Ledig stilling:

Head of Information Security | Møller Mobility Group

MMG skal gjennomføre en større forretningstransformasjon (DRIVe) som vil strekke seg over flere år. Sentralt i DRIVe er å etablere en moderne teknologisk plattform som understøtter dagens og morgendagens forretningsbehov. Eksisterende kjernesystemer skal skiftes ut og erstattes delvis med digitale produkter og tjenester knyttet til vår digitale tjenesteplattform og delvis av standardiserte løsninger som bygger på Microsoft Dynamics 365 og Annata 365 plattformene.

Møller Digital er konsernets digitale kompetansesenter, og fungerer som IT-partner til våre forretnings- og støtteområder i fem land. Vi samarbeider tett på tvers av enheter og bidrar som både premissgiver, rådgiver og tjenesteleverandør. Møller Digital vil med andre ord sitte svært sentralt i transformasjonen de neste årene.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 1. november

Søk på stilling

1/3 av livet bruker du på jobb. Make it worth it – Dare to move!

Rollen som Head of Information Security har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerhet på tvers av konsernet. Som person har du dyp forståelse for at det hver dag produseres store mengder data, og at vi lever i en tid med et trusselbilde i stadig endring. Du brenner for å oppnå best mulig sikkerhet ved å jobbe kontinuerlig med folk, prosesser og systemer.

Stillingen rapporterer til Director of Transformation Office, og du vil samarbeide tett med IT organisasjonen og forretning for å sammen skape verdi.

Dine arbeidsoppgaver:  

 • Ansvar for strategi for informasjonssikkerhet, samt styre risiko for IT- og informasjonssikkerhet, herunder sikre at det gjennomføres risikovurderinger og klassifisering av informasjon
 • Utvikle, implementere og forvalte styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder policyer og håndbøker 
 • Delta i anskaffelsesprosesser for å ivareta informasjonssikkerhetskravene i løsninger
 • Lede sikkerhetsforum 
 • Sikre og monitorere etterlevelse av regler og rutiner innen informasjonssikkerhet 
 • Håndtere forespørsler og holde oversikt over informasjonssikkerhetshendelser og rapportere på disse til ledelsen  
 • Samarbeide med produkteiere for oppfølging og koordinering av sikkerhetsarbeid. 
 • Videreutvikle beredskapsplan og sikre årlige planer for sikkerhetstesting og katastrofeøvelser 
 • Utvikle informasjonssikkerhetskampanjer for å sikre kontinuerlig bevissthet og kunnskap blant våre medarbeidere på tvers av konsernet
 • Kontakt med myndigheter ved behov (politi, NSM, Datatilsynet osv.)  Forstå og utvikle mekanismer for proaktiv tilpasning til nye kundetrender og konsumerteknologi og tilhørende ivaretagelse av informasjonssikkerhet 

Vi tenker at du besitter følgende personlige egenskaper:   

 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God på å utvikle gode relasjoner 
 • Analytisk med stor interesse for teknologi
 • Du jobber systematisk og planmessig 
 • Du er løsningsfokusert, initiativrik og har stor gjennomføringskraft
 • Gode lederegenskaper, opptatt av å lykkes sammen

Du identifiserer deg med våre grunnverdier, Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom og Tydelig 

Kvalifikasjoner vi ser for oss at du har:  

 • Høyere utdannelse (minimum 3 årig bachelorgrad) innenfor relevante fagområder
 • Relevant strategisk og operativ IT sikkerhetsfaglig erfaring  
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med komplekse driftsmiljøer  
 • Erfaring fra arbeid med styringssystem for informasjonssikkerhet (ISO 27001)  
 • Erfaring og kjennskap til relevante lover og forskrifter innen informasjonssikkerhet og GDPR
 • Erfaring med trusselvurderinger og risikostyring  
 • Det er ønskelig med relevante sertifiseringer innfor området informasjonssikkerhet, fortrