LEDIG STILLING

Frontend-Utvikler | Defendable

Bli med å bygge et helhetlig forsvarsverk med balanserte og risikobaserte løsninger på komplekse sikkerhetsutfordringer!

Sted

Oslo

Frist

Snarest

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Frontend-Utvikler

Kontaktperson

Jonas Haneborg

Chief Talent Sourcer

E-post

Telefon

Er du en engasjert og dyktig Frontend-utvikler og vil jobbe med moderne løsninger som Next.js, GraphQL, Material-UI? Har du også sansen for sikkerhet og UX? Kunne du tenke deg å være sentral i utviklingen av Norges mest avanserte løsning for sikkerhetsmonitorering? Da bør du lese videre!

Defendable: Vi setter deres sikkerhet på agendaen!

I Defendable jobber vi for å beskytte og forsvare kundene våre mot cyberangrep. Dette gjør vi over et bredt spekter av tjenester, men felles for oss alle er at vårt uttalte oppdrag og kundeløfte er å hjelpe kundene våre til å gjøre både mennesker, prosesser og teknologi i bedre stand til å motstå og bekjempe cyberangrep.

Det å balansere virksomhetens krav til sikkerhet med alle andre krav er en øvelse i helhetlig og risikobasert tilnærming. Vi bidrar til dette gjennom å overvåke sikkerheten i systemene til kundene våre, bistå med håndtering av sikkerhetshendelser når avanserte trusselaktører og kriminelle har lyktes med å bryte seg inn, samt foreta sikkerhetstester av systemene for å identifisere svakheter som kan rettes før en sikkerhetstrussel misbruker dem.

Videre rådgir og bistår vi kundene våre over en rekke ulike tjenesteområder innen cybersikkerhet, særlig innen teknisk sikkerhetsrådgivning, sikkerhetsarkitektur, GRC, samt øvelser, opplæring og beredskap. Dette for at robustheten og forsvarsevnen kontinuerlig kan videreutvikles og styrkes over tid.

Vi er et sikkerhetsselskap som leverer situasjonsforståelse og risikobasert motstandsdyktighet og forsvarsevne – derav navnet Defendable. For øyeblikket er vi mer enn 70 gode kolleger, men for å kunne fortsette å bygge ut tjenestene våre og levere på etterspørselen, trenger vi flere – og kanskje det er nettopp deg?

Om Engineering

Stillingen hører til seksjonen Engineering som er selskapets teknologiske motor og har ansvar for å utvikle, støtte og forbedre Defendable teknologisk:

 • Utvikle: Bygge, drifte og forvalte vår infrastruktur, dataplattform og verktøykasse som understøtter datainnsamling, deteksjon, analyse og respons for våre kunder.

 • Støtte: Yte teknisk bistand internt og i våre kundeleveranser.

 • Forbedre: Være pådriver og gjennomfører i vårt interne innovasjons- og forbedringsarbeid rundt prosess, plattform og verktøy.

Defendable Engineering består i dag av tre team. Disse har følgende hovedansvarsområder:

 • Infrastruktur: Utvikling, drift, overvåking og forvaltning av grunnsteinene i hele vår hybride infrastruktur, herunder maskinvare, nettverk, server- og klientplattform (Linux), tilgangsstyring, kontainermiljøer, skybaserte plattformer og grunnkomponentene i vår egenutviklede plattform.

 • Data- og deteksjonsplattform: Utvikling og forvaltning av integrasjoner, mikrotjenester og andre sentrale komponenter i vår plattform for innsamling, deteksjon, analyse og respons ved sikkerhetsovervåkning for kundene våre.

 • Utvikling og innovasjon: Prototyper, design og utvikling av applikasjoner og tjenester primært rettet mot våre operative tjenester, spesielt sikkerhetsovervåkning og respons, for å gjøre dem mer effektive og skalerbare.

Hva blir dine oppgaver?

