Annonsørinnhold:

Hørt om PLG? Den sikreste veien til suksessfull produktlansering (?)

Publisert Sist oppdatert

PLG (Product Led Growth/Produktdrevet vekst) kan være suksessoppskriften for deg som bygger et softwareselskap og ønsker den ultimate guide for SaaS produktstyring. Oliasoft satser fullt og helt på filosofien, og deler gladelig sine erfaringer så langt.

PLG som lanserings- og vekststrategi

PLG er en vekstmodell som fokuserer på sluttbrukeren, og kjernen i strategien baserer seg på at bruken av produktet er den viktigste driveren i anskaffelses-, konverterings- og vekstfasen. Satt i system kalles denne go-to-market-strategien: Product Led Growth, og kan på godt norsk oversettes til produktdrevet vekst.

Oliasoft har basert 5 år med intensiv softwareutvikling på PLG som lanserings- og vekststrategi. Dette betyr i praksis at kostbar markedsføring og utgående salgsteam som aktivt oppsøker potensielle kunder utgår, og ressursene fokuseres på å øke produktkvaliteten.

Om metoden fører til suksess eller fiasko for det norske softwareselskapet gjenstår å se, da produktet lanseres over sommeren. For å lansere et globalt produkt med base i Norge, er det kun denne metoden som har virket tilstrekkelig skalerbar for selskapet i oppstartfasen.

Bruk driver vekst

For Saas-selskaper er kampen om de tilfredse sluttbrukerne alfa og omega. At brukerne dine heier på deg, snakker om deg og anbefaler deg videre er den sikreste veien for å øke og beholde markedsandeler. Du har antakeligvis hørt om selskapene Slack, Dropbox og LinkedIn?

Alle disse har lyktes med lansering av sitt produkt gjennom PLG filosofien som sin driver i produktlanseringen. Felles er den lave terskelen for å bruke produktet. Gjennom gratis registrering og brukervennlighet får kundene oppløftende inntrykk fra første stund. Fornøyde brukere er smittsomt, og de vil trolig invitere flere til å oppleve det samme. Dersom produktet har livets rett vil produktadopsjonen følge den såkalte «Technology Adoption Lifecycle».

Sluttbrukernes epoke

Tidligere på 90-tallet og tidlig 2000 var IT-anskaffelser et langt vondt år, og salgsprosessene var både tidkrevende og lite transparente. IT-direktørens ord var loven, og han/hun måtte overbevises før noen fikk teste så mye som en knapp i en potensielt ny programvare. De siste årene har vi gått inn i sluttbrukernes epoke, hvor suksessen ligger i å løse sluttbrukerens problem.

Produktet bør i hovedsak lages med sluttbrukerens problem i fokus

Det å lage et produkt rettet mot sluttbrukeren handler i hovedsak om to ting:

  1. Intuitiv front-end er ikke tilstrekkelig
  2. Løs sluttbrukerens problemer

Det ligger mer bak en software suksess enn piksler og intuitiv navigering

I dag er god design avgjørende, men ikke en utløsende faktor. Det er på ingen måte unikt lenger, og kan ikke gis æren for suksessen til raskt voksende selskaper som Slack. Software + design = sant og ble et faktum i kjølvannet av Iphone, Facebook + flere, hvor antall brukere økte kraftig som resultat av brukervennlighet og tilgjengeliggjøring.

I retrospekt ble legacy software tungvint å bruke, da vi som forbrukere ble vant til apper og nettsteder med intuitivt og godt design. Naturligvis ønsket vi alle at programvaren på jobben burde ligne og føles mer som appene og nettstedene som så raskt har blitt til en stor del av livene våre. Så produktdesign ble en ting, som i en periode fungerte som differensierer.

Design er ikke nok – du må faktisk løse et problem

Alle sluttbrukere har et eller annet problem. For å tiltrekke sluttbrukere - må du levere løsningene på deres problemer.

Samtlige B2B software produkter vil alltid ha to persona: ledere og sluttbrukere.

Begge personaene har ulik tilnærming til sine problemer. En sluttbruker vil fokusere på en smidig og problemfri hverdag, mens en leder vil være opptatt av alt som kan bidra til å øke ROI.

Det er fort gjort å falle for fristelsen å bruke et ROI-orientert språk og value propositions rettet mot ledelsen, da det ofte tar seg best ut i businessplanen. Dette er dog et steg i feil retning om du ønsker å lykkes i Sluttbrukernes epoke . For de mest suksessrike SaaS-selskaper har sluttbrukernes irritasjon betydd forretningsmuligheter.

