Ledig stilling:

Digital Project Manager | Møller Mobility Group

MMG skal gjennomføre en større forretningstransformasjon (DRIVe) som vil strekke seg over flere år. Sentralt i DRIVe er å etablere en moderne teknologisk plattform som understøtter dagens og morgendagens forretningsbehov. Eksisterende kjernesystemer skal skiftes ut og erstattes delvis med digitale produkter og tjenester knyttet til vår digitale tjenesteplattform og delvis av standardiserte løsninger som bygger på Microsoft Dynamics 365 og Annata 365 plattformene.

Møller Digital er konsernets digitale kompetansesenter, og fungerer som IT-partner til våre forretnings- og støtteområder i fem land. Vi samarbeider tett på tvers av enheter og bidrar som både premissgiver, rådgiver og tjenesteleverandør. Møller Digital vil med andre ord sitte svært sentralt i transformasjonen de neste årene.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 1. november 2021

Søk på stilling

1/3 av livet bruker du på jobb. Make it worth it – Dare to move!

Rollen som Digital Project Manager er sentral for å lede og gjennomføre prosjekter innenfor vårt transformasjonsprogram DRIVe.

Stillingen rapporterer til Director Transformation Office, som er personen som leder prosjektkontoret DRIVe. Det vil være samarbeid på tvers i forretningen og med andre stakeholders for å skape verdi gjennom prosjektet.

Som Digital Project Manager kan vi love deg en variert hverdag!

Dine arbeidsoppgaver blir i hovedsak å:

 • planlegge, lede og gjennomføre store og spennende prosjekter i transformasjonen
 • følge opp prosjektteamet, prosjekteier og styringsgruppen, samt andre stakeholders i prosjektet, slik at leveranser er i tråd med målsettinger som tid, kostnad og kvalitet
 • være bevisst på risikostyring
 • sikre koordinering med øvrige leveranser internt og eksternt
 • ha et aktivt forhold til ønskede gevinster og bidra til realisering av disse

Vi tenker at du besitter følgende personlige egenskaper:

 • Du er kjent for dine svært gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du er en engasjert pådriver med godt humør og gjennomføringskraft som får ting gjort
 • Du trives best når ikke alt er forhåndsdefinert, og du kan bidra til å skape struktur
 • Du jobber systematisk og planmessig, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger
 • I tillegg har du god kommersiell teft og er god til å levere rett verdi både til kunde og prosjektet
 • Du kjenner deg igjen i sterk digital kompetanse og interesse, og du er nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan anvendes forretningsmessig

Du identifiserer deg med våre grunnverdier, Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom og Tydelig 

Kvalifikasjoner vi ser for oss at du har: 

 • høyere relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå på minimum masternivå, fortrinnsvis innen teknologi, økonomi/ledelse
 • Har drevet flere komplekse IT-prosjekter, gjerne utviklingsprosjekter med gode resultater
 • Har god kunnskap om prosjektmetodikk og ser helheten fra avtaleinngåelse til prosjektslutt
 • Sertifisering i prosjektlederrammeverk (Prince2, MSP – Program Management eller MoP – Management of Portfolios)
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk og brukerinvolvering
 • Erfaring med endringsledelse, gevinststyring og interessenthåndtering

Søk på stilling!

Powered by Labrador CMS