Annonsørinnhold:

Seniorrådgivere Jan Erik Hagen (sittende), Martin Hauge (stående) og Thao Tran, Senior QA i Imatis (heltid, fast) ekstern ansatt i Imatis AS.
Seniorrådgivere Jan Erik Hagen (sittende), Martin Hauge (stående) og Thao Tran, Senior QA i Imatis (heltid, fast) ekstern ansatt i Imatis AS.

«Remote» arbeid er ikke fremtiden - det skjer nå

Publisert Sist oppdatert

Fjernarbeid var en trend allerede før corona, men med corona-krisen så er vi alle plutselig tvunget til å jobbe "remote", og det spiller liten rolle om dine IT -utviklere befinner seg i Norge eller utenlands.

Programvare outsourcing til lavpris-destinasjoner som India og Øst-Europa er en vanlig løsning i markedet når det kommer til å utnytte utenlandske talenter. Og med at vi jobber mer hjemmefra og har reisebegrensninger, bør løsninger for "remote" ansettelse også være på din liste over langsiktige løsninger for å vokse og opprettholde firmaets programvareutvikling.

Vi har valgt ut ti forskjeller mellom outsourcing av programvare til lavkostland og Facilitated Work Hubs "remote" ansettelsesløsning. Når du kjenner til forskjellene mellom disse to arbeidsmodellene, kan det hjelpe deg med å utvikle en vinnende strategi for tiden vi er inne i nå, og i den overskuelig fremtid.

