Annonsørinnhold:

Fredrik Muri Slettestøl, Product Manager i teamet for produktutvikling og Simen Vie, Tech Lead i Ignite Procurement.
Fredrik Muri Slettestøl, Product Manager i teamet for produktutvikling og Simen Vie, Tech Lead i Ignite Procurement.

Organisk vekst med autonome team og flat struktur

Slik utvikles neste generasjon innkjøpsplattform for B2B-markedet.

Publisert Sist oppdatert

Ignite Procurement har i løpet av kort tid blitt en av landets mest fremgangsrike og lovende oppstartsbedrifter. En av hemmelighetene bak suksessen er kontinuerlig innsats for å skape et arbeidsmiljø som vektlegger autonome team og korte beslutningsprosesser. Bli med bak kulissen til suksessen som setter de ansatte i førersete fra første arbeidsdag.

– Da jeg begynte i konsulentbransjen etter studiene var det for å komme meg ut og lære nye ferdigheter fort. Som konsulent hopper man mellom prosjekter og ser hvordan ting gjøres i store selskaper i ulike bransjer. Jeg lærte mye om teknologi og metode i denne perioden, men hadde et ønske om å gå til et mindre selskap med mulighet til å påvirke og få eierskap til et produkt. Da jeg ble introdusert for Ignite var det ikke vanskelig å takke ja til jobben, sier Simen Vie, Tech Lead i Ignite Procurement.

Vie har en mastergrad i datateknologi fra NTNU fra 2018, var med på å starte flere selskaper under studiene, og jobbet to år i konsulentselskapet Bekk før han begynte i Ignite Procurement.

Simen Vie, Tech Lead i Ignite Procurement.
Simen Vie, Tech Lead i Ignite Procurement.

Det fem år gamle selskapet utvikler en SaaS-løsning for å sikre en smartere og datadreven tilnærming til strategisk innkjøp. Løsningen bruker kundens data til å identifisere muligheter for å ta bedre og mer datadrevne valg for innkjøp. På et overordnet nivå bidrar løsningen til økt transparens og mer effektive markeder, slik at konkurransedyktige, miljøbevisste og seriøse leverandører kommer best ut. Selskapet ble kåret til Norges neste vekstselskap av Finansavisen i 2020 og skal vokse fra 20 til 50 personer i løpet av 2021.

Med internasjonale vekstambisjoner søker nå selskapet etter de smarteste og mest erfarne tech-hodene i markedet. Les mer om stillingene her https://www.igniteprocurement.com/careers/

Motiveres av skalerbarheten

Vie forteller at teknologien bak tjenesten er som skapt for å skaleres til et internasjonalt marked.

– Det er spennende å utvikle en SaaS-løsning hvor man ikke lager noe til én kunde, men noe som kan brukes av veldig mange. Siden vi bruker enorme datamengder og kunstig intelligens kan vi hjelpe alle kundene med å ta bedre beslutninger. Jeg motiveres av å jobbe med et produkt som blir bedre desto større datamengder og flere kunder vi har. Muligheten til å få nettverkseffekter i et produkt er formelen for å kunne skalere, sier han.

Som Tech Lead jobber han i dag sammen med tre andre utviklere.

– I tillegg til å jobbe med utvikling er jeg også representant for de teknologiske beslutningene overfor resten av organisasjonen. Jeg er med på å ta avgjørelser på hvordan produktet skal bygges og hvordan utviklingen gjennomføres, sier han.

Selskapet er i rask vekst og Vie står sentralt i riggingen av organisasjonen for videre vekst.

– Vi skal bli 50 ansatte i løpet av året og er i en fase hvor vi må bygge strukturer for skalering. Det er viktig å bygge teamene organisk slik at de kan splittes opp når det føles naturlig. Teamene må bygges til en størrelse hvor man fortsatt gjør det man skal gjøre, og heller splitte opp ved behov, sier han. Les mer om stillingene her.

Må tenke helhetlig

Vie mener faglige kompetanse og fleksibilitet er en forutsetning for å lykkes i små innovative organisasjoner.

– Til daglig jobber jeg hovedsakelig med utvikling, men det er viktig å tenke på produktet og være en del av hele organisasjonen på en annen måte enn i et stort selskap. Som ansatt i et lite selskap har jeg mange hatter og jobber med alt fra utvikling til rekruttering og strategiske valg sammen med produktteamet. Det eneste jeg ikke er direkte involvert i er selve salgsprosessen med kundene, sier han.

