Annonsørinnhold:

I Sopra Steria er design + teknologi = magi

Publisert

Med store samfunnskritiske prosjekter på agendaen er fagkompetanse og innovasjon avgjørende for Sopra Steria. For å hente de beste folka og skape de smarteste løsningene for kundene, jobbes det hele tiden med å sørge for gode interne vilkår for tverrfaglig samarbeid.

Før i tiden hyllet en den ensomme oppfinneren for å hindre konsensus og gruppetenkning. I dag er en heldigvis klokere. Bøker, artikler og teorier om innovasjon understreker viktigheten av samarbeid. Dette kan bidra til høyere tempo i iterasjonen og bearbeidelsen av ideene, og at løsningene har bedre forutsetning for å lykkes, hvis forskjellige fagspesialister er sammen om utviklingen fra start til slutt.

Sopra Steria søker nå tjenestedsignere som vil løse fremtidens samfunnsutfordringer innen helse, mobilitet eller velferd. Les mer her.

Felles metodikk for bedre samarbeid

Ingunn Bratteberg er direktør for Sopra Sterias designavdeling og har bygget opp avdelingen med 70 designere innen ulike disipliner. Sammen har de bidratt til å skape gode utviklingsmetoder slik at designere og teknologer kan dra bedre nytte av hverandre når de utvikler løsninger sammen.

– Vi har hatt fokus på å utvikle et miljø som er best på kombinasjonen design og teknologi. For å få til det har vi blant annet vært opptatt av å utvikle en ny felles arbeidsmetodikk for hele selskapet. Denne inkluderer det beste fra flere fag, og vi har sørget for at metoden blant annet bygger på prinsippet «design thinking», sier Ingunn.

Kontinuerlig faglig utvikling – nasjonalt og internasjonalt

I tillegg til at alle i selskapet oppfordres til å delta på faglige arrangementer innenfor sitt felt, arrangerer Sopra Steria flere interne aktiviteter og kompetansedager, for å inspirere på tvers av fagområder og løfte frem sine medarbeidere. Et eksempel er «Kompetansedagen Rubiks» som er tuftet på rent grasrotengasjement, der konsulentene selv former og bidrar til det faglige innholdet – en slags faglig lekeplass. Så mange som 100 av de stiller som foredragsholdere for sine kollegaer. Dagen byr på foredrag og workshops med ny teknologi, metodikk, innsikt i prosjekter og faglige utfordringer. Målet er å tilrettelegge for samarbeid og øke nysgjerrigheten på nye fag og folk.

Årlig arrangeres det også en innovasjonskonkurranse på tvers av konsernet, i hele 25 land.

I år har flere av Sopra Sterias designere og teknologer i Norge jobbet sammen for å utvikle løsninger med blant annet hologram- og sensorteknologi. Løsningene skal forbedre hverdagen til personer med nedsatte funksjonsevner, og de beste løsningene får midler til å sette sine ideer ut i live.

Gjennom arrangementer som dette får dyktige fagspesialister en arena for å bli inspirert, dele sin kompetanse og øve på å formidle til publikum med kunnskap og engasjement – for det er når ulike fag og folk samarbeider at magien skjer.

Les mer om muligheter innen tjenestedesign i Sopra Steria.