Annonsørinnhold:

Identifiser nye muligheter og mer lønnsomme forretningsmodeller i et marked preget av stor endring

Publisert Sist oppdatert

I en tid hvor alt som står stille blir borte, hvor industrielle revolusjoner avløser hverandre, og el-sparkesykler plutselig har blitt vår største felles fiende må vi tørre å tenke annerledes og møte fremtiden med åpent sinn.

Superblaise løser kommunikasjonsutfordringer og arbeider strategisk innen virksomhetsområdene innovasjon, kreativitet, forretningsutvikling og merkevarebygging.

Lojalitet – hvor har du blitt av?

Amazon Prime kommer til Norge og de tar med seg sin forretningsmodell. Dette gir brukeren eksklusiv tilgang til de beste tilbudene, samt fri frakt – uansett størrelse eller frekvens på bestillingene. En forretningsmodell som bygger helt og holdent på pris og tilgjengelighet. Dette vil åpenbart påvirke norske bedrifter og produkter, og vi som arbeider strategisk med utfordrere i markedet, må forstå konsekvensene av disse endringene. For nøkkelordet her er ikke pris, det er lojalitet, og hvordan det skapes. Lojalitet har alltid vært viktig for leverandørene, men i en verden der forbrukere i økende grad er illojale, og høy relasjonell tillit ikke lenger er avgjørende for hvordan vi tar valg, blir jobben langt vanskeligere. Vi vet at de yngre generasjonene krever mer av tjenestene og produktene de bruker, og at de aller helst vil være med å skape dem selv. Det er jo et tankekors at TikTok og Instagram for mange har blitt den primære kilden til nyheter. Oppsiden er at det ikke vil vedvare. Men når noe dør ut, kommer det alltid noe nytt for som erstatter det. Og det går raskt.

Ikke skyld på hvithaien

Handelsstanden har allerede utfordringer med netthandelen før Amazon er kommet inn i bildet. Manglende evne og eller vilje til omstilling i butikkleddet gir ikke de beste forhåpninger for fremtiden, og det samme gjelder nok mange i byråverdenen. Men er det mulig å snu dette til en mulighet? Selvsagt er det det. Det er f.eks. nærliggende å tenke at dette gir store muligheter for de mindre produsentene, da de fremover vil kunne tilby sine varer på lik linje med de store. Uten høye frakt-tillegg som spiser marginer eller kostbare avtaler som krever både volum og langsiktighet man ikke kan levere på. Da er vi igjen tilbake til hva folk egentlig vil ha. Og det fordrer at vi kjenner målgruppen og kundereisen godt.

Som byrå er kanskje vår viktigste innsikt, at vi ikke vet alt, hele tiden. Vi har vilje og evne til å gå inn i hvert oppdrag med kreativitet og nysgjerrighet. Alt for mange organisasjoner stiller de samme spørsmålene år etter år og forventer å få nye svar tilbake. Som byrå og rådgivere må vi tenke nytt for å skape verdi for våre kunder i fremtiden.

Kreativitet og strategi skaper effekt

Vi tror på fordelene ved å holde seg liten og smidig. Det skaper store muligheter både for enkeltpersoner i vårt byrå, for våre kunder og ikke minst for å spisse arbeidsprosessene våre. Vi opplever også at når våre kunder blir kjent med hele byrået og hvem vi er – så skapes det større lojalitet til oss, og det gjør oss i stand til å definere bedre kundereiser. Vårt mål er å skape kommunikasjon som berører mennesker, øker resultater og medfører positiv innvirkning. Vi sørger for tydelig fart og retning i en verden av nye muligheter.

Ønsker du å utforske hvilke muligheter ditt selskap har fremover?

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om vår metodikk, prosess og innsiktsarbeid.

Superblaise

Ved Joachim Levin

[email protected]

Powered by Labrador CMS