Annonsørinnhold:

Marte Sootholtet CEO i Impact StartUp og gründer i iMAL Regine Nagelhus.
Marte Sootholtet CEO i Impact StartUp og gründer i iMAL Regine Nagelhus.

Slik knekte Edtech-selskapet startup-koden

De har 450 skoler i Norge på kundelisten, gjorde nettopp sine første salg i Sverige og ruller nå ut løsningen sin i Tyskland. iMal-gründer Regine Nagelhus forteller hva som gjorde at løsningen deres traff så godt.

Publisert Sist oppdatert

Det er av sine egne man skal få det. Regine Nagelhus brenner for å forbedre barn og ungdoms muligheter, men da hun kom hjem til sine egne fire sønner etter iMal ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør fikk gründeren passet sitt påskrevet.

– De skjønte ingenting. “Er du tech-gründer nå?” fikk jeg høre, “du som trenger hjelp bare du skal slå på TVen?” ler hun.

Regine Nagelhus er den første til å innrømme at hun ikke er nevneverdig tech-disponert, men det hindret henne aldri fra å realisere en norsk suksesshistorie innen læringsteknologi – hvor en viktig ingrediens skulle vise seg å bli en akselerator spesielt myntet på oppstartselskaper som løser samfunnsutfordringer.

Les om Impact StartUp akselerator her.

Fikk inngående kunnskap rundt viktig utfordring

Gjennom sin erfaring som lærer sitter spesialpedagogen Regine Nagelhus nemlig på enda viktigere kompetanse, nemlig inngående kjennskap til - og løsning på - en utfordring med store individuelle og samfunnsmessige konsekvenser. Det er slik at noen barn utvikler lese- og skrivevansker på grunn av at de ikke greier å lære bokstavene. Det er som om bokstavene ikke vil feste seg i hukommelsen.

– Ingen læring skaper et så stort sprik som mellom de som lærer bokstaver og de som ikke gjør det. Det får store konsekvenser for andre fag og fører med seg en rekke segregerende tiltak. Det stigmatiserer elevene og innvirker på hvordan de lykkes, både i klassen og senere i livet. Rundt 50% av gruppa unge og uføre har lese og skrivevansker, forklarer Nagelhus.

Gründer i iMAL, Regine Nagelhus fikk hjelp av Impact StartUp til å tenke strategi, og legge en plan for hvordan de kunne strukturere seg bedre.
Gründer i iMAL, Regine Nagelhus fikk hjelp av Impact StartUp til å tenke strategi, og legge en plan for hvordan de kunne strukturere seg bedre.

Så potensialet i ny metode

For tretten år siden jobbet Nagelhus med en elev som hadde store vanskeligheter med å lære bokstavene. Verktøykassen til både skole, Statped og PPT var tom, og foreldrene til gutten ville prøve en metode fra USA. Nagelhus var skeptisk, men møtte seg selv i døra.

I løpet av et halvår klarte gutten å lære seg bokstavene. Regine Nagelhus gir selv æren til smarte foreldre og en klok rektor. Likevel var det pedagogen som så potensialet – med riktig tilnærming, hvor mye godt kunne ikke denne metoden tilføre enkeltmennesker og samfunn for øvrig?

– Vi tilpasset metoden til norsk begynneropplæring og så at vi oppnådde samme effekt hver gang. Å ta i bruk metodikken krevde likevel mye planlegging og ressurser fra hver enkelt lærer, og vi så på muligheten om å få digitalisert en løsning ned på elevnivå. Vi gikk til Innovasjon Norge som også så potensialet og har siden støttet prosjektet i flere omganger, forteller hun.

Fant rett miljø for forretningsutvikling

Nagelhus sa opp jobben som lærer nettopp for å bidra til å lære bort akkurat denne kunnskapen til enda flere. Det var det sosiale ved løsningen som drev henne, men hun innså fort viktigheten i det økonomiske for å overleve og kunne videreutvikle løsningen. Hun søkte i inkubator og startup-miljøene etter assistanse til å bygge opp selskapet, og bitene falt på plass da hun fant Impact StartUps akseleratorprogram.

– Vi bruker teknologi for å oppnå et sosialt resultat. Derfor treffer totaltilnærmingen til Impact Startup så godt hos meg. Jeg ville ha noen å sparre med som både har fokus på det sosiale og det økonomiske samtidig. Det er tross alt den spagaten du står i om produktet ditt forbedrer barn og ungdoms livskvalitet og muligheter på en eller annen måte, sier hun.

