Ledig stilling:

Digital produktanalytiker - Ruter

Ruter lager en ny digital kundeopplevelse som skal gjøre det enklere å bevege seg i vår region. Folk skal ha flyt i sin egen hverdag. Vi skal gjøre det mer personlig og treffe på den enkeltes behov. Men hvordan vet vi at vi treffer på disse behovene?

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 20. juni

Søk på stilling

Det er noe av det du skal hjelpe oss med. For vi måte vite hva som skjer i produktet vårt. Faller folk av når de skal kjøpe billett? Hvor opplever kundene friksjon? Hvordan vet vi om hypotesene våre stemmer eller ikke? Du skal hjelpe produktteamene våre med å bruke data til å utvikle den nye reisetjenesten videre.

Du vet at nesten ingen skal samme sted til samme tid. Vidar skal til Teisen. Rune starter dagen på Bjerke. Marianne går av på Borgen. Johnny er fra Stovner, men skal ikke dit. Vi gir dem det de trenger for å bevege seg. Og selv om Toyota’n står på Bjølsen og Arif har Ferrari, skal bilene få mer fri.

Vi tror at du er slik:

 • God produktforståelse og evne til å sette deg inn i brukernes adferd med utgangspunkt i data om hvordan de bruker produktet.
 • Forståelse for hvilke innsikter kvantitativ produktanalyse kan støtte, og hvordan man kan få mest mulig ut av data og kvalitative innsikter ved å se dem i sammenheng.
 • Hode for å definere gode hypoteser, mål og KPI-er både på egen hånd og i samarbeid med andre. Du pusher andre til å definere suksess i forkant, slik at vi måler det vi trenger.
 • Du er en støttespiller like mye som en analytiker, og brenner for at så mange som mulig skal bli i stand til å stille gode spørsmål og finne svar i tallene på egen hånd.
 • Forståelse for hvilket nivå av KPI-er som er interessante for ulike interessenter. Hvem vil se daglige inntekter fra billettkjøp, og hvem bør få innsikt i akkurat hvilke steg et spesifikt kundesegment faller av på i en kjøpsflyt?
 • Du legger din stolthet i å sikre teammedlemmers og organisasjonens tillit til dataene. Du definerer prosesser som kvalitetssikrer dataene vi samler inn, og at vi raskt oppdager hvis noe ikke stemmer.
 • Klarer å trekke essensen ut av de dataene vi har og kommunisere det i en forståelig historie på tvers av organisasjonen.

Du vet vi ikke skal reise kollektivt i morgen som vi gjorde i går. Det blir færre privatbiler i sentrum. Ruter må finne de løsningene som gir folk frihet til å bevege seg i framtida. Den friheten skal formes rundt folk, av folk og for folk. Så vi trenger deg som kan kommunisere like godt med folk på vei som folk på kontoret.

Vi vil at du:

 • Har en mastergrad innenfor matematikk, statistikk, teknologi, økonomi eller tilsvarende
 • Minst tre års erfaring med dataanalyse i et miljø som utvikler digitale produkter eller tjenester, gjerne en større organisasjon med flere produktteam.
 • Teknisk forståelse for hvordan event- og brukerbasert produktanalyse fungerer.
 • Erfaring med å fasilitere tydelige mål og hvordan de kan og bør måles, på ulike nivåer i en organisasjon.
 • Erfaring med verktøyet Amplitude eller andre produktanalyseverktøy (Mixpanel, Pendo, Heap, etc) for å analysere brukeres adferd i et produkt eller en tjeneste.
 • Erfaring med å vedlikeholde en eventbasert taksonomi.
 • Har erfaring med kohortanalyse og A/B-testing av ny funksjonalitet eller eksperimenter i digitale tjenester.
 • Du kan kommunisere og argumentere strukturert og datainformert, muntlig og skriftlig
 • Bevist evne til å samarbeide med product managere, designere, utviklere og stakeholdere på en konstruktiv og samarbeidende måte

Og så trenger du ikke ha fullt score på alt dette, men jo mer jo bedre.

I denne jobben får du:

 • Realisere egne og andres drømmer om bærekraftig bevegelsesfrihet
 • Styrke fellesskapet og samfunnet.
 • Flinke kolleger som vil deg vel, kan mye og trekker sammen.
 • Trygghet, stabilitet og bærekraft koblet med dynamikk, innovasjon og nye tanker.
 • Se mer på https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/.

Ruter er offentlig eid. Det forplikter, og det sikrer styrke, åpenhet og transparens. I samsvar med offentleglovas §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi håndterer denne rekrutteringen selv, og ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsselskaper.

Powered by Labrador CMS