Dersom du har klart å lage en løsning på sluttbrukerens problem, vil neste steg være å tilgjengeliggjøre produktet for sluttbrukeren.
Den raskeste inngangen her er nok den kjente gratis versjonen/testperioden vi alle har vært igjennom på en eller annen måte. Slik slipper du å tilpasse produkt og budskap til ledelsen, som har helt andre interesser og kriterier. Ved å overrekke produktet til brukerne får du en unik anledning til å skape et press oppover i organisasjonen.

Hvilket problem løser Oliasoft?

Sluttbrukernes problem skyldes i hovedsak at det per i dag kun eksisterer én leverandør som tilbyr produktene som gjør jobben for dem. Produktene ble utviklet på 90-tallet, og består av flere oppkjøpte programvarer, uten noen form for integrasjon eller link mellom dem. Informasjon som skal over fra én programvare til en annen må manuelt eksporteres i eksempelvis Excel-format, og deretter lastes manuelt inn for å kunne gjøre neste operasjon i prosessen.

Altså; ingen mulighet for fri flyt av data i software som avhenger av manuelle handlinger.

Lav villighet til å vedlikeholde og oppdatere eksisterende produkt har i tillegg skapt irritasjon blant sluttbrukerne Oliasoft ønsker å hjelpe, noe som har bidratt til økt gjestfrihet i markedet for slike som oss.

Oliasoft sine sluttbrukere har flere problemer selskapet håper å kunne løse i ett og samme produkt. Et av de større problemene de opplever er manuell import og eksport av data. Noen av dem ville mulig gå så langt som å uttale «Jeg hater manuell import og eksport av data». Dette har Oliasoft løst ved å utvikle en komplett skybasert sofware som integrerer planleggingsprosessen fra A til Å.

Tidligere måtte brønnplanlegging gjøres i seks ulike programmer installert på tykke PC-klienter. Oliasofts integrerte løsning og åpne API’er fjerner dagens manuelle prosesser og automatiserer integrasjon med tredjepartssystemer. Digitalisering av hele planleggingsfasen vil bidra til effektivisering og muliggjør en reduksjon i planleggingstid med opptil 90%, fra 5000 til 500 timer.

Bransjen Oliasoft operer i har tidligere vært svært byråkratisk og lite brukerorientert, noe de nå håper å kunne snu på hodet.

Brukertilfredshet som ultimat kriterium

To av gründerne bak Oliasoft har bakgrunn fra spillbransjen, og startet i sin tid Funcom. En viktig lærdom fra lansering av spill er brukertilfredshet. Dersom brukertilfredsheten fra et spill i testfasen scoret under 85% ble spillet en flopp, og overlevde ikke i markedet mer enn et par uker, mens spill med score over 85% ble en suksess.

Oliasoft går nå inn i en testfase med sitt første produkt, Oliasoft WellDesign™. Når tilfredsheten er stabil på >85% kan produktet slippes ut i det kommersielle markedet.

Oliasoft skal bruke tiden frem mot sommeren til å ferdigstille produktet, og når startskuddet går tilliten til sluttbrukerne, noe som forhåpentligvis skaper press for å skifte ut dagens løsninger oppover i organisasjonen og skaper positive ringvirkninger til andre brukere og selskaper.

Brukertilgang til millionbeløp uten å være i kontakt med salgsavdelingen

Oliasoft er først ut i bransjen med å selge relativt dyre brukertilganger etter PLG-metoden. Forhåpentligvis er brukere og beslutningstakere modne for en digital kjøpsprosess, men en viss terskel må nok overkommes før markedet er disiplinert til å kjøpe omfattende software uten fysiske møter med salgsavdelingen.

Digitaliseringsbølgen har gitt en god push, samt gode bidrag fra andre brukervennlige produkter i både B2C og B2B markedet. Det setter dagens rigide løsninger i dårlig lys, og skaper et tidsvindu for utskiftning av software blant selskapets potensielle kunder.

Ønsker du å vite mer om Oliasoft kan du besøke oss her, eller sjekke ut noen av våre ledige stillinger her.

Oliasoft har hentet sin PLG inspirasjon og lærdom fra blant annet det amerikanske VC-selskapet OpenView. De har mye nyttig informasjon som leses her.