Annonsørinnhold:

Når teamet trumfer

– Man har mye man skulle ha sagt som utvikler hos Storebrand, sier Martin Gjesdal. Konsernet har valgt å gjøre teamene autonome det i digitale innovasjonsarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke slik at innovasjon kun gjøres på et høyt nivå i konsernet, og så drypper det nedover på de forskjellige avdelingene. De respektive teamene har også ansvar for innovasjon, sier Martin Gjesdal, tjenestedesigner i Storebrand.

At Storebrand er et fremoverlent selskap som satser på å utvikle seg digitalt, vises i konsernets struktur, mener Martin.

– Det er et veldig stort fokus på digital innovasjon, som også er en egen enhet med egen leder i konsernledelsen. Vi har autonome, selvdrevne teams – man har altså mye man skulle ha sagt som utvikler i Storebrand. Man blir lyttet til, ikke detaljstyrt.

Martin og Elisabeth setter pris på å ha en arbeidsgiver med fokus på teknologi og utvikling.

Martin utgjør et av de første trinnene i prosessen med å utvikle nye digitale tjenester. Han forklarer at jobben hans kort fortalt går ut på å utrede problemstillinger, finne ut av hva man trenger og ikke trenger av tjenester, og hvordan de grovt sett kan utformes.

– Teamet får noen rammer å forholde seg til og noen mål å oppnå, og så er det teamet selv som bestemmer hvordan de skal nå målene. Man skal ta eierskap til det man er med på å lage, ikke bare sitte og få tildelt oppgaver. Det tror jeg utviklerne hos oss setter veldig pris på. De får bidra med sin kompetanse og kunnskap, uten at noen til stadighet kommer og forteller dem hva som er den beste måten å gjøre ting på, fortsetter Martin.

Elisabeth Bratli jobber som backend-utvikler og sier seg fullstendig enig med Martin.

– For meg som utvikler er hovedoppgavene spesifisert, men ledelsen viser veldig stort tillit til oss når det gjelder hvordan vi løser oppgavene. Vi får i stor grad finne veien frem selv.

Høy innovasjonstakt

Både Elisabeth og Martin jobber på Stavanger-kontoret til Storebrand hvor det jobber rundt 50 medarbeidere, som samarbeider tett med resten av konsernets andre avdelinger i Norden.

– Jeg har vært i full jobb i to år etter endt studie, hvorav de siste 5 månedene i Storebrand, og jeg trives veldig godt. Som utvikler jobber jeg hovedsakelig med å videreutvikle kjernesystemet som utgjør andelseierregisteret vårt. Med et konsern med så lang historie som Storebrand, med røtter helt tilbake til 1767, kunne man fort se for seg at den digitale utviklingen henger litt etter. Martin forteller at realiteten er det totalt motsatte.

– Det jeg synes er så fint, er at Storebrand har ekstremt mye digital vilje, og er veldig fremoverlent når det kommer til det digitale. Samtidig er ikke alt gjort ennå, så det er mye spennende arbeid som skal gjøres i årene som kommer. Både når det gjelder brukeropplevelser, men også på å utvikle den tekniske plattformen – altså for utviklerne.

Handler også om mennesker

Martin og Elisabeths jobber er naturlig nok av det tekniske slaget. Men Martin forteller at mye av jobben hans foregår i samhandling med andre mennesker.

– Jeg sitter veldig sjelden for meg selv og jobber, men er enten en del av noen andres workshoper eller mine egne workshoper. Litt av det jeg forsøker å gjøre i jobben er å forsøke å finne ut hva det er folk trenger. Hva slags behov er det som må dekkes.

Martin innrømmer at han ikke kan veldig mye om finans selv, men der finnes det heldigvis andre som er eksperter. Spesielt har han mye dialog med de som jobber direkte mot kundene, som kan bidra med verdifull informasjon om kundenes behov.

– I tillegg snakker jeg med kunder selv i kundetester og slikt. Så for min del er det mye menneskelig kontakt.

Elisabeth forteller at utvikler-avdelingen er delt opp i teams, hvor de jobber tett sammen.

– For meg består arbeidshverdagen av en blanding mellom individuell jobbing, og samarbeid innad i teamet. Da går tiden hovedsakelig på å diskutere forretningsmessige aspekter, samt tekniske diskusjoner. Generelt sett vil jeg si at dette er en av de mest spennende bransjene man kan jobbe i.

Trives med fleksibilitet

Etter halvannet år med pandemi er det mange som liker å jobbe hjemmefra, mens andre vil heller komme på kontoret. Slik har det vært i Storebrand en god stund, forteller Martin.

Det er godt å kunne møtes på kontoret igjen. Men fleksibiliteten er stor for de som foretrekker hjemmekontor.

– Hos oss har man begge deler: Man har sånne som meg, som stort sett ønsker å komme på kontoret hvis det er mulig. Og så har man de som helst jobber hjemmefra, og bare kommer på kontoret hvis man blir bedt om det. En programmerer vil jo for eksempel ikke ville bli forstyrret når de er «i sonen». Da må de bare få holde på uten distraksjoner. Så hos oss har det vært veldig fleksibelt i forhold til hjemmekontor, også før pandemien.

Også Elisabeth liker å ha et kontor å dra til, forteller hun.

– Jeg er en relativt sosial person, som liker å jobbe litt tett med folk. Så jeg liker å være mest mulig på kontoret. Men det er jo veldig fint at man står så fritt til å velge.

Se ledige stillinger hos Storebrand