Som Frontend-utvikler i Defendable Engineering vil du:

 • Inngå i et team bestående av kompetente IT-ingeniører

 • Være en sentral ressurs i vårt innovasjons- og utviklingsarbeid

 • Ta ansvar for vår Frontend-Utvikling

 • Ha en hverdag som består av design og utvikling av programvare med fokus på Frontend og UI/UX.

 • Jobbe kontinuerlig med å videreutvikle vår kundeportal og sikkerhetsplattform.

Dette er hva vi mener vil bygge din suksess:

Som ansatt i Defendable er det viktig at du ønsker og evner å bidra til en kultur bygget på følgende krav til hver enkelt av oss:

 • Vi skal ha integritet og være til å stole på, da vi arbeider med sensitive problemstillinger, og lever av tillit fra våre kunder og partnere

 • Vi skal være initiativrike, nysgjerrige og kreative, da vi i arbeidshverdagen vil møte mange situasjoner som vil kreve kreativ problemløsing

 • Vi skal være strukturert, systematisk, standhaftig og selvdrevet, da våre medarbeidere får mye frihet under ansvar og må løse oppdrag uten å bli detaljstyrt

 • Vi skal ha gode samarbeidsevner og søke sammen når vi arbeider, da vi som oftest arbeider på tvers av selskapets interne avdelinger og kunder

 • Vi skal fostre en sterk evne til å formidle teknisk og taktisk informasjon på en lettfattelig måte skriftlig og muntlig på både engelsk og norsk, både til kunder og til ledere og kolleger. Erfarings- og kunnskapsdeling vektlegges høyt, og det er viktig at vi setter hverandre i stand til å forstå og løse oppdraget enklest og best mulig

 • Vi skal være moralsk og etisk reflekterende individer i et selskap som behandler svært sensitiv informasjon og bistår kunder i vanskelige situasjoner, slik at vi kan være trygge på at vi sammen tar gode beslutninger og kan stå for måten vi har valgt å håndtere dette på

Kompetanse og erfaring

Du som søker bør oppfylle flest mulig av følgende krav til kompetanse og erfaring:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Realkompetanse kan kompensere for manglende formell kompetanse.

 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

 • Design og utvikling av brukervennlige webapplikasjoner (UI / UX)

 • Visualisering av data

 • React og Next.js

 • JavaScript og TypeScript

 • GraphQL

 • Testdrevet utvikling (TDD)

 • Git

Det er ønskelig at du også har erfaring fra ett eller flere av følgende områder:

 • Golang

 • React-rammeverk som Material UI

 • Webpack, babel

 • GitLab

 • CI / CD

 • Kubernetes / Docker eller tilsvarende kontainerteknologier

 • Elasticsearch

 • Google Cloud Platform (GCP)

 • Cybersikkerhet

Vi tilbyr

 • En spennende og variert stilling i et sterkt fagmiljø

 • En utfordrende og interessant hverdag preget av kontinuerlig læring

 • Muligheten til å jobbe i et selskap i kraftig vekst, med store ambisjoner om å “bli best”

 • En sentral rolle i å bygge og påvirke videreutviklingen av våre tjenester

 • Gode betingelser og utviklingsmuligheter

 • Et profesjonelt, men også uformelt og sosialt arbeidsmiljø, med kolleger som bryr seg om hverandre og kundene

Neste Steg

Er du overbevist om at du hører hjemme i Defendable, så har vi gjort det veldig enkelt for deg å søke: vi trenger ikke noe mer enn CVen din eller lenke til din LinkedIn-profil.

Hvis du er litt i tvil og ønsker mer informasjon før du velger om dette er av interesse for deg eller ikke, kan du ta kontakt med vår rekrutteringspartner i AvantGarde Search, Jonas Haneborg, for å få tilsendt et dokument med mer detaljert informasjon. Jonas kan nås på 97 06 02 18 eller [email protected].

Powered by Labrador CMS