Organisk vekst og flate strukturer skaper store muligheter, men krever også evne til å jobbe på tvers av fagområder.

– Sentralt i tanken om autonome team er at hvert team skal være ekspert på sitt område. Siden en CEO ikke kan være ekspert på alle fagområdene handler det om å delegere ansvar og skape mulighetsrom for å finne den beste løsningen. Teamet mitt har ansvar for analyse og databehandling og vi må kartlegge hva kunden trenger, utvikle en løsning og følge opp hele prosessen. En flat struktur innebærer at jeg ikke trenger å gå mange ledd opp i organisasjonen for å godkjenne valgene. I stedet tar vi egne beslutninger som følger en overordnet visjon, men det er vi som bestemmer hvordan vi best realiserer den, sier han. Les mer om ledige stillinger i Ignite Procurement.

Tilrettelegger for faglig utvikling

Han forteller om en lærende organisasjonskultur som vektlegger faglig utvikling hos de ansatte.

– Vi er opptatt av å sette av tid til læring og har egne tema-grupper, såkalte «guilds», som brukes til utveksling av erfaringer. Gruppene dekker fagområder på tvers teamene, eksempelvis front-end utvikling, hvor de ansatte kan velge et område de ønsker å lære mer om. I tillegg har vi muligheten til å sette av en dag eller to hver måned til å lære mer om noe som kan ha nytte for selskapet, sier han og tilføyer:

– Hos oss blir vi oppmuntret til å komme med nye måter å gjøre ting på. Om jeg kan argumentere for en metodikk eller en teknologi som er bedre enn det vi har i dag - tar vi det i bruk. I en liten organisasjon er det viktig å argumentere rasjonelt og være åpen for endringer.

En tjeneste med en etisk dimensjon

Vie lar se motivere av visjonen om å gjøre B2B-markedet mer transparent og bærekraftig.

– Tjenesten vår skal sørge for at alle innkjøpere har tilgang på samme informasjonen som de største aktørene. Det er motiverende å delta i utviklingen av et produkt som kan revolusjonere måten innkjøp gjennomføres på.

– Vi startet som en analyse for innkjøp, men bygger nå en løsning som støtter hele den strategiske innkjøpsprosessen og kan automatisere beslutningsprosesser. Vi har lagt grunnlaget for å skape verdi gjennom analyser og tatt et steg på veien mot et enda mer ambisiøst mål. Det er slike mål som virkelig motiverer meg, sier han.

Krever omstillingsevne

Vie tror det viktigste for å lykkes i selskapet er endringsvilje og omstillingsevne.

– Arbeidsmetodikken vårt har endret seg mye i løpet av de ni månedene jeg har vært her, og den vil sannsynligvis være like mye annerledes om et år. Siden det er masse oppgaver som må løses på kort tid er det viktig å kunne bevege seg fort. Når man jobber med SaaS må man tenke stort og ha en mer generell tilnærming. For meg var overgangen til SaaS en krevende omstilling som har lært meg mye om å løse problemer som ikke er løst fra før, avslutter Vie.

Løser ukjente utfordringer

Han får støtte av kollega Fredrik Muri Slettestøl, Product Manager i teamet for produktutvikling.

Fredrik Muri Slettestøl, Product Manager i teamet for produktutvikling.
Fredrik Muri Slettestøl, Product Manager i teamet for produktutvikling.

– For oss handler det om hva vi skal utvikle, hvordan vi skaper verdi, og hvordan vi løser en utfordring bedre enn andre. Jeg jobber med å forstå kundenes utfordringer og danner bilder av hva den enkelte sliter med i hverdagen. Samtidig er det mange brukere som ikke kjenner eget behov før vi finner en løsning på det, sier han.

Slettestøl har en Master of Management innen strategisk forretningsutvikling og innovasjon fra BI fra 2012. Han har jobbet med produktutvikling innen strategisk innkjøp for flere selskaper før han begynte hos Ignite.

Jobber tett med kundene

Han forteller om en arbeidsdag preget av tett dialog med kunder for å forstå deres krav og behov.

– Vi må forstå kravene fra nye kunder og kartlegge hva markedet forventer av oss. Det kan være krav til sikkerhet, funksjonalitet og mye annet. Teamet jobber derfor datadrevet med produktutvikling for å trekke innsikt fra markedet. Dette gjør at vi kan rangere og prioritere oppgaver som er viktige for kundene.

