Annonsørinnhold:

Halvor Lande, daglig leder i Aprila Bank.
Halvor Lande, daglig leder i Aprila Bank.

Ny digital bank gir gründerbedrifter økt fleksibilitet

Publisert Sist oppdatert

Forenkler tilgang på finansiering for små- og mellomstore bedrifter

Alle som jobber med etablering og drift av små bedrifter vet at tilgang på kapital er av kritisk betydning. Nå ønsker Aprila Bank ASA å hjelpe små- og mellomstore bedrifter med enklere tilgang til finansiering.

– Den største utfordringen for gründerbedrifter er tilgangen på kapital de første årene. Enten må du ha spart opp penger slik at du kan leve uten lønn i oppstartsfasen, eller du må be om lån fra venner og familie. Om du henvender deg til en såkorn-investor, som det ikke er mange av, må du bruke tid på en robust forretningsplan for å overhodet vekke interesse. Siden det er så vanskelig å hente kapital er det mange som ikke tør å realisere gründerdrømmen, sier Halvor Lande, daglig leder i den nyetablerte banken.

Lande kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for digitalisering i DNB, og har med egne øyne sett hvilke utfordringer gründere står overfor.

– Resultatet er at samfunnet går glipp av innovasjon, nyskapning og sysselsetting fordi mange blir værende i store, trygge bedrifter eller i offentlig sektor. Dette var bakgrunnen for etableringen av en bank som er skreddersydd for gründere og små- og mellomstore bedrifter.

Utfordrer tradisjonelle banker

Lande peker på at finansiering bare er én av flere utfordringer for oppstartsbedrifter.

– Om man er så heldig å få finansiering er neste utfordring å skalere bedriften, noe som gir et nytt nivå med utfordringer. Mange opplever at administrasjon, fakturering, regnskapsføring, ansettelser, samt betaling av skatt og merverdiavgift tar produktiv tid man heller vil bruke på kjernevirksomheten. Totalt sett gjør dette at bedriftene blir enda mer sårbare i forhold til likviditet.

– Hos de tradisjonelle bankene må en liten bedrift gjennom en manuell og tidkrevende låneprosess som sjeldent gir resultater. Vi ønsker å gjøre noe med dette gjennom å automatisere søknadsprosessen.

Halvor Sannes Lande, Daglig leder i Aprila Bank.

Han forteller at tradisjonelle banker har kompliserte lånesøknader og sjeldent gir lån til små bedrifter.

– Nesten ingen bedrifter med under 10 millioner i omsetning får lån i tradisjonelle banker. Grunnen til dette er at bankene foretrekker å låne ut med pant i bygningsmasse, anleggsmidler, eller private boliger. Siden det er lite attraktivt å pantsette boligen ender små bedrifter av og til opp med å ta dyre forbrukslån for å overleve ordretørke, sesongvariasjoner eller andre perioder med lav likviditet. Det samme problemet oppstår om bedriften er i vekstfasen og kjører markedsføringskampanjer eller gjør andre store investeringer. Det er i slike situasjoner vi ønsker å tilrettelegge for enkel tilgang på kapital.

Han viser til at det allerede er gode digitale banktjenester for personkunder og at de nå utvikler tilsvarende løsninger for gründerbedrifter.

– Hos de tradisjonelle bankene må en liten bedrift gjennom en manuell og tidkrevende låneprosess som sjeldent gir resultater. Vi ønsker å gjøre noe med dette gjennom å automatisere søknadsprosessen, sier Lande.

Foto: William Iven.
Foto: William Iven.

Integrerer regnskap og banktjenester

Det første produktet er nå integrert i kjente regnskap- og faktureringssystemer som Tripletex, Xledger, Uni Economy, og snart Visma eAccounting.

– Som kunde hos Aprila vil du ved utsendelse av faktura i regnskapssystemet få muligheten til å motta pengene med en gang. Dette innebærer i praksis at fakturainformasjonen sendes til kredittvurdering slik at tjenesten automatisk kan foreslå hva det vil koste å få pengene umiddelbart. Om selskapene har god betalingshistorikk blir kostnaden lav, og pengene står på konto senest neste dag, sier han og tilføyer:

– Markedet vil ikke ha en ny overflødig app eller nettside, men ser etter verktøy og beslutningsstøtte som leverer konkret nytteverdi. Det å være til stede der bedriftene allerede håndterer økonomien står sentralt i vårt verdiforslag. Vi utvikler derfor tjenester på bedriftenes eksisterende arbeidsflater.

Utvikler nye tjenester

Han forteller at bankens neste tjeneste vil være enkel tilgang på kassakreditt.

– Vi jobber hele tiden med produktutvikling og er godt i gang med å kunne tilby kontokreditt integrert i regnskapssystemene. Etter hvert vil vi også utvikle integrasjon mot systemer for likviditetsplanlegging og -styring.

– På kort sikt skal vi gjøre det enkelt å starte bedrifter gjennom tilgang til likviditet. På lengre sikt skal vi tilby en fullverdig tjeneste, gjerne i samarbeid med andre, som ikke bare løser likviditetsproblemet, men alle utfordringer små bedrifter sliter med. Ambisjonen er å digitalisere og automatisere både administrasjon, regnskap, salgsstøtte, fakturering og lønn tilpasset små bedrifter.

– Vi skal gjøre finansiering og drift av oppstartsbedrifter enkelt slik at gründere kan fokusere på innovasjon og lønnsomhet, avslutter Lande.

For å lære mer om Aprila og deres tjenester sjekk aprila.no