Ledig stilling:

Data & Analytics Manager - Orkla Foods

Orkla Foods Norge er et av de mest komplette matselskapene i Norge. Selv om vi er et ungt selskap har vi dype historiske røtter. Mange av merkene våre har definert smaker siden lanseringen for 60-70 år siden. Stabbur-Makrell, Grandiosa, TORO og Nora syltetøy er eksempler på merker som vi er tilstede med på matfatet til alle døgnets tider. Maten vi lager velges på nytt hver eneste dag, fordi forbruker både liker og stoler på den. Dette er et ansvar vi tar på største alvor, og hver dag forvalter vi og jobber med å gjøre matvarene våre enda bedre og lettere å like. Ved å lage sunn og god mat er det vår visjon i Orkla å være din venn hver dag!

Vi har 9 produksjonsanlegg i Norge og er totalt rundt 1100 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen. Selskapet inngår i Orklakonsernet. Se www.orkla.no for mer informasjon.

Orkla Foods Norge AS søker etter en teknisk sterk, forretningsorientert og ambisiøs Data & Analytics Manager.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 18. mai

Søk på stilling

Orkla Foods Norge har et stort fokus på å bli bedre til å omgjøre data til verdifull innsikt. Blant annet tror vi bedre utnyttelse av data vil gi oss større innsikt om forbrukerne våre, hvilke trender som beveger seg og hvilke innovasjoner vi bør prioritere. Vi tror også data kan bidra til å effektivisere og forbedre interne prosesser innenfor analyse, rapportering og planlegging. I tillegg er vi overbeviste om at data vil spille en nøkkelrolle for å bidra til en mer bærekraftig og effektiv produksjon på fabrikkene våre, gjennom blant annet prediktivt vedlikehold og sanntidsoptimalisering gjennom sensorteknologi og maskinlæring.

Vi har fått til mye, men er ydmyke for at vi fortsatt har en lang vei å gå. Som et av de største selskapene i Orkla-konsernet sitter vi i en svært gunstig posisjon med tanke på tilgang på moderne systemer, enorme datamengder og et sterkt teknisk faglig miljø hos Orkla IT. For å ta nye steg ønsker vi nå å bygge opp en sterkere lokal kompetanse, tettere på forretningen, som kan akselerere vår ambisjon om å skape enda mer verdi av våre data.

Stillingen er plassert ved Orkla Foods Norges IT-avdeling med kontorsted Skøyen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Etablere Orkla Foods Norges data & analytics-strategi, og implementering av denne
 • Utføre hands-on utvikling og vedlikehold av Power BI-rapporter/dashboards
 • Sikre en helhetlig tilnærming til analytics-området som hensyntar roller, prosesser og teknologi over hele verdikjeden – fra salg og marked til produksjon og vareforsyning.
 • Være en business partner for organisasjonen og en proaktiv kraft til hvordan selskapet kan nyttiggjøre seg av data til å skape verdifull innsikt og/eller effektivisere prosesser.
 • Jobbe tett mot Orkla IT’s sentrale fagmiljø og tredjepartsleverandører. Være en kravstiller og følge opp at de tekniske leveransene har tilstrekkelig kvalitet og står i forhold til de forretningsmessige behovene til selskapet
 • Etablere og lede selskapets Power BI-superbruker-forum. Proaktivt hjelpe OFN til å bli mer selvhjulpne på utvikling av rapporter/dashboards
 • Initiere, delta i og/eller lede prosjekter og governance-forum hvor data&analytics er en sentral komponent
 • Etablere og vedlikeholde rutiner og retningslinjer for tilgangsstyring og distribusjon av rapporter/dashboards og sikre etterlevelse av disse
 • Etablere og vedlikeholde rutiner og retningslinjer for robust data governance på tvers av ulike systemer.
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert på produkt-oppdateringer, nyheter og trender innenfor data & analytics. Dele relevant innsikt med organisasjonen og foreslå og kvalifisere forbedringstiltak

Dette er en nyopprettet stilling med et bredt faglig ansvar. I tillegg ser vi helst at du har følgende kvalifikasjoner:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå innen økonomi, statistikk eller IT
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring innenfor BI/Analytics
 • Fordel med praktisk erfaring med Power BI og kjennskap til Azure, Anaplan og SAP BW
 • Fordel med erfaring fra en stor og kompleks organisasjon
 • Fordel med erfaring fra en kunde- og forbrukernær bransje (retail og/eller CPG)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Selvgående, proaktiv og med sterkt ønske om å påvirke og skape endring
 • Inneha glød og lidenskap for fagområdet. Ser det som naturlig å holde seg oppdatert i et fagfelt i stadig endring
 • Trives med å jobbe både strategisk og hands-on
 • Flink til å jobbe strukturert og selvstendig, men samtidig like å dele kunnskap og gjøre andre gode
 • Være teknisk anlagt, men samtidig evne å kommunisere komplekse tekniske emner på en enkel og tilpasset måte. God til å bygge bro mellom forretning og teknisk side
 • Evner å bygge gode relasjoner med personer på ulike nivåer

Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø med fokus på faglig og personlig utvikling
 • Stor påvirkningskraft. Spille nøkkelrolle i hvordan et ambisiøst selskap med tilgang på enorme datamengder, leading-edge teknologi og sterkt fagmiljø kan bruke data for å løse komplekse problemstillinger og skape nye vekstmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø med sentral beliggenhet på Skøyen
 • Utviklingsmuligheter i Orkla Foods Norge og Orkla-konsernet

Søknadsfrist: 18. mai 2021

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Olav Nistad, CIO/IT-sjef (98219386 / [email protected])

Orkla - A Home to Grow Orkla er et unikt merkevareselskap med et sterkt fotavtrykk i Norden, og Europa. I Orkla får mann jobbe med sterke lokale merkevarer i et voksende internasjonalt konsern, noe som gir våre ansatte muligheten til å virkelig gjøre en forskjell og se resultatet av deres arbeid. I Orkla tenker vi globalt, samtidig som vi er opptatt av å utvikle lokale løsninger som imøtekommer kunder og forbrukere behov. Slik søker du: Vennligst klikk på lenken og følg trinnene for å opprette en profil og søke på stillingen.