Annonsørinnhold:

Foto: Entra.
Foto: Entra.

SPACES flytter inn i Norges mest ambisiøse ombruksbygg

Publisert Sist oppdatert

Når Spaces flytter inn i Kristian Augustsgate 13 på Tullinløkka neste år, skapes historie. Aldri før har ett bygg i denne størrelsen blitt restaurert og bygget ut med brukte materialer, i alt fra veggkonstruksjoner, dører, tak, ventilasjon – og ikke minst også i design.

KA13 er Norges mest ambisiøse ombruksbygg. Bygget fra 1950-tallet blir nå totalrenovert og utvidet, og metoden som brukes er banebrytende. Så langt det lar seg gjøre vil Entra, som eier bygget, hente materialer fra andre riveklare bygg til KA13. Med dette ønsker Entra å bidra til sirkulær økonomien.

Spaces har inngått en leieavtale med Entra for hele bygget, og har samtidig forpliktet seg til å følge opp ombruksprinsippet, når kontorlokalene etterhvert skal fylles opp med utstyr, møbler og signaturen til Spaces.

Foto: Entra.
Foto: Entra.

– Dette er et veldig spennende prosjekt for oss. Spaces er opptatt av å legge til rette for at folk skal leve mer bærekraftig, og derfor var vi ikke i tvil om at vi ønsket å være med på dette. I dag kaster eiendomsbransjen alt for mye bygningsmaterialer og møbler i oppussings- og rehabiliteringsprosjekter. Vi ønsket å se om det var mulig å handle brukt, men likevel være tro mot vårt konsept, sier norgessjef for Spaces, Thomas Weeden.

MED PÅ Å TILRETTELEGGE FOR FNS BÆREKRAFTMÅL

Med dette prosjektet ønsker Spaces å tilrettelegge for firmaer som jobber rundt og bidrar til FNs bærekrafts mål. Ved å kunne tilby fleksible og kortere kontrakter til sine kunder, men selv sitte på lange kontrakter vil Spaces også være med på å kutte utslipp ombygging av næringseiendom fører med seg.

Med seg på laget har Entra forbildeprosjektet FutureBuilt. Prosjektet ønsker å være et utstillingsvindu for byggeprosjekter som har klart å kutte klimagassutslipp i byggeperioden med 50 %. Prosjektene som skal stilles ut skal både ha fokus på sirkulære prinsipper men også bidra til et godt bymiljø og ha fokus på arkitektonisk kvalitet.

JAKTEN PÅ BRUKTE MØBLER TIL NYÅPNING HAR STARTET

- Prosjektet utfordrer oss, fordi vi hele tiden må ha to tanker i hodet. Kunder i dette lokalet skal ikke være i tvil om at de er på en Spaces-lokasjon. Samtidig er det flott å få frem det unike i at dette er et ambisiøst miljøprosjekt, sier Weeden.

Spaces er også opptatt av å optimalisere arbeidsplassen og bygget, når de planlegger den innvendige konstruksjonen.

– Vi er opptatt av at bygget blir allsidig. Det skal være enkelt å gjøre innvendige endringer uten å måtte rive hele etasjer. Det gjør det også enkelt for andre aktører å overta bygget, dersom vi på et tidspunkt i fremtiden skulle trekke oss ut. Vi må tenke langsiktige løsninger for å bli mer bærekraftige i denne bransjen, sier Weeden.

I dag er det både billigere og enklere å rive og bygge nytt, enn det er å ta vare på det som er. Det er en av flere årsaker til at byggebransjen står for 40 prosent av energiforbruket i Norge. Målet med dette unike prosjektet er å redusere klimafotavtrykket, og vise at det faktisk går an å både bygge og designe kontorlokaler, uten å kjøpe nytt.

Etter planen skal Spaces åpne dørene i KA13 høsten 2020.