Annonsørinnhold:

Penger til det du trenger, når du trenger det

Publisert Sist oppdatert

De største stressmomentene ved å drive småbedrifter er når likviditeten er dårlig, eller når du ikke har råd til å si ja til et nytt oppdrag.

Tilgangen på lån har lenge vært en utfordring for småbedrifter. Tradisjonelle banker har søknadsprosesser som er tilpasset store bedrifter med store lånebehov. Disse prosessene er tidkrevende og ofte basert på fysisk oppmøte i banken.

Derfor lanserer Aprila rask og enkel tilgang på kassekreditt – tilrettelagt for norske småbedrifter. Med dette redefinerer den digitale banken det etablerte begrepet kassekreditt. På kassekreditt.no kan du sette opp kassekreditt for din egen bedrift - uten faste kostnader.

– Som bank ser vi at behovet for bedriftslån ikke bare oppstår ved uforutsette utgifter, men også i situasjoner hvor man ønsker å gripe markedsmuligheter. Oppstartskostnader i nye prosjekter er utfordrende for de små, som ikke har likviditet til å leve uten inntekter i flere måneder. Vår kassekreditt er skreddersydd for å gi småbedrifter økonomisk fleksibilitet, sier Heiki Strengelsrud, Chief Customer Officer i Aprila Bank.

Automatiserer låneprosessen

Mangel på digitale tjenester og automatiserte prosesser er en viktig del av bakgrunnen til etableringen av en digitalbank for småbedrifter.

– Grunnen til at Aprila raskt kan gi slike lån er at vi kun krever regnskapsdata som dokumentasjon. Ansatte i småbedrifter har en hektisk hverdag og søknadsprosessen hos tradisjonelle banker er tidkrevende. Konsekvensen er at mange ikke tar seg bryet med å søke om lån. Vi ønsker å gjøre noe med dette, og tenker at bedriften selv er best til å vurdere om de kan betale lånet, og når de har behov for penger. Du trenger ikke å konstruere budsjetter som beviser at du fortjener et lån, sier han og utdyper:

– Det vi krever er at du som eier er villig til å stille deg som garantist for lånet, noe som er alt Aprila krever av sikkerhet. Om bedriften ender opp med å misligholde lånet er det i siste instans den som har signert låneavtalen som er ansvarlig. Grunnen til at vi har valgt personlig garanti som sikkerhet er at vi kan automatisere søknadsprosessen, samtidig som vi får en trygghet for at låntaker har intensjon om å betale tilbake.

– Dette høres ut som en kjærkommen mulighet for de som driver mindre selskaper. Men hva er egentlig personlig garanti?

– Personlig garanti er Aprila’s alternativ til pant i fast eiendom, noe svært få småbedrifter har. Vi gjør dette for at bedriften skal kunne få tilgang på lånet i løpet av 24 timer. Garantien er med på å forhindre vår risiko for at bedriften «løper fra gjelden» og starter på nytt. Videre er det ikke til å stikke under stol at halvparten av nye bedrifter ikke overlever første driftsår. Dette handler om å få en trygghet for at bedriftslederen vil investere i noe som skaper inntekter, og tror at hun evner å betale tilbake lånet. Fordelen for daglig leder/eier er at hun slipper å blande privatøkonomien inn i bedriftsøkonomien. En slik sammenblanding fører ofte til at man betaler bedriftens rentekostnader og gebyrer fra sin privatøkonomi, og gjør det mer arbeidskrevende å rapportere riktig regnskap og skatt.

Fordelene med kassekreditt i Aprila Bank

  • Du får penger på konto samme eller neste dag
  • Du betaler kun for bruken - ingen skjulte kostnader
  • Du bruker pengene på det du trenger, når du trenger det
  • Du nedbetaler lånet når det passer bedriftens økonomiske situasjon
  • Du slipper krav til pant i fast eiendom
  • Du skiller privat- og bedriftsøkonomi

Standarden har vært liten fleksibilitet og pant i fast eiendom

Strengelsrud forteller at tradisjonelle banker gir lån basert på personlige relasjoner og stiller i tillegg strenge krav til sikkerhet. Valgfriheten til kunden er hvilken type sikkerhet de ønsker å stille. Realiteten for nyetablerte og småbedrifter er pant i egen bolig.

– Om en liten bedrift ønsker å søke om kassekreditt i en tradisjonell bank krever ofte banken personlig oppmøte. Mange krever i tillegg at du har med regnskapsfører som kan gå god for betalingsevne. Det stilles også krav til sikkerhet i varelager eller maskiner og utstyr, noe som er en stor utfordring for småbedrifter som ikke har anleggsmidler. Dette ender med at bedriften må stille pant i eierens bolig, noe som er det siste en gründer ønsker seg. Jeg snakker stadig med småbedrifter som havner i denne situasjonen, sier han.

– Kassekreditt til store bedrifter begynner ofte på 500.000 kroner, men vi ser at småbedrifter har behov for mindre lån, og i begrensede perioder. Dette er bakgrunnen for at vi nå tilbyr kassekreditt som begynner på 50.000 kroner. Lånebeløp opptil 500.000 kroner, ingen løpende kostnader og muligheten til å nedbetale lånet når det passer, gir småbedrifter etterlengtet økonomisk fleksibilitet, ifølge Strengelsrud.

Små lån krever store ressurser

Han peker også på at store banker bruker mye tid og ressurser på å behandle søknaden.

– Tradisjonelle banker krever budsjetter, forretningsplaner og ikke minst pantedokumentasjon som må tinglyses. Totalt sett er dette en omfattende prosess og årsaken til at mange bedrifter får avslag. Slike lån er ikke er verdt tiden til bankene som bruker like mye ressurser på å behandle et lån på 200.000 kroner som på et lån på 10 millioner kroner.

Han forteller videre at tradisjonelle banker har en relasjonsansvarlig med ansvar for småbedrifter i regionen, noe som gir et nytt lag med utfordringer.

– Store banker har også begrensninger på hvor mange søknader de kan behandle. Årsaken til dette er at bankene har egne kredittkomiteer som vurderer lånesøknaden. Her må relasjonsansvarlig argumentere for at bedriften skal få lån og overbevise komiteen om at man har tro på søknaden. Den tidkrevende prosessen fører til at de fleste småbedrifter får blankt nei til kassekreditt på under 500.000 kroner. Det er simpelthen ikke attraktivt nok for tradisjonelle banker å behandle og betjene små bedriftslån sammenlignet med produkter til øvrige kundesegmenter, uttaler Strengelsrud.

Ønsker tilbakemelding

Utviklingen av Aprila Kassekreditt er basert på en rekke dybdeintervjuer og iterasjoner med småbedriftsledere.

- Det vi lanserer nå er kun begynnelsen, og vi har fått gode innspill på funksjoner som vil tilpasse produktet til den enkelte kunde. I første omgang har vi valgt å tilpasse til småbedrifter generelt. De er lei av den behandlingen de utsettes for av tradisjonelle banker i dag. Men det viktigste i det korte bildet er faktisk å tilby rask likviditet til småbedrifter. Vi er i dag alene om å tilby kassekreditt uten gebyrer og tidkrevende krav til sikkerhet. Vi gjør det rett og slett enklere å søke og få lån, sier Strengelsrud.

Aprila ønsker at så mange småbedrifter som mulig sjekker hvor mye de kan få i lån, og melder tilbake sine opplevelser av å søke om og bruke kassekreditt. Alle innspill til [email protected] vil følges opp.

- Det er et løfte, avslutter han.

Sjekk hvor mye din bedrift kan få på kassekreditt.no