Annonsørinnhold:

Grensesprengerne. De har skapt bærekraftig sprengstoff.
Grensesprengerne. De har skapt bærekraftig sprengstoff.

Fyrte av et historisk smell

Norske bedrifter tenker nytt. Og med støtte fra Innovasjon Norge kan ideer bli til virkelighet. Uansett bransje.

I juli hørtes et historisk smell ved Sandvika. Da ble verdens første kommersielle tunnelsalve med et potensielt revolusjonerende sprengstoff fyrt av, i forbindelse med byggingen av nye E16.

I august ble et like historisk smell avfyrt i et dagbrudd i Verdal.

Smellene viste at Tynset-firmaet Hypex Bio Norge – i samarbeid med Hypex Bio Explosives Technology i Sverige – har klart det ingen tidligere har klart: Å utvikle et sprengstoff helt uten nitrogen, med de samme egenskapene som konvensjonelt sprengstoff. Det kan kutte klimautslippene med 90 prosent. Sprengstoffet har fått navnet Hydrogenperoksidemulsjon, forkortet til HPE.

Endelig fikk de sitt big bang. Gjengen fra Tynset har fått til det ingen trodde var mulig.
Endelig fikk de sitt big bang. Gjengen fra Tynset har fått til det ingen trodde var mulig.

Skal vi nå klimamålene er Norge avhengig av nytenkning og endringsvilje hos norske bedrifter. Innovasjon Norge står klare for å få fart på omstillingen.

– Vår rolle er å tenke større sammen med bedriftene og hjelpe dem på veien mot grønn vekst, sier Ingelin Drøpping, divisjonsleder for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Enten du er en startup eller skal omstille deg, krever det ofte investeringer for å skape innovative grønne løsninger. Derfor finansierer Innovasjon Norge bedrifter som vil omstille seg eller gjennomføre helt nye prosjekter og som tar samfunnet vårt et steg nærmere det grønne skiftet.

– Finansieringsordningene våre skal gjøre det enklere å lykkes.

Sjekk om du kan benytte deg av Innovasjon Norges låneordning her!

Med penger på bok, kunne reder Sørheim kaste loss med splitter ny hybrid fiskebåt.
Med penger på bok, kunne reder Sørheim kaste loss med splitter ny hybrid fiskebåt.
Med finanseringen i orden kunne landbruksroboten Thorvald reise over dammen. Nå skal den sikre amerikanernes dyrebare vindruer.
Med finanseringen i orden kunne landbruksroboten Thorvald reise over dammen. Nå skal den sikre amerikanernes dyrebare vindruer.

Tre av dem som har utviklet innovative løsninger som reduserer klimagassutslippene innenfor sin sektor, er Hypex Bio, Saga Robotics og Sørheim Holding.

– De er gode eksempler på hva vi skal støtte. Innovasjon Norge støtter mange tilsvarende gode ideer, og vi jobber for at summen av alle disse løsningene skal gi et betydelig bidrag for å få redusert de norske klimagassutslippene, sier Drøpping.

Løser store problemer

– Det er en enorm lettelse å se at løsningen vår fungerer. Det har vært en bratt læringskurve, og det er utrolig spennende å oppnå noe som ingen andre har gjort før oss, fastslår daglig leder i Hypex Bio Norge, Tron Nytrøen. 

Hvert år havner store mengder nitrogen fra tradisjonelt sprengstoff i vann og vassdrag – noe som fører til gjengroing. Dette er en stor og kostbar miljøutfordring. I tillegg slipper tradisjonelt sprengstoff ut NOx-gasser som er skadelige å puste inn for dem som arbeider med tunnelbygging. Hypex Bios miljøvennlige eksplosiver løser begge disse problemene – og kutter klimautslippene med 90 prosent, sammenlignet med de konvensjonelle løsningene.

MILEPÆL: Tidligere i år beviste Hypex Bio at det miljøvennlige sprengstoffet deres faktisk fungerer. Det kan bety mye både for miljøet og veiarbeidernes helse.
MILEPÆL: Tidligere i år beviste Hypex Bio at det miljøvennlige sprengstoffet deres faktisk fungerer. Det kan bety mye både for miljøet og veiarbeidernes helse.

Støtter framtidens sprengstoff 

Innovasjon Norge har bidratt med både distriktstilskudd og distriktsrettet risikolån – midler som skal bidra til at det skapes verdier over hele landet.

Les mer om regionale distriktsmidler.  

– Støtten fra Innovasjon Norge har helt klart vært viktig. Den har gjort at vi har kommet over i en operativ fase langt raskere enn vi ellers ville ha gjort, sier Nytrøen.

Nå skal de kommersialisere produksjonen, slik at de kan få ut den grensesprengende løsningen i markedet. Potensialet er stort, og interessen fra omverdenen er massiv.

