Ledig stilling:

DSS søker faglig sterk virksomhetsaritekt

Om stillingen:

Som virksomhetsarkitekt har du ansvar for å utvikle målbilder og handlingsplaner basert på virksomhetsstrategier og overordnede mål. Du er bindeleddet mellom forretningen og IT, samt spiller en sentral rolle i strategiarbeidet. I samarbeid med våre løsningsarkitekter bidrar du til at virksomhetens helhetlige målbilde ivaretas i tjeneste – og produktutviklingen.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 14. april

Søk på stilling

Du får jobbe med:

 • Forvalte og videreutvikle virksomhetsarkitektur og metodikk
 • Kartlegge og analysere forretningsprosesser, informasjon og tjenester
 • Utarbeide arkitekturbeskrivelser, målbilder og beslutningsunderlag
 • Være rådgiver for ledelsen innen digitalisering og virksomhetsutvikling
 • Bidra i portefølje- og arkitekturstyring, samt sikre et godt samsvar mellom virksomhetens målbilder og brukernes behov
 • Lede arkitekurrådet

Vi søker deg som har denne kompetansen:

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på masternivå innen informasjonsteknologi eller tilsvarene. Lang og relevant erfaring kan eventuelt erstatte kravet til utdannelse.
 • 5 års relevant arbeidserfaring som virksomhetsarkitekt og/eller forretningsutvikler
 • Erfaring med arkitekturarbeid i virksomheter med kompleks og/eller stort systemlandskap, samt arkitekturprosesser og rammeverk.
 • Erfaring med fasilitering og gjennomføring av workshops
 • God til å oversette strategi og målsetninger til retninger og krav innenfor arkitekturområdet
 • Interesse for og oversikt over relevante trender i IT-verdenen, samt erfaring med standardisering og automatisering (digitalisering) av arbeidsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Erfaring fra arkitekturarbeid relatert til smidig utvikling, skyteknologier, og gjerne relevante sertifiseringer innen arkitektur
 • Erfaring med endringsledelse og/eller endring av kultur i organisasjoner
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra utvikling og/eller drift av IT-systemer
 • Erfaring med fremtidsrettede løsninger, nye verktøy og plattformer, som for eksempel skybaserte tjenester

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløftet «Sammen for felleskapet» og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

I tillegg er du:

 • Analytisk og god evne til å presentere kompleksitet, retning og skisse til løsning på en lettfattelig måte
 • Jobber strukturert og målrettet med fokus på å levere verdi og oppnå mål
 • god på nettverksbygging og teamarbeid
 • fleksibel og positiv til endringer
 • komfortabel med å ha mange varierte oppgaver
 • Serviceinnstilt og god på forretningsforståelse

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold:

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr:

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: Stillingen lønnes som Seniorrådgiver i lønnstrinn 75-82 som fortiden utgjør fra kr 708.000– 864.100 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå konfidensielt og autorisert.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Seksjonssjef Unni Anette Johnsrud, telefon: 970 57 797, e-post: [email protected]

Rådgiver Ingrid Tønnessen Bergstøl, telefon: 906 62 752, e-post: [email protected] (ved spørsmål om rekrutteringsprosessen).

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for digitale tjenester (DT) leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene.

Seksjon for portefølje, strategi og arkitektur (PSA) har ansvar for porteføljestyring for kunder, prosjekter og tjenester. I tillegg har den ansvar for strategi og rådgivning, arkitektur og løsningsdesign, prosesstyring og innføringsledelse innenfor det digitale området.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.