Ledig stilling:

Director Tech & Architecture | Møller Mobility Group

MMG skal gjennomføre en større forretningstransformasjon (DRIVe) som vil strekke seg over flere år. Sentralt i DRIVe er å etablere en moderne teknologisk plattform som understøtter dagens og morgendagens forretningsbehov. Eksisterende kjernesystemer skal skiftes ut og erstattes delvis med digitale produkter og tjenester knyttet til vår digitale tjenesteplattform og delvis av standardiserte løsninger som bygger på Microsoft Dynamics 365 og Annata 365 plattformene.

Møller Digital er konsernets digitale kompetansesenter, og fungerer som IT-partner til våre forretnings- og støtteområder i fem land. Vi samarbeider tett på tvers av enheter og bidrar som både premissgiver, rådgiver og tjenesteleverandør. Møller Digital vil med andre ord sitte svært sentralt i transformasjonen de neste årene.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 1. november 2021

Søk på stilling

1/3 av livet bruker du på jobb. Make it worth it – Dare to move!

Rollen som Director Tech & Architecture er ny i Møller Digital ledergruppe, da arkitektur tidligere har rapportert innenfor annen fagavdeling. Dette gir deg en unik anledning til å sette teknologi og arkitektur på agendaen og være med å forme stillingen. Du vil være sentral i å utvikle vår Tech-strategi, veikart og målbilder. Dette er en premissgivende rolle som har stort nettverk og samarbeidsarena på tvers av konsernet. Du vil lede våre dyktige arkitekter som jobber på tvers av enheter og fagområder i Møller Digital. Stillingen rapporterer til Chief Digital Officer. Konsernet har store ambisjoner, og du vil få muligheten til å løfte dette området til i en periode med store investeringer i en kjerne- og forretningstransformasjon.

I tillegg til at du vil være med å forme rollen selv, vil du ha følgende ansvarsområder:

 • Utvikle og kommunisere vår tech strategi og vårt veikart/målbilder i samarbeid med forretningsenheter og øvrige enheter i Møller Digital
 • Sikre at konsernet har en forretningstilpasset og fremtidsrettet arkitektur og teknologiske plattformer
 • Sikre innovative, effektive og robuste digitale løsninger, applikasjoner og infrastruktur
 • Ansvarlig for kompetanseutvikling og endringsprosjekter på tvers i Møller Digital
 • Sørge for operasjonalisering av planer og initiativ i avdelingen
 • Være en «evangelist» for teknologi og digitalisering internt i konsernet og vårt ansikt utad

Vi tenker at du besitter følgende personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg med brennende interesse for teknologi, data og forretningsgevinster
 • Du kjennetegnes som en dyktig kommunikator  
 • Du er analytisk og strukturert,med tung erfaring innen data ogteknologi 
 • Du er opptatt av å finne gode løsninger og å tenke nye tanker
 • Du er en utpreget lagspiller som er opptatt av at andre lykkes

Du identifiserer deg med våre grunnverdier, Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom og Tydelig  

Kvalifikasjoner vi ser for oss at du har:

 • Høyere relevant utdannelse, gjerne Master i informasjonsteknologi
 • Minimum 5 års erfaring fra teknologiledelse, gjerne flere års erfaring med ledelse av utviklingsmiljøer
 • Omfattende erfaring med virkesomhetsarkitektur og andre arkitekturdisipliner
 • Oppdatert på ny teknologi, globale trender og bransjespesifikke utviklingstrekk
 • Erfaring med forretningstransformasjoner og digitalisering
 • God kjennskap til standarder og «beste praksis» rammeverk innenfor fagområdet
 • Erfaring med agil og smidig utviklingsprosesser

Søk på stilling!

Powered by Labrador CMS