LEDIG STILLING

Agil Coach | Posten og Bring

Vær med å forme vår endringsreise mot mer smidig og tverrfaglig arbeidsform i Posten og Bring

Stillingen er ikke lenger aktiv.

Sted

Oslo

Frist

07.10.2022

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Agil Coach

Kontaktperson

Thomas Vikanes

Direktør for Kultur og nye arbeidsformer

E-post

Telefon

Trigges du av å få jobbe med en helhetlig endringsagenda i Posten og Bring, og bidra til å utvikle organisasjonen en retning som skaper innovasjonsfart, sterkere kundeorientering, bedre evne til å jobbe smartere sammen - og ikke minst mer engasjerte medarbeidere?

Posten og Bring har lagt en ambisiøs strategi frem mot 2023, midt i et marked i betydelige omveltning. Vi har en lang og stolt historie å vise til når det gjelder evne til omstilling, og kraftsamler nå rundt videre organisasjonsutvikling, for ytterligere å forsterke smidige arbeidsformer, og mer tverrfaglig teamarbeid med ende-til-enda ansvar på tvers av organisasjonen. Et viktig grep for at vi skal evne å realisere strategien - og bli kundens førstevalg.

Vi søker ytterligere én Agil Coach til vårt sentrale team i den nyopprettede avdelingen Kultur og nye arbeidsformer, som skal være med å drive og understøtte den helhetlige endringsagendaen i Posten og Bring. Avdelingen vil bestå av totalt 10 personer ved inngangen til 2023. Avdelingen samarbeider på tvers av alle divisjoner og staber, og jobber tett mot konsernledelsen i utviklingen av fremtidens arbeidsformer. Stillingen vil rapportere til direktør for Kultur og nye arbeidsformer, Thomas Vikanes.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en person med relevant erfaring som Agil Coach på virksomhetsnivå - som brenner for samspill, verdiskaping og tverrfaglig arbeid, hvor team har eierskap og autonomi tettest mulig på kunden, der den operative kunnskapen om utfordringene ligger. Vi ser etter en person som er glad i å skape energi og endring, har gode evner til fasilitering - og å spille andre gode, og som trigges av å få muligheten til å strekke- og utvikle seg i en spennende læringsarena på tvers av hele organisasjonen.

Ansvarsområder:

 • Fasilitere og støtte den overordnede endringsreisen i Posten og Bring
 • Støtte piloter og testområder i nye arbeidsmåter
 • Videreutvikle Postens metodikk for innovasjon og nye måter å jobbe
 • Kompetansetiltak rundt agilt tankesett og arbeidsmåter på tvers av organisasjonen
 • Bygge kompetansenettverk og praksisfelleskap på tvers
 • Operativ Agil coach som støtter organisasjonen, initiativ, ledergrupper og team i kontinuerlig forbedringsarbeid rundt måter å jobbe

Kompetansekrav:

 • Tverrfaglig forståelse i grensesnittet mellom forretning, design og teknologi
 • Operativ erfaring fra innovasjon-, utviklingsarbeid og smidige arbeidsformer
 • God kjennskap til agil og tverrfaglige arbeidsmåter
 • Kjennskap til eller erfaring med endringsledelse /organisasjonsutvikling i store organisasjoner
 • God på å formidle enkelt og forståelig
 • Erfaring med fasilitering, coaching og opplæring
 • Høyere utdanning er ønskelig, men erfaring kan erstatte formell utdannelse

Personlige egenskaper:

 • Mot og dristighet til å tørre å utfordre og stå i endring

 • God på samarbeid

 • Initiativrik
 • Positiv, lærings- og endringsvillig

Søknadsfrist - så raskt som mulig, senest 7. okt.

Ta kontakt med Thomas Vikanes, direktør for Kultur og nye arbeidsformer ved evt. spørsmål til stillingen - [email protected] - 9068297

Powered by Labrador CMS