Ledig stilling:

CEO - Fremtidens styrerom

CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Hypervekst - Ytterligere kommersialisering - Vinnervilje

Ønsker du å være med å utvikle morgendagens styreverktøy?Orgbrain - fremtidens styrerom har et mål om internasjonal suksess, har kommet gjennom den første vanskelige og risikofylte startup-fasen og har fått bekreftelse på product-market-fit gjennom mange tusen brukere. Selskapet har et B2B produkt som retter seg mot et spennende marked, hvor ingen har tatt en dominerende posisjon. Selskapet skal vokse kraftig i kommende periode gjennom økt kommersialisering og effektiv kundefangst. Vi er ute etter en kandidat som er interessert i å lede selskapet gjennom denne ekspansive fasen og som vil få være med på verdiutviklingen og selskapsreisen gjennom gode rammer og personlige betingelser.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: Snarest

Søk på stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Lede selskapet gjennom kraftig vekst, forretningsutvikling og kommersialisering, i første omgang nasjonalt deretter i det nordiske markedet
 • Øke kundeveksten kraftig gjennom å videreutvikle selskapets distribusjonsapparat, effektivisere kundereisen og markedsføringen
 • Ytterligere profesjonalisering;
  • utvikle en robust selskapsstruktur med smidige arbeidsprosesser som ivaretar ansatte, kunder og selskapets ambisjoner
  • forhandle gode avtaler med nye samarbeidspartnere og forhandlere
  • sikre fornøyde kunder som anbefaler produktet videre
 • Ta en aktiv og analytisk rolle i kartlegging, prioritering og realisering av selskapets forretningsmuligheter innen eksisterende og nye vertikaler
 • Sikre at selskapet har en velfungerende ledergruppe og til enhver tid leverer optimal styringsinformasjon til styret og eiere

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning innen ledelse, teknologi, økonomi eller annen relevant retning
 • Dokumentert suksess med å bygge opp og lede salgsteam innen relevante bransjer
 • Erfaring fra selskap i vekst- og kommersialiseringsfaser er ønskelig
 • Gjerne bakgrunn fra selskaps- og/eller forretningsutvikling, strategiprosesser, prosjektledelse, konsulentvirksomhet eller tilsvarende
 • Relevant leder- og forhandlingserfaring
 • Erfaring fra B2B, gjerne SaaS og forhandlersalg. Fordel med nordisk/internasjonal bakgrunn
 • Solid digital forståelse, markeds- og kundeorientert, gjerne innsikt i Inbound marketing
 • Interesse for styrearbeid som fagområde er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Resultat- og målorientert
 • Helhetstenkende og strategisk kombinert med operativ beslutningsdyktighet, handlekraft og gjennomføringsevne. Høyt driv og ønske om å vinne
 • Må like salg og “stå på en scene”, bygge relasjoner til partnere og relevante stakeholdere
 • Kunde og markedsorientert
 • Planorientert og hardtarbeidende med evne til å skape struktur og forutsigbarhet i en fase hvor krevende vekstmål skal realiseres
 • Samlende og motiverende med fokus på å skape et inspirerende arbeidsmiljø og en robust organisasjon rustet for vekst
 • Samarbeidsorientert, tilstedeværende og trygg i møte med ansatte, partnere, kunder og eiere
 • Allsidig - operativ - hands on

Vi tilbyr:

 • En spennende reise for rett kommersiell lederprofil
 • Spennende produkt som kan utgjøre en forskjell i profesjonalisering og digitalisering av styrearbeid i norsk og internasjonalt næringsliv
 • Internasjonale ekspansjonsmuligheter
 • Gründere og hovedeiere i selskapet som har lykkes før
 • Solide ressurser og rådgivere som backer selskapet
 • Mulighet til å være med på verdiutviklingen gjennom opsjoner

Vis din interesse ved å søke på rollen i vedlagte link på siden. Vi ivaretar ditt konfidensielle kandidatur, om nødvendig også overfor oppdragsgiver. For eventuelle spørsmål rundt stillingen kan styreleder i Orgbrain, Stig Ebert Nilssen, kontaktes på tlf: 958 86 541 eller på mail [email protected]

Orgbrain - fremtidens styrerom er et norsk selskap som i 2017 ble stiftet av gründere, med lang styreerfaring, som hadde et ønske om å hjelpe styrene med å håndtere sine oppgaver og juridiske forpliktelser på en enklere, bedre og sikrere måte gjennom brukervennlig og moderne teknologi.Orgbrain lanserte høsten 2020 neste generasjons digitale styreportal, generalforsamlingsløsning og digital styreskole. Vi markedsfører våre SaaS-løsninger gjennom markedsledende forhandlere og samarbeidspartnere. I tillegg onboarder vi kunder gjennom direkte salg. Selskapet har store ambisjoner for de neste årene både i Norge og internasjonalt.

Powered by Labrador CMS