LEDIG STILLING

DSOP prosjektstøtte | BITS

Lyst til å bidra til å styre viktige prosjekter i grensesnittet mellom offentlig og privat sektor?

Sted

Oslo

Frist

18.06.2023

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

DSOP prosjektstøtte

Kontaktperson

Stein Holmsen

Partner / Rådgiver

E-post

Telefon

Bits er bank- og finansnæringens infrastruktur- og digitaliseringsselskap. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre en effektiv betalingsformidling og -infrastruktur i Norge. Det er denne infrastrukturen som gjør at penger og informasjon kan flyttes sømløst mellom banker.

Bransjen er i endring, og Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden har en betalingsinfrastruktur i verdensklasse. Bits deltar derfor aktivt i nasjonale, nordiske og europeiske fora som utvikler de standarder som skal inngå i vår infrastruktur. Vi jobber tett sammen med sentrale aktører i alle deler av norsk betalingsformidling, herunder banker, Vipps, BankID/BankAxept, fintech-selskaper, IT-leverandører, Finanstilsynet og Norges Bank. Bits bidrar også tungt innenfor ulike digitaliseringsinitiativer i finansnæringen, og ikke minst inn mot det offentlige i det innovative og prisbelønte DSOP-programmet (Digital Samhandling Offentlig/Privat).

Bits består for tiden av 38 ansatte og er organisert i seks fagavdelinger med klart definerte ansvarsområder. I det daglige er arbeidet preget av utstrakt lagarbeid på tvers av avdelingene. Som ansatt i Bits vil du ta del i vårt store faglige nettverk, og jobbe med noen av de mest talentfulle fagpersonene i bransjen.

Om stillingen

Vi søker deg som er interessert i å jobbe med digitale prosjekter i grensesnittet mellom finanssektoren og offentlig sektor.

DSOP er et av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter, som gir samfunnet store besparelser. Som prosjektstøtte vil du jobbe med en rekke administrative oppgaver tilhørende prosjekter og den daglige driften av DSOP-programmet. En stor del av hverdagen vil være å følge opp nye prosjekter og kunne manøvrere mellom disse. Du vil eksempelvis bistå i løsningsdesign og -beskrivelser, juridiske avklaringer, drøfting med interessenter, samt oppdatere og forvalte idétrakten. I tillegg vil du være involvert i driften av OPS AT (Offentlig Privat Samarbeid Anti-hvitvasking og Terrorfinansiering).

Kandidatprofil

Bredden i arbeidet gjør rollen kompleks og spennende i seg selv. Vi håper du motiveres av å delta i strategisk viktige prosjekter med sentrale aktører i norsk finansnæring og offentlig sektor. Vi ser for oss at du har høyere relevant utdannelse, gjerne med noe kunnskap om API-er, felleskomponenter i det digitale Norge og Github.

Vi vil ha en ny kollega på laget som er engasjert og utviklingsorientert på egne, andres og organisasjonens vegne. Du ser helheten med basis i god detaljforståelse, er lærevillig, og arbeider strukturert og planmessig. I tillegg bør du ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk, med evne til å forenkle og visualisere komplekse problemstillinger.

Vi tilbyr en unik sjanse til å være en del av et selskap i rask utvikling, som vil gi deg muligheten til å bygge et stort nettverk innen norsk finansnæring. Du vil komme inn i en flat organisasjon hvor alle kan være med å påvirke, og ditt ansvar vil øke i takt med din utvikling. I tillegg til høyt faglig nivå på våre leveranser, vektlegger vi også et godt sosialt miljø.

Søknader behandles fortløpende. For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen på tlf. 907 57 567.

Søknadsfrist 18. juni 2023.

Powered by Labrador CMS