Annonsørinnhold:

Joda, du kan levere skattemelding for holdingselskapet selv!

Publisert Sist oppdatert

Har du et enkelt holdingselskap uten noe drift å snakke om? Da kan du levere næringsrapport uten hjelp fra regnskapsfører.

Er du klar for å bytte bedriftskonto? Folio slår sammen bank og regnskap!

Så lenge man har mindre enn 600 bilag i året, trenger man ikke bruke et ordentlig regnskapssystem. Vi gir deg den enkleste oppskriften.

Obs! Snart kan du ikke levere skattemeldingen selv lenger! Les mer om hvorfor.

Dette trenger du

 • Hent kontoutskriften fra din bedriftskonto, gjerne i Excel/CSV
 • Tilsendt aksjeoppgave for 2020 i Altinn.
 • Om selskapet er stiftet tidligere enn 2020: Skatteoppgjøret for 2019. (Du finner det i Altinn).
 • Om selskapet er stiftet i 2020: Stiftelsespapirene.
 • Næringskoden til selskapet ditt. Den kan hentes fra Brønnøysundregistrene.

Ikke glem at Folio har en guide for årsregnskap også. Det skal leveres til høsten!

Før du begynner

 • Fristen for å levere er 31. mai. Hvis du trenger mer tid kan du utsette fristen med 30 dager.
 • Åpne skjemaet Næringsrapport skatt for aksjeselskap fra Skatteetaten.
 • Svar på innledende kontrollspørsmål for å sikre at dette er riktig skjema for deg. De mest aktuelle for holdingselskaper er om selskapet har eid fast eiendom, verdipapirfond, utenlandske aksjer, eller har revisor. Om noe av dette gjelder deg, kan du dessverre ikke bruke dette skjemaet. Da må du bruke skjemaet RF 1030 eller sende inn fra et regnskapssystem.
 • Om du har «bestått testen» er du klar for å starte utfyllingen. Les teksten nøye!
 • Denne guiden tar kun for seg de punktene som oftest er relevante for enkle holdingsselskap – i kronologisk rekkefølge. Les likevel gjennom alle punktene for å være på den sikre siden. Ikke alle scenarioer er like og denne guiden kan ikke skreddersys alle.
 • Før du begynner å fylle inn resultatene må du fylle inn noen felt. Du kommer til å svare nei på flesteparten, men disse to er viktige:
  • Ytelser mellom foretaket og aksjonær/nærståendeHar du lånt inn penger fra privat konto til holdingselskapet? Betalte du for avgift til Brønnøysundregistrene fra egen lomme? Da ble det gjort transaksjoner eller overført ytelser. Tikk av på riktige bokser og skriv inn eventuelt lånebeløp.
  • Har foretaket eid aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i inntektsåret?Hvis du eier aksjer gjennom selskapet, som du sannsynligvis gjør, svar ja!

1. Fyll ut resultat

Under forklares de oftest relevante punktene. Resten kan du sannsynligvis se bort fra.

 • 7705 Andre kostnader- med fradragsrett: Her skal eventuelle gebyrer (omkostninger) inn. Gå tilbake til bankutskriften din og se om du finner noen.
 • 8000 Andre renteinntekter: Her skal eventuelle renteinntekter med, selv om beløpene er mikroskopiske. Du finner dem på kontoutskriften fra i fjor. Legg dem sammen og før inn det eventuelle beløpet.
 • 8074 Gevinst ved salg av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler: Kun relevant hvis du har solgt aksjer! Før inn eventuell gevinst ved salg av aksjer her. Gevinst = hva du solgte aksjene for, minus hva du betalte for dem.
 • 8090 Inntekt av andre investeringer/utbytte: Har du mottatt utbytte? Skriv beløpet ned her. Du skal bare skatte av 3% av dette i holdingselskapet og du må selv regne ut hva du skal skatte og skrive det inn under årsregnskap under 3. sammendrag som kommer lenger ned i skjemaet. (Gå inn på finansinntekter, finn 8090, skriv inn beløpet du skal skatte under skattemessig verdi.)

2. Fyll ut balansen

 • 1350 Aksjer og andeler i verdipapirfond: Her skriver du ned summen av hvor mye du har betalt for aksjene du eier gjennom dette holdingselskapet.
 • 1810 Markedsbaserte aksjer og andeler: Hvis du har børsnoterte aksjer fører du inn hva du betalte for dem her.
 • 1920 Bankinnskudd: Her skriver du ned hvor mye penger du har på foretakets bankkonto per 31.12.2020.
 • 2000 Aksjekapital: Hva denne er finner du i stiftelsesdokumentet/fjorårets skattemelding (med mindre det er gjort endringer). Du finner den også i Brønnøysundregistrene eller på proff.no.
 • 7715 Stiftelseskostnad: Hvis du stiftet selskapet i fjor, tar du med stiftelseskostnaden her.
 • 2080 Udekket tap: Her fører du inn eventuelle gebyrer.
 • 2910 Gjeld til ansatte og personlige eiere: Lånte du penger fra deg selv til foretaket ditt må du huske å skrive det samme beløpet du førte inn i begynnelsen av oppgaven her. NB! Hvis dette lånet er et langsiktig lån skal det føres inn på 2250.

3. Sammendrag

 • Årsregnskap: Sjekk at beregnet balanse balanserer! Du får feilmelding om den ikke gjør det.
 • Hvis du mottok utbytte, husk å legge inn beløpet du skal skatte i årsresultatet under Skattemessig verdi i Finansinntekter.
 • Ønsker du å balansere utsatt skattefordel? Svar nei på dette spørsmålet.
 • Nå skal den skattemessige formuen din beregnes. Altså den skattemessige verdien av aksjene dine. Du finner dette beløpet i aksjeoppgaven under 209 Formuesverdi. Står det «ukjent» må du få tak i aksjeverdien per aksje i selskapene du eier aksjer i. Dette ganger du med antall aksjer du eier og fører inn beløpet under: «Aksjer i norske selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond (full verdi.)»
 • Neste side heter Beregning av aksjeverdi per aksje. Her skal antall aksjer fylles inn i feltet Totalt antall aksjer. Antallet finner du i stiftelsesdokumentene, eller i aksjonærregisteroppgaven som ble levert i januar. (Om du stiftet selskap med stiftemaskinen.no er antall aksjer det samme som antall kroner i stiftelsesbeløpet.)
 • Det siste som skal skje før innsending er en såkalt avstemming av egenkapitalen. Om selskapet ble stiftet i 2019, skal stiftelsesbeløpet, minimum 30 000, fylles inn under kontantinnskudd. Om det har vært emisjoner, stiftelse, kapitalnedsettelse eller utbytter skal dette fylles inn i feltene under.

4. Innsending

Fyll inn navn og kontaktinfo og send inn!

Vil du ha flere nyheter og tips fra oss? Meld deg på nyhetsbrev fra Folio her

Powered by Labrador CMS