Annonsørinnhold:

Ocean Sun har klart å kombinere solenergi med maritim teknologi på en genial måte. Foto: Ocean Sun.
Ocean Sun har klart å kombinere solenergi med maritim teknologi på en genial måte. Foto: Ocean Sun.

Lager solceller som flyter på vannet

Publisert Sist oppdatert

Børge Bjørneklett og Ocean Sun får stor internasjonal oppmerksomhet for sin smarte løsning som kan høste solenergi til sjøs.

Det er en solid dose med maritim teknologiensom ligger til grunn for pionerselskapet, som Bjørneklett står bak.

Ocean Sun er et av selskapene som har etablert seg i kontorer i tilknytning til Energy.Invented på Fornebu, som er Solenergiklyngens innovasjonsplattform for energiteknologi. Her er alt lagt til rette for at gode ideer skal utvikle seg til lønnsomme forretningsmuligheter.

- Vår satsing på Energy.Invented skal bistå med etablering av ny næringsvirksomhet som har internasjonal konkurransekraft, sier daglig leder av Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.
- Vår satsing på Energy.Invented skal bistå med etablering av ny næringsvirksomhet som har internasjonal konkurransekraft, sier daglig leder av Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

– Gjennom denne satsingen ønsker vi å bistå i etableringen av ny næringsvirksomhet med internasjonal konkurransekraft, forteller klyngeleder Trine Kopstad Berentsen.

Aktør i globalt marked

Ocean Sun har utviklet en særegen løsning for storskala utbygging av solkraftverk på vannreservoarer, innsjøer og i saltvann. Børge Bjørneklett forteller at selskapet har flere anlegg som er i drift og som viser at teknologien er robust – også i tøffe værforhold.

Flytekonstruksjonen til Ocean Suns solcelleanlegg likner til forveksling en fiskeoppdrettsmerd, dekket av en tynn, vanntett membran. Solecellepanelene som er montert på membraner, følger vannet bevegelser.

Denne konstruksjonen er i stand til å motstå enorme naturkrefter. Den tåler tyfoner med en vindhastighet opp mot 275 kilometer i timen. På den bakgrunn har selskapet blant annet fått lov til å bygge på Filippinene, som ligger midt i tyfonbeltet.

Ocean Sun som blant annet har kontrakt for et flytende solcelleanlegg på 2 MWp for Statkraft i Albania, har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Selskapet har dessuten solide støttespillere som GCL System Integration, IFE, SINTEF, Norner Innovation, DNV GL, Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Hydro, BKK og REC Solar.

Energiløsninger for fremtiden

Solenergiklyngen har vært viktig støttespiller for Ocean Sun, forteller Børge Bjørneklett.
Solenergiklyngen har vært viktig støttespiller for Ocean Sun, forteller Børge Bjørneklett.

Opprettelsen av Energy.Invented ble muliggjort gjennom et samarbeid mellom Solenergiklyngen, Energy Valley (tidl. Subsea Valley) og Kjeller Innovasjon. Initiativet ble støttet av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, gjennom Regionalt innovasjonsprogram.

Energy.Invented har som mål å bli et ledende økosystem som knytter sammen innovatører, industri, forskning og investorer – både nasjonalt og internasjonalt – for å utvikle fremtidens energiløsninger.

– Gjennom inkubatoren på Fornebu vil vi koble mennesker og ideer på tvers av industri, akademia og finans. Energy.Invented er både en møteplass og en plattform for samarbeid, påpeker Berentsen i Solenergiklyngen.

Solenergiklyngen har vært viktig støttespiller for Ocean Sun, forteller Bjørneklett.

– Den er blitt en sterk organisasjon, med svært dyktige nettverksbyggere som har samlet alle aktørene i Norge. Jeg vil spesielt fremme innsatsen til Inger Strand som har kjempet for flytende solenergi – som nå er et eget satsningsområde, sier han.

Kinderegg for tropene

Børge Bjørneklett på Ocean Suns anlegg utenfor Austevoll, sørvest for Bergen. Foto: Ocean Sun.
Børge Bjørneklett på Ocean Suns anlegg utenfor Austevoll, sørvest for Bergen. Foto: Ocean Sun.

Flytende solenergi egner seg særlig godt i solrike land med stor arealknapphet. Anleggene hindrer dessuten fordamping og tap av vann fra verdifulle vannreservoarer. For det tredje sørger vannet for kjøling, slik at anleggene blir mer effektive og produserer mer energi.

– Konkurransesituasjonen på flytende solenergi er hard, men Ocean Sun har en spesiell løsning som er vanskelig å slå, påpeker Børge Bjørneklett.

Hovedutfordringen er at det innovative designet gjør at vi må bruke store ressurser på kvalifisering og sertifisering samt bygge tillit til den nye teknologien gjennom flere demonstrasjonsanlegg.

Liten aktør i en stor verden

Ocean Sun har opprettet kontorer i Singapore og Shanghai. For bedriftens ti ansatte blir det ofte lange dager, forteller Bjørneklett.

– Det er utfordrende for en relativt liten organisasjon å håndtere de mange henvendelsene vi får, fra hele verden, sier han.

Ocean Sun har etablert seg i en enorm, internasjonal vekstbransje. Flytende solenergi har vokst mer enn 100-gangeren siden 2014, da det globale installasjonsvolumet utgjorde beskjedne 5 MWp (megawatt peak). Fire år senere – i 2018 – ble det installert 786 MWp, viser tall fra Verdensbanken.

Så langt er det Kina som er den dominerende aktøren i dette markedet – også i størrelse på anleggene. Verdens to største flytende solenergiparker, hver av dem på 150 MWp, er bygget av de kinesiske selskapene Sungrow Group og China Three Gorges New Energy.