Annonsørinnhold:

Fem tips til gründeren som vil verne om sin idé

Publisert   Sist oppdatert

Drømmer du om å bli gründer, eller har du allerede hoppet i det? Da har du en spennende reise foran deg! Veien frem mot å ha sin egen bedrift kan være både lang og utfordrende, og det er slett ikke alle som når målet – men med gode ideer, gode støttespillere og masse stå-på-vilje kan nettopp du være en av de som gjør suksess. Vi i Bryn Aarflot brenner for innovasjon, og vil veldig gjerne se flere gründere satse og lykkes.

Erfaring viser at det å ha en bevisst holdning til IP (intellectual properties – immaterielle eiendeler) er helt avgjørende for å klare nettopp dette. Her er våre beste råd til deg som er i oppstartsfasen med egen bedrift.

1. Tenk IP helt fra oppstart

«No IP, no business» heter det, og med god grunn. Immaterielle eiendeler (IP) som kunnskap, ideer, avtaler, design, patenter, forretningshemmeligheter og forskningsresultater utgjør ofte en stor del av en bedrifts verdi, og bør behandles deretter. I en oppstartsfase når økonomien kanskje er stram, bør IP være blant det som prioriteres. Konfidensialitetsavtaler (NDA/CDA) spesielt tilpasset din bedrift er essensielt med en gang du skal fortelle noen om noe rundt innovasjonen din. En innlevert patentsøknad kan være helt avgjørende for om en investor tør gå inn med støtte til bedriften. Og har bedriften din internasjonale ambisjoner, så bør også disse tas med i beregningen på et tidlig tidspunkt.

En god IP-rådgiver kjenner lovverket både nasjonalt og internasjonalt, og kan hjelpe deg å gjøre gode valg. For å hjelpe gründerbedrifter å få mest mulig ut av de gode ideene, har vi i Bryn Aarflot satt sammen gründer-startpakker med faste, gründervennlige priser, med det vi mener er det viktigste for å beskytte og utvikle både innovasjonen og forretningen helt fra start.

2. Hysj-hysj!

I enkelte situasjoner, og spesielt i en oppstartsfase, kan hemmelighold være fornuftig. Men hemmelighold betyr ikke bare at du ikke skal publisere ideen din – et regime for forretningshemmeligheter må på plass. En tydelig strategi her kan være helt nødvendig for å kunne få et solid patent i fremtiden, og innebærer at du har klare retningslinjer for håndtering av informasjon. Og selv om det er gøy å prate om ideene sine: Aldri fortell om innovasjonen til noen – det være seg forretningspartnere, investorer eller andre – uten en solid avtale!

3. Finn en god IP-samarbeidspartner

De fleste gründere som gjør suksess, brenner for det de driver med, og er eksperter på produktet eller tjenesten de tilbyr. Men er du en del av et oppstartsfirma med få ansatte, vet du godt at dette slett ikke er det eneste du må forholde deg til! Forretningsplaner, finansiering, markedsføring, regnskap – det er mye man er nødt til å sette seg inn i.

Det er fornuftig å tidlig gjøre en vurdering av hva du kan gjøre selv, og hva du trenger hjelp til, slik at du sikrer rett kompetanse i rett fase. For mens for eksempel regnskapsføring er noe du kanskje kan klare på egenhånd ved hjelp av et dataprogram, er IPR noe du absolutt ikke bør ta en «gjør det selv»-tilnærming til. Å prøve seg på egenhånd her kan koste deg dyrt! En god samarbeidspartner innen IP jobber sammen med deg for å finne de aller beste løsningene, utfra ideer, marked, lovverk, økonomi og ambisjoner for akkurat din bedrift.

4. Kjenn dine konkurrenter

Hva er ditt spillerom? Hvem er konkurrentene dine? Og hvilke immaterielle rettigheter har de? Dette er viktige spørsmål når du skal utvikle forretningsideen din. Andres immaterielle rettigheter kan hindre deg i utnyttelsen av din innovasjon. Det hjelper ikke om konseptet ditt er bra hvis noen andre allerede har patentert det, og merkevarebyggingen din kan være fånyttes hvis noen andre har registrert det ønskede varemerket før deg.

Hvis du ikke er klar over og respekterer andres rettigheter, kan konsekvensene blir store. Dersom andre har rettigheter som representerer en potensiell barriere for deg, bør du ha en plan for hva du skal gjøre. Å kjenne til og navigere mellom andres rettigheter kan være utfordrende, og de fleste oppstartsfirmaer vil trenge hjelp til å vurdere risiko, og muligheter for å finne åpninger i patent- og varemerkelandskapet.

5. Ha en strategi

Dersom oppstartsfirmaet ditt skal kunne lykkes, er det viktig å planlegge fremover. Innovasjoner og konsepter må beskyttes både nå og i fremtiden, og marked og konkurrenter må tas hensyn til. Ønsker du å bygge opp et stort firma, eller vil du helst selge ideen din tidlig? Hvilke planer har du rundt finansiering? Håper du å ha markedet ditt i Norge, eller er det kanskje USA som er målet?

Det er mange faktorer som spiller inn i utviklingen av en IPR-strategi, og den kan være enkel eller mer avansert. Men uansett: Uten en god IPR-strategi vil du typisk ende opp med å beskytte mindre enn du ønsker, og betale mer enn du hadde trengt. En solid strategi er avgjørende for å realisere verdien av de immaterielle eiendelene som skapes, og å oppnå dine mål og ønsket markedsposisjon.

Skrevet av Hanne Bonge-Hansen

Les mer om immaterialrett og IP-strategi her.

____________________________________________