– Jeg tror dette er framtidens sprengstoff, sier Nytrøen. 

Rådgiver i Innovasjon Norge Innlandet, Kristin Siksjø, synes Hypex Bios prosjekt er både spennende og viktig. 

– Innovasjon Norge skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i alle regioner. Vekst og utvikling hos Hypex Bio vil gi viktige distriktsarbeidsplasser, i tillegg til å bidra til å nå klimamålene.

Klar for å tenke større? Les mer om Innovasjon Norges låneordning her

Mellom de spisse fjellene i Meløy kommune i Nordland har en fiskebåt utenom det vanlige hjemmehavn. «Selvåg Senior» ser ikke bare hypermoderne ut, den slipper også ut 40 prosent mindre klimagasser enn tilsvarende båter uten denne teknologien.Sørheim Holding er rederiet som satser grønt. Nå tar hjørnesteinsbedrift i Meløy i Nordland lokalsamfunnet inn i framtiden med en hybrid fiskebåt.Det nye, innovative fartøyet har en såkalt dual fuel (DF) hovedmotor som bruker LNG-gass i kombinasjon med batterier. Det strømlinjeformede designet gjør at båten bruker minst mulig energi.
Mellom de spisse fjellene i Meløy kommune i Nordland har en fiskebåt utenom det vanlige hjemmehavn. «Selvåg Senior» ser ikke bare hypermoderne ut, den slipper også ut 40 prosent mindre klimagasser enn tilsvarende båter uten denne teknologien.

Sørheim Holding er rederiet som satser grønt. Nå tar hjørnesteinsbedrift i Meløy i Nordland lokalsamfunnet inn i framtiden med en hybrid fiskebåt.

Det nye, innovative fartøyet har en såkalt dual fuel (DF) hovedmotor som bruker LNG-gass i kombinasjon med batterier. Det strømlinjeformede designet gjør at båten bruker minst mulig energi.


«Selvåg Senior» ble sjøsatt tidligere i år. I tillegg til gass- og batterimotor har det kulde- og varmegjenvinning: Kulden fra oppvarmingen av LNG-gassen brukes til å kjøle ned vannet som fisken oppbevares i – og av varmen lages strøm.

– Det har vært opp- og nedturer, men vi har hele tiden hatt blikket vendt framover. Nå kan vi tilby moderne og trygge arbeidsplasser og være med videre i utviklingen av fiskerinæringen, sier Egil Sørheim, daglig leder i Sørheim Holding AS – som er en av hjørnesteinsbedriftene på Halsa i Meløy.

Energieffektivitet i verdensklasse

 – Vi har hele veien lagt vekt på å spare energi og redusere utslippene så mye som mulig. Ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi og til dels ny teknologi, har vi fått et av verdens mest energieffektive fartøy med LNG som hovedenergikilde, sier Sørheim. 

PIONERSKIP: Nye Selvåg Senior bruker rekordlite energi og bidrar til forskning på energieffektivitet.
PIONERSKIP: Nye Selvåg Senior bruker rekordlite energi og bidrar til forskning på energieffektivitet.

Sintef har samarbeidet med rederiet underveis i byggeprosessen. Nå samler forskningsinstituttet inn data fra båten for å lære mer om hvordan man kan lykkes med energiutnyttelse og energigjenvinning, slik at flere kan dra nytte av kunnskapen.

 Det fremoverlente rederiet er også i gang med å se på mulighetene for å etablere et biogassanlegg – noe Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd til. 

 – Dersom vi kan blande biogass inn i LNG-en, vil det kutte utslippene ytterligere. Vi har et genuint ønske om å bidra til det grønne skiftet, fastslår Sørheim.

GRØNN SATSING: Da rederiet måtte fornye flåten, ville Egil Sørheim bidra til energiomstillingen.
GRØNN SATSING: Da rederiet måtte fornye flåten, ville Egil Sørheim bidra til energiomstillingen.Heier på nytenkende aktører 

Flere aktører har vært med på å finansiere det miljøvennlige fartøyet som har hatt en prislapp på over 400 millioner kroner. Blant dem er Innovasjon Norge, som har stilt med lån på totalt 155 millioner kroner. 

 – Støtten fra Innovasjon Norge har helt klart vært viktig for å realisere prosjektet, konstaterer Sørheim. 

 Regiondirektør i Innovasjon Norge i Nordland, Monica Ahyee, understreker hvor viktig fiskerinæringen er for både Nordland og Norge. 

– Her har vi et rederi som tør å tenke nytt og innovativt og tar ansvar for en grønn omstilling i fiskeflåten. Slike aktører heier vi på, og vi er glade for å kunne støtte prosjektet.