Remote arbeid med Facilitated Work Hub Programvare Outsourcing til lavkostland
1. Utviklere
Utviklere rekrutteres og ansettes spesielt for dere i Vietnam, basert på deres krav og behov. Dere deltar i intervjuer og håndplukker medarbeidere som dere ønsker å jobbe med. Dere er trygge på at utviklerne har nettopp de egenskaper, personlighetstrekk og verdier som trengs siden dere har valgt dem selv.Dere velger utenlandske tilbyder selv, men påvirkningskraften stopper der. Resten blir et sjansespill. Tildeles dere A-laget eller B-laget?
2. Tilhørighet
Utviklerne er deres ansatte og jobber derfor ikke for noen andre. Skulle avtalen med oss sies opp, vil også dine utviklere i Vietnam sies opp og avslutte sine kontrakter. Modellen bygger på en følelse av et tett og lojalt arbeidsgiver/ansatt-forhold, som gir sterk tilhørighet og yrkesstolthet. Med det følger ekte motivasjon for å lykkes, og et ønske om å jobbe sammen med dere i lang tid.Utviklerne jobber for tilbyderen, ikke for dere. De er lite opptatt av produktets suksess etter endt utvikling, eller hvordan deres firma leverer over tid. Samtidig kan de fort være involvert i flere kundeteam samtidig, alt mens de holder et våkent øye med alt av jobbannonser. Lav dedikasjon og motivasjon gir sjelden optimale resultater. Aspekter som fremtidig vedlikehold og forbedringer i produktets videre syklus er ikke en del av en outsourcing-kontrakt. Tilbyders mål med et prosjekt til avtalt pris er å bruke minst mulig tid og ressurser på å bli ferdig med det. Timebetalte prosjekter har på sin side ingen insentiver til noensinne å fullføres.
3. Ledelse
Dere styrer utviklerne vi har ansatt for dere. Dere kontrollerer arbeidsoppgaver, metodikk og mål. Vi tar oss av resten: kontordrift og arbeidsmiljø, admin, HR, lønnsutbetaling og daglig oppfølging. Kort sagt, alt bryderiet og skjemaveldet forbundet med å ha ansatte utenlands.Tilbyder har full kontroll. Ikke sjelden holdes dere utenfor "loopen" som angår individuelle teammedlemmer, lønn og arbeidsmiljø. Påvirkningskraften blir deretter.
4. Kommunikasjon
All kommunikasjon mellom dine utviklerne i Norge og Vietnam foregår direkte. Utviklerne i Norge samarbeider og deler tanker, idéer og planer med kollegaene sine i Vietnam, uhindret. Åpen og gjennomsiktig kommunikasjon fører til færre misforståelser og mindre bortkastet tid brukt på mellomledd.Dere kommuniserer med teamet gjennom en prosjektleder eller «account manager». Ord og instrukser kan omformuleres eller bli borte på veien, og idémyldringen utviklerne mellom blir aldri satt i gang. Prosjektets fremdrift sakkes ned.
5. Samarbeid
Alle i deres utvikleravdeling jobber med og på de samme produktene, uansett hvor pulten står. De blir raskt gode kollegaer. Kontinuerlig sparring, diskusjoner og utveksling av idéer og informasjon bygger kjennskap og tillit, noe som igjen legger til rette for et åpent og effektivt samarbeid. En leveransemodell som består av både norsk og vietnamesisk arbeidskraft kan opprettholde vekst og kapasitet.Utviklerne i et outsourcing-firma jobber parallelt med ditt in-house team, uten nødvendigvis å delta på felles prosjekter. Dere får langt i fra fullt utbytte av det spennende potensialet som ligger i et samarbeid mellom norske og internasjonale fagpersoner. Settingen for samarbeidet er midlertidig. Målet er å bli ferdig fortest mulig. Tillit mellom utviklerne innenlands og utenlands gis aldri sjansen til å bygge seg opp. Informasjon kan holdes tilbake begge veier.
6. Bedriftskultur
Utviklerne deres på Facilitated Work Hub tilpasser seg deres bedriftskultur; dine ønsker, krav, retningslinjer og verdier som allerede tas med i onboarding- prosessen. Full integrering, akkurat som med nyansatte utviklere i Norge. Vi har norske IT konsulentleder på plass på fulltid. De fasiliteter hele kundeprosessen, fra rekruttering til onboarding, oppfølging og situasjonshåndtering. Vedkommende fungerer også som deres person på innsiden, følger opp teamet, griper inn om nødvendig, og er alltid tilgjengelig for deg som kunde. Norsk tilstedeværelse gir trygghet, og er en buffer mot kulturforskjeller, misforståelser og uklarhet.Utviklerne følger tilbyders arbeidskultur. Lokale varianter av velferd og etikk stemmer ikke nødvendigvis med arbeidskulturen i Norge, og kan også bryte loven. I tillegg vektlegges ikke nødvendigvis særegne trekk ved norsk arbeidskultur som flat struktur, frihet under ansvar, og oppmuntring til innspill og likestilling.
7. Teknologi
Ved å spesialrekruttere ingeniører nøyaktig i henhold til ønskede kvalifikasjoner spesifisert av dere, får man den rette kandidat på rett plass med en gang. Uansett hvor sjeldne eller eksklusive kravene som stilles er.Outsourcing-tilbydere konsentrerer seg gjerne om et relativt smalt og mainstream spekter av teknologi. Videre kan deres utvalg begrenses ytterligere av hvilke utviklere tilbyder har gående ledige akkurat i det prosjektet skal starte opp. Samtidig kan tilbyder allerede sitte på både høy ekspertise og en romslig verktøykasse fra lignende oppdrag, og levere ditt produkt raskt og effektivt.
8. Verktøy
Dine utviklere i Vietnam bruker samme utstyr som sine kollegaer i Norge. Dere gir oss beskjed om ønsket software og hardware, og vi setter opp alt til kostpris. Slik kan dere føle dere trygge på at ulisensiert, «fake» eller utdatert software ikke finner sin vei inn i selskapets systemer og produkter. Skulle samarbeidet en dag avsluttes, returneres naturligvis alt utstyr. Total kompatibilitet både på programvare og maskinpark har dessuten den fordelen at både personell og maskiner kan skiftes ut uten merarbeid og trøbbel med konfigurasjoner.Dere har null kontroll på hvilken software eller hardware som benyttes. Det avgjør tilbyder.
9. Leveransemodell
Vi sikter mot et langsiktig og stabilt partnersamarbeid der servicen fungerer så godt at dere ikke ser noen grunn til ikke å fortsette. Vi ser på partnerskapet som et lykkelig forhold vi begge investerer tid og ressurser i. Ikke minst i rekrutteringsdelen, som er helt vesentlig for å finne rette kandidat. Et gjennomsnittlig ansettelsesforhold hos oss varer over 5 år. Faktisk har vår første ansatte utvikler rundet 13 år for samme norske kunde, og flyttet nylig til Oslo for å tilslutte seg dem permanent.Tilrettelagt for prosjektbasert utvikling, med kjapp oppstart og høy fleksibilitet. Tilbyder har en pool av utviklere som settes inn hos neste kunde. Nøkkelpersoner roteres mellom team på kort, om noen, varsel. Kostnaden er timebasert, eller avtalt pr. fullført prosjekt. Enkelte outsourcing-tilbydere vil også kunne inngå et liknende partnerskap, kombinert med dynamisk korttidsløsninger på prosjekter som dukker opp.
10. Pris
Dere betaler utviklers lønning, samt en fast månedspris for vår tjeneste. Slik har du alltid full oversikt over kostnadene. Det er også verdt å merke seg at dere bestemmer utviklers lønn, og dermed sitter på hovedvirkemiddelet til å motivere og beholde folk.Dere betaler for alle timene (minst) som gikk med til produktutvikling og prosjektmanagement. Alle endringer på ferdig produkt vil bety tilsvarende utlegg. Det er hele veien vrient å si hva sluttsummen kommer på.

Sliter du med å finne nok utviklere eller har du brent deg på å outsource til lavkostland?
Facilitated Work Hub -FWH, leverer en trygt, effektivt og lønnsomt tjeneste innen "remote" ansettelse for deg som ønsker å utvide med en eller flere utviklere. En tjeneste som er skreddersydd og tilrettelagt for norske bedrifter. Vi er basert i Oslo, Ho Chi Minh byen og Melbourne.

https://www.facilitatedworkhub.no/remote-ansettelser-vs-software-outsourcing/