede blitt presentert av Sweco, på oppdrag av Aspelin Ramm Eiendom og politisk ledelse i Lillestrøm kommune.

Gründerhus skaper vekstbedrifter

Kunnskapsbyen Lillestrøms første oppstartsfabrikk, Business Lillestrøm, har i løpet av de fem siste årene sett 24 gründere flyttet ut for å etablere seg som bedrifter i egne lokaler – i Lillestrøm!