Det er i motbakke det går oppover

I 2018 deltok hun på Impact StartUps Boot Camp, hvor 30 lovende oppstartsselskaper får tre intense dager til å finpusse konseptet sitt sammen med Impact StartUps forretningsutviklere.

Innovasjon Norge var om bord og veien videre så lys ut. Beskjeden kom om hvem som gikk videre – og iMal var ikke blant dem! Måten hun tok nederlaget la likevel grunnlaget for fremtidig suksess. Hun tok til seg det hun satt igjen med av utfordringer og nye kunnskap. Med dette bygde de videre, stein på stein.

– Selv om vi ikke gikk videre umiddelbart fikk vi tre gode dager med verdifull input. Vi fikk hjelp til å tenke strategi, og en plan for hvordan jobbe videre med å strukturere oss bedre. Vi fulgte planen, jobba på videre, søkte på nytt i 2019 og kom med.

Skulder-ved-skulder forretningsutvikling

Impact StartUp har spesialisert seg på å akselerere løsninger på samfunnsutfordringer, og gjøre dem økonomisk bærekraftige, investerbare og skalerbare raskere. Det unike med denne type oppstartsselskaper er at de får større potensiale om de styres etter flere bunnlinjer – en økonomisk og en sosial/miljømessig. I tillegg til disse verktøyene, får startupene skulder-ved-skulder assistanse fra en dedikert forretningsutvikler, som blir en lagkamerat til selskapet og tilfører verktøyene og praksisen som profesjonaliserer virksomheten. Til sist får selskapene tilgang til et nettverk av sosiale investorer og et miljø som bygger bro mellom startups og behov i offentlige sektor.

– For oss var det en veldig bra reise. Vi ble fulgt opp av forretningsutviklerne hele veien, lærte mye om hvordan selge produktet vårt til kunder og samarbeidspartnere, og møtte investorer som ville investere i løsningen vår. Vi lærte også mye av andre som har gått veien før oss, og løst sine utfordringer på smarte måter, forteller gründeren.

Sammensetningen av kjerneteamet

iMAL lar elevene jobbe etter en multisensorisk metode hvor et digitalt læremiddel gir elevene lese- og skriveoppgaver basert på de bokstavene den enkelte elev allerede kan. Å bygge opp løsningen har krevd kompetanse på tvers av en rekke felt. Det er miksen mellom dyktige pedagoger og dyktige programmerere som er det viktigste grunnen til at iMal har lykkes så godt, ifølge Nagelhus.

– Vi har outsorcet noe av jobben med å bygge den digitale løsningen, men samtidig har vi et godt sammensatt kjerneteam. Vi ser at denne kombinasjonen av pedagoger og tech-folk blir veldig bra.

Å kunne dokumentere både økonomisk og sosial effekt

En annen viktig suksessfaktor i møte med kundene er at iMal kan dokumentere effekten av tjenesten de leverer. Å kunne kalle seg sosial entreprenør - hvor du ikke bare måler, men også styrer etter sosial effekt - gir stor troverdighet overfor kunder.

– Det er viktig å ha et verktøy som tallfester det man selv opplever i kontakt i elevene. Om du jobber mot skolevesen er det å kunne dokumentere effekt nøkkelen til å nå frem. Å komme fra et miljø som setter egen effektmåling i system gjør at du kommer tidlig i gang og har mer å vise til. At vi kan si at vi jobber med to bunnlinjer styrker oss forretningsmessig, sier hun.

I høst søker Impact StartUp etter oppstartsselskaper som på en eller annen måte forbedrer barn og ungdoms livskvalitet og muligheter – enten gjennom nye tjenester, teknologi, produkter eller prosjekter. Regine Nagelhus er ikke i tvil om hva hun ville gjort hvis hun på ny sto på startstreken av eventyret sitt.

– Hvis sosial effekt er viktig for deg og du har lyst til å få fart på bedriftsutviklinga, tåler å bli utfordra og er villig til å sette av tid og ressurser, da tror jeg selskapet ditt ville ha godt av en tur innom Impact StartUp. En akselerator gir deg mye mer verdi enn du egentlig evner å forstå umiddelbart, men som du blir klar over i ettertid.

Les om Impact StartUp akselerator her.