Skal du også omstille deg? Sjekk om du kan benytte Innovasjon Norges låneordninger her

En bueformet robot på hjul beveger seg sakte over en britisk jordbæråker. Roboten er norsk og utfører datadrevet presisjonslandbruk, bevæpnet med blant annet UV-C-lys som tar knekken på et stort problem: soppen meldugg. Slik spares miljøet for kjemikalier – og bøndene for arbeid.Saga Robotics ville utvikle en robot som kunne gjøre landbruket mer effektivt og miljøvennlig. Resultatet ble Thorvald. Roboten har gjort suksess på britiske jordbæråkre. Nå venter vinmarker i California.I Storbritannia er SagaRobotics allerede markedsledende med sin UV-C-behandling. I USA er potensialet stort. Der ligger 2,5 millioner mål med vinmarker og venter på dem. Neste år starter i tillegg masseproduksjonen av Thorvald 3, noe som vil doble antallet kunder i Storbritannia
En bueformet robot på hjul beveger seg sakte over en britisk jordbæråker. Roboten er norsk og utfører datadrevet presisjonslandbruk, bevæpnet med blant annet UV-C-lys som tar knekken på et stort problem: soppen meldugg. Slik spares miljøet for kjemikalier – og bøndene for arbeid.

Saga Robotics ville utvikle en robot som kunne gjøre landbruket mer effektivt og miljøvennlig. Resultatet ble Thorvald. Roboten har gjort suksess på britiske jordbæråkre. Nå venter vinmarker i California.

I Storbritannia er SagaRobotics allerede markedsledende med sin UV-C-behandling. I USA er potensialet stort. Der ligger 2,5 millioner mål med vinmarker og venter på dem. Neste år starter i tillegg masseproduksjonen av Thorvald 3, noe som vil doble antallet kunder i Storbritannia

– Vi har ambisiøse vekstplaner, både i Storbritannia og USA. Det store, hårete målet vårt er å være en ledende aktør innen bærekraftig landbruksteknologi, sier CEO Anne Dingstad. 

Samtidig videreutvikler de robotene med nye funksjoner som gjør dem til enda mer nøyaktige og effektive skadedyrbekjempere – blant annet et verktøy som klipper avløpere og en innretning som sprer rovmidd. I tillegg samler Thorvald inn data for å predikere avling og oppdage sykdom i jordbærplanter.

VEKSTAMBISJONER: CEO Anne Dingstad forteller at Saga Robotics har som mål å bli en ledende aktør innen bærekraftig landbruksteknologi.
VEKSTAMBISJONER: CEO Anne Dingstad forteller at Saga Robotics har som mål å bli en ledende aktør innen bærekraftig landbruksteknologi.

Bidrar til internasjonal satsing 

Innovasjon Norge har siden oppstarten av selskapet bidratt med både lån og tilskudd for at de grønne gründerne skal kunne utvikle seg og vokse. 

– Støtten fra Innovasjon Norge gjør det mulig for oss å utvikle og levere flere Thorvald-roboter og åpner døren for en større internasjonal ekspansjon av teknologien vår. Flere autonome og intelligente Thorvald-roboter bidrar til positive miljøeffekter – som bedre sykdomskontroll og mindre klimagassutslipp og kjemikalier i matproduksjonen, sier Dingstad.

MILJØVENNLIG ALTERNATIV: Saga Robotics ville utvikle en laserrobot som kan erstatte sprøytemidler. Resultatet ble Thorvald.
MILJØVENNLIG ALTERNATIV: Saga Robotics ville utvikle en laserrobot som kan erstatte sprøytemidler. Resultatet ble Thorvald.

Regiondirektør i Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen, er glad for at deres finansiering og eksportbistand har ført til at Saga Robotics har kunnet satse internasjonalt med sine autonome og bærekraftige løsninger innen matproduksjon. 

 – De har et betydelig potensial ved at de svarer ut flere globale samfunnsutfordringer, og vi har stor tro på selskapet, sier Haugen.

Klar for å tenke større? Les mer om Innovasjon Norges låneordning her

Slik finansieres prosjektene

Innovasjonslån

Innovasjonslån er en gunstig toppfinansiering av lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter, der bedriften ikke trenger å stille sikkerhet for hele lånet.


Vekstlån til internasjonalisering og eksport

Har bedriften din konkrete planer om å vokse utenfor Norge, men mangler sikkerheter for å kunne oppnå fullgod bankfinansiering? Da kan Vekstlån være den ideelle løsningen.


Grønt vekstlån

Grønt vekstlån retter seg mot klimavennlige investeringer i norske bedrifter. Lånet er både for etablert næringsliv som skal endre produksjonen, og for nyetableringer.

Lavrisikolån

Trenger bedriften din lån ut over private lån? Lavrisikolån er et tilbud til bedrifter med behov for finansiering av et langsiktig kapitalbehov.Powered by Labrador CMS