Ledig stilling:

Cloud DevOps Engineer - NGI

Stillingen er ikke lenger aktiv.

Read the job ad in english

Vil du være med på å utvikle og bygge helt nye løsninger i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje? NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge et samfunn på sikker grunn.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 21. mars

Søk på stilling

NGI Digital er NGIs nyetablerte avdeling for digital innovasjon og utvikling og har som mål at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Her jobber utviklere, produkteiere og geofaglige ressurser sammen for å levere nye løsninger internt i NGI, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter. Hos oss vil du få jobbe med varierte arbeidsoppgaver på tvers av prosjekter og produkter, og med nye og spennende teknologier som benyttes til å løse viktige og samfunnskritiske problemstillinger.

Vi jobber nesten utelukkende med greenfield nyutvikling og innovasjon og søker deg som gjerne vil bygge helt nye og innovative løsninger. Vi benytter prinsipper fra smidig, Lean og brukerdrevet produktutvikling i måten vi er organisert og jobber på.

Eksempler på prosjekter og løsninger vi jobber med:

 • IoT-plattform for overvåkning av samfunnskritiske konstruksjoner
 • Dataplattform for fangst, lagring og prosessering av geodata
 • Løsninger for planlegging av feltarbeid og geotekniske lab-forsøk
 • Løsninger for miljøovervåkning og lagring og presentasjon av miljødata
 • Geokartlegging ved hjelp av droner og satellittdata
 • Modelleringsverktøy og beregningsmoduler for offshore vind installasjoner
 • Løsninger for varsling av snøskred, samt analyse og vurdering av naturfarer
 • Kartteknologi, avansert datavisualisering og 3d-modellering
 • Tilrettelegging for og bruk av maskinlæring og kunstig intelligens for nye måter å tolke og analysere data
 • Nye løsninger for samhandling og deling av data med våre kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en ekspert på automatisering og infrastruktur i skyen. Du vil få ansvaret for å bygge opp vår skyinfrastruktur og ta led på og ha eierskap til noen av våre mest grunnleggende teknologikomponenter. Du brenner for å samspille med våre utviklere for å bygge robuste skyløsninger som skalerer og har stabil tilgjengelighet, og legger til rette for høy grad av automatisering og hyppige produksjonssettinger.

Vi kjører i dag alle våre tjenester i Azure, men vi vil også vurdere kandidater med erfaring fra andre skyplattformer. Vi bygger løsningene våre så uavhengig av en bestemt skyleverandør som det lar seg gjøre (skyagnostisk). Det viktigste er at du forstår konseptene, er lærevillig og nysgjerrig, og liker å ta i bruk ny teknologi.

Vi ser gjerne at du har noen av de følgende erfaringene, kvalifikasjonene og personlige egenskapene. Vi har inkludert teknologiene vi bruker for de ulike områdene i parentes. Det er ikke noe krav om at du kjenner til alle disse, men du bør gjerne ha kompetanse på tilsvarende.

Formell kompetanse

 • Master- eller bachelorgrad i informatikk, teknologi eller tilsvarende
 • Minimum to års relevant erfaring

Teknologikompetanse

 • Kubernetes kontainerorkestrering- og administrasjon, og mikrotjenestearkitektur
 • Erfaring med utvikling og forvaltning av infrastructure as code (f.eks. Terraform, GitOps)
 • CI/CD-oppsett og automatisering (Azure Pipelines)
 • Løsninger for profilering og feilsporing (Zipkin og Sentry)
 • Løsninger for applikasjonsovervåkning (Prometheus, Loki og Grafana)
 • Ansvar for utviklingsmiljø og verktøy for utviklere: Versjonskontroll (git), oppgavestyring og deling av kode (Azure DevOps)
 • Drift og forvaltning av større felleskomponenter som f.eks. autentisering og identitetstjenester (KeyCloak og Azure AD)
 • Oppsett og drift av public cloud PAAS- og IAAS-tjenester (f.eks. PostgreSQL for Azure)
 • Erfaring med å jobbe i DevOps-leveransemodell og med smidige prosesser, gjerne som utvikler
 • Generell skripting- og programmering (f.eks. Python)
 • Interesse for skyteknologi innenfor data science og maskinlæring.

Personlige egenskaper

 • Proaktiv
 • Løsningsorientert
 • Faglig integritet
 • Komfortabel med norsk og engelsk som arbeidsspråk.

NGI Digital søker også kandidater til følgende stillinger: Tech Lead og Utviklere.

Vi vil vurdere kandidater fortløpende og oppfordrer derfor interesserte til raskt å sende søknad og eventuelt ta kontakt.

Hjemmeside http://www.ngi.no

For spørsmål om stillingen kontakt Roar Haugli HR-consultant E-mail +47 922 47 534

Carl-Henrik Wolf Lund Section Head NGI Digital E-mail 982 19 311

Følg oss i sosiale medier Facebook |LinkedIn |Twitter| Youtube

Siden opprettelsen av NGI (Norges Geotekniske Institutt) på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er et internasjonalt ledende fagmiljø som leverer anvendt forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi arbeider med forvaltningsbehov, teknologiske og næringsmessige utfordringer og bidrar til kunnskap for et bærekraftig næringsliv og for innovasjon. Vi er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Vi jobber innen områdene Bygg, anlegg og samferdsel; Miljøteknologi; Offshore energi; og Naturfare.