Annonsørinnhold:

Tidenes mulighet for bedrifter som tør å satse

Publisert Sist oppdatert

Storebrand og Aprila er blitt utfordret til å snakke om vekstmuligheter i dagens marked. Siste dager og ukers utvikling i Koronasitasjonen gjør at vi igjen opplever innstramming av regler og anbefalinger. Dette påvirker naturligvis næringslivet, men ikke alt ser mørkt ut. CEO i Aprila, Halvor Sannes Lande, og Leder SMB markedet i Storebrand, Lasse Rudi, deler innsikt om mulighetene som nå oppstår og hvordan du kan bruke dagens situasjon til å skape vekst for deg og din bedrift.

Norske SMB bedrifter har klart seg bra gjennom koronaperioden

Regnskapsinformasjon fra våre kunder, og tall fra siste året viser at flere bransjer gjør det bedre enn noen gang. Bortsett fra reiseliv generelt og hotell og restaurant spesielt, har de fleste bransjer opprettholdt minst 80% av inntektene sine sammenlignet med fjoråret. I september var både gjennomsnittlig omsetning og lønnsomhet på det høyeste nivået noensinne.

Fagleder bedrift SMB i Storebrand, Lasse Rudi, legger til:«For forsikringer til næringsdrivende er det ingen økning i antall erstatninger og det er få som avslutter forsiringene som er tegnet på de ansatte. Andelen som ønsker å sikre seg ved sykdom har økt markant og sykeavbruddsforsikring er spesielt etterspurt.»

Bedrifter viser en utrolig omstillingsevne

Det er inspirerende å se hvor mange norske bedrifter som har klart å snu utfordringer til nye muligheter.

Se for eksempel på det norske brenneriet som gikk fra å produsere prisvinnende kvalitets gin til å masseprodusere håndsprit for å kompensere for nedstengingen av utelivet, samtidig som de utnyttet det enorme behovet for desinfeksjonsprodukter som viruset har medført.

Eller de norske undertøysprodusentene som på kort tid har lansert og skalert opp produksjonen av gjenbrukbare munnbind da behovet for dette er enormt akkurat nå.

Koronasituasjonen har hatt flere positive effekter

Når vi snakker med bedrifter rundt i Norge, er det mange som peker på de positive effektene krisen har hatt for driften deres. Dette er effekter man kan utnytte til bedriftens fordel.

Økt produktivitet

Hjemmekontor og bedre digital samhandling øker produktiviteten i mange bedrifter. Fysiske møter er byttet ut med mer effektive videomøter.

Kostnadsreduksjoner

Mange har måttet gjøre grundige vurderinger av kostnader og ressursbruk. Mindre møte- og reisevirksomhet, og lavere priser på en rekke tjenester gir også automatisk lavere kostnader for enkelte bedrifter.

Kulturendring

Myke verdier har fått en sterkere posisjon i arbeidslivet. Vi er generelt mer bevisst på verdien av relasjoner og å ta vare på hverandre.

«Vi merker godt at når bedrifter kontakter oss er de veldig opptatt av de ansatte. Mange spørsmål går på å ta vare på de ansatte i pensjon og forsikringer.»

- Lasse Rudi, Fagleder SMB Bedrift, Storebrand

Hvordan kan din bedrift gripe mulighetene?

Få kontroll på egenkapitalsituasjonen En god tommelfingerregel er at egenkapitalen minst bør dekke 3 måneder med løpende driftskostnader. Egenkapitalen er dagens verdi av eiendeler, utestående fra kunder og saldo på driftskonto, fratrukket gjeld til leverandører og offentlige avgifter. Med tilstrekkelig egenkapital kan det være lettere å få lån eller kreditt til bedriften, som igjen bedrer bedriftens evne til å håndtere uforutsette utgifter.

Gjør smarte investeringer for fremtiden

Du har nå muligheten til å gjøre gode valg som kan gi høy verdiskapning for bedriften fremover.

Digital utvikling

Vi har blitt flinkere til å bruke digitale tjenester. Resultatet er en stor økning i netthandel hvor kjøp på nett og levering på døren har blitt en ny standard. Nye vaner i samfunnet åpner nye markedsmuligheter, og nye kundebehov dukker opp når vi endrer adferd. Dette gir bedrifter muligheten til å teste ut og utvikle nye forretningsmodeller.

Rekruttering

Tilgjengeligheten på erfarne og talentfulle medarbeidere på jobbmarkedet er høyere enn på lang tid. Hjemmekontor gjør i tillegg at bedrifter kan rekruttere fra hele verden, ikke bare nærområdet.

Markedsføring

Billigere markedsføring gir mulighet til å gjøre merkevaren din mer kjent, og du kan hente helt nye kunder. Det er lettere å kapre markedsandeler nå enn i et oppgangsmarked, men disse mulighetene vil gradvis forsvinne eller bli dyrere fremover.

Ta vare på de ansatte

Sist, men ikke minst er det viktigere enn noensinne å skape trygghet blant de ansatte. Vis at du setter pris på medarbeiderne dine. Før Korona var lønnsøkning og oppussing av kontorlokaler den vanligste måten å gjøre dette på, men med økt fokus på myke verdier er gode pensjons- og forsikringsordninger viktigere enn noen gang før og er i tillegg en mer kostnadseffektiv måter å gjøre dette på.

Storebrand opplever at mange bedrifter kompenserer en lavere lønnsjustering med økte sparesatser. Dette er en god løsning som både tar vare på kostnadskontrollen i selskapet og de ansattes fremtidige lønn i pensjonsperioden.

«I disse tider er det også mange bedrifter som er opptatt av å bevisstgjøre de goder de har for sine ansatte. Det største godet er i tillegg til lønn, er pensjon og forsikringer. De kundeansvarlige i Storebrand får mange henvendelser fra bedrifter som ønsker gjennomgang og bevisstgjøring av de ansatte. Dette gjennomføres hovedsakelig i teams møter og er meget populært,» sier Lasse i Storebrand.

Les hvordan Storebrand og Aprila jobber sammen for å sørge for at din bedrift har det den trenger for å lykkes i dag og for fremtiden

Storebrand Livsforsikring Lasse Rudi, Fagleder bedrift SMB

Aprila Halvor Lande, CEO

Har du spørsmål - ta gjerne kontakt med oss: Storebrand Telefon: +47 915 08 881 Aprila Telefon: +47 239 66 868 E-post: [email protected]