– Samtidig er det viktig å følge opp kundene gjennom hele prosessen. Vi har derfor tett dialog med kundene for å bedre forstå hva de etterlyser. På bakgrunn av dette kan vi jobbe med designere som lager prototyper og demoer som vi tester og diskuterer med kundene. I etterkant lager vi justeringer og tilpasninger som gir en bedre og mer behagelig brukeropplevelse. På denne måten kan vi sikre at vi utvikler løsninger som gir kundene verdi og har et design som gir brukeren god brukeropplevelse.

Han peker på viktigheten av å prioritere ressurser i en liten organisasjon.

– Hos oss er det slik at mange vil gjøre mye, men siden vi har begrenset med kapasitet må vi velge å gjøre de riktige tingene på rett tidspunkt. Det innebærer å sammenligne ulike utfordringer for brukerne og aggregere innsikten slik at vi ser hva mange trenger av funksjonalitet. Teamet mitt balanserer langsiktige strategiske mål opp mot det kundene trenger her og nå.

Slettestøl forteller at Ignite primært jobber med store kunder som prioriterer strategisk innkjøp.

– Jeg har jobbet med produktutvikling innen strategisk innkjøp i snart 10 år og ser at faget kommer på agendaen til stadig flere bedrifter. Allikevel er det en utfordring å få mindre bedrifter til å jobbe med strategisk innkjøp. Vårt mål er å skape en plattform for strategisk innkjøp som er like naturlig å bruke som et CRM-verktøy, sier han.

Åpent og inkluderende miljø

Han forteller om et ungt og ambisiøst miljø med mange dyktige kollegaer.

– Her det alltid god stemning og lett å få seg venner. Vi er en gjeng som drar i samme retning samtidig som vi tørr å diskutere, ta opp utfordringer, og komme med forslag til løsninger. Det handler om å ta eierskap til oppgavene og være glad i å løse problemer. Jeg har vært her i åtte måneder og blitt veldig godt tatt imot. Gjengen er lett å bli kjent med og inspirerende å jobbe sammen med. Selv om vi har faste videomøter og spill-kvelder gleder vi oss til de sosiale sammenkomstene vi hadde før korona-restriksjonene, avslutter Slettestøl.

Et skifte i produktutvikling

Valdemar Rolfsen, CTO i selskapet, mener samspillet og den unike kulturen gjør at de raskere finner de beste løsningene.

Valdemar Rolfsen, CTO i Ignite Procurement.
Valdemar Rolfsen, CTO i Ignite Procurement.

– Netflix, Spotify, Google og mange andre internasjonale selskaper er opptatt av at ansatte skal ha et eierskap til teknologien og produktet som utvikles. Samtidig er det mange selskaper som ønsker å fremstå som innovative, mens de i realiteten følger gamle byråkratiske modeller. I tradisjonelle selskaper blir ofte en utvikler satt på bakrommet, men hos oss ønsker vi heller å motivere alle til å delta i beslutningsprosessene. For oss er ikke dette bare store ord, men noe vi faktisk gjennomfører hver dag.

Rolfsen tror næringslivet står foran et skifte i hvordan innkjøp gjennomføres.

– Som forbruker er det lett å finne markedspris på et bestemt produkt, men for en virksomhet som skal gjøre et stort innkjøp er det mye vanskeligere å vite hva man faktisk betaler for. Vårt overordnede mål er å skape transparens i B2B-markedet på en plattform som gir innsikt i pris, kvalitet, bærekraft og andre egenskaper ved et produkt. Hos oss får man muligheten til å bli med i et team som virkelig ønsker å gjøre en forskjell.

Han forteller at selskapet ikke har planer om å bli et mellomstort norsk selskap, men har hatt store internasjonale ambisjoner siden oppstarten.

– Vi er allerede på vei ut av Norge og jobber med verdens største innkjøpere i Tyskland, Polen, USA og andre land. Vi har gjort mange ansettelser og har mange dyktige folk med på laget. Nå gleder vi oss til å doble staben i løpet av året, avslutter Rolfsen.

Les mer om stillingene her https://www.igniteprocurement.com/careers/

Ignite har kontorer på Epicenter i Oslo sentrum med tilgang på treningsstudio, kantine og sosiale møteplasser. Som ansatt hos Ignite får du også muligheten til å komme tidlig inn på eiersiden i et selskap med et enormt oppsidepotensial.

Powered by Labrador CMS