Ledig stilling:

Agra søker IT-direktør

Stillingen er utgått

I Agra og Agra IT ønsker vi å ligge langt fremme teknologisk. Vi har ambisjoner om å ta aktiv del i den teknologiske utviklingen innen våre kjerneområder. Dette innebærer blant annet å være i forkant i arbeidet med å integrere moderne, fabrikknære IT-systemer med virksomhetenes øvrige behov for nøkkeltall og styringsinformasjon gjennom ERP-systemet.

Agra

Agra er et av Skandinavias største merkevarebaserte næringsmiddelkonsern og er eier av Mills i Norge, Stryhn’s i Danmark og Foodmark i Sverige. Vi er en nordisk produksjonsvirksomhet med tradisjonsrik historie og sterke merkevarer. Samlet har vi om lag 1000 ansatte og en omsetning på vel 4 milliarder. Agra IT er en konsernfunksjon med 11 ansatte fordelt på ulike teams lokalisert i alle 3 land. Avdelingen er ansvarlig for IT-utvikling og drift.

Arbeidssted
Oslo

Søk på stilling

Du får som IT-direktør i Agra ansvaret for alle IT-leveranser i konsernet. Dette spenner fra ansvaret for at det utarbeides en overordnet IT-strategi som dekker hele konsernets fremtidige behov til ansvaret for at de operative funksjonene fungerer. Til å hjelpe deg har du en avdeling med dyktige medarbeidere samt eksterne tjenesteleverandører. Stillingen er sentralt plassert i Agra konsern og har et bredt nedslagsfelt som omfatter de operative selskapene Mills, Stryhns og Foodmark. Du deltar ved behov i konsernets ledergruppe og ofte også i datterselskapenes ledergrupper. I nært samarbeid med ledelsen i datterselskapene blir forretningsdrevet systemutvikling og drift en viktig del av din rolle. Din nærmeste leder er Konserndirektør for Finans i Agra.

Du vil være en konstruktiv diskusjonspartner for forretningssiden i selskapene og dermed påvirke IT-strategien for våre hovedprosesser innen forsyning, salg, marked og økonomi. Du vil følge opp at IT-strategien gjennomføres, og bygge opp og videreutvikle en IT-organisasjon som er i tråd med konsernets fremtidige behov. Dette ansees som en viktig oppgave med tanke på digitaliseringsprosessene de tre operative datterselskapene arbeider med. I tillegg til de strategiske oppgavene forventes det at du også tar aktivt del i prosjektgjennomføring og andre driftsrelaterte oppgaver.

Du har utdanning på Masternivå og relevant ledererfaring på IT-området, gjerne fra industri- eller produksjonsvirksomheter med høye krav til kvalitet og dokumentasjon i prosessene. Konsulentbakgrunn kombinert med operativ ledererfaring ansees også relevant. Erfaring fra prosjektledelse og styring av prosjektporteføljer vil være en klar styrke. Du har god kjennskap til ulike ERP-systemer, inkludert SAP.

Velkommen til oss!
I Agra er vi opptatt av verdiene våre: langsiktighet, handlekraft og passion. Det bygger kulturen vi lever i og gir oss retning for jobben vi gjør i fellesskap. Å jobbe hos Agra er krevende, med høye forventinger til kompetanse, vilje og samarbeidsevner. Nettopp derfor satses du også på som medarbeider, både faglig og sosialt, fra første dag.

Hos Agra får du ta del i et uformelt miljø med svært kompetente og hyggelige kollegaer, og du får mulighet til å delta i vårt eget lederutviklingsprogram Agra Academy.
For at du skal ha det best mulig hos oss tilbyr vi også firmahytter i både Norge og Spania, treningstilbud, gode forsikring- og pensjonsordninger, konkurransedyktige betingelser og stor mulighet til faglig og personlig utvikling i et av Norges flotteste bygg ved en av Oslos fineste parker.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Visindi ved Rune Hope, tlf. 450 75 000, Raluca Rohatin, tlf. 900 72 459, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Alle søkere behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søk på stillingen snarest og senest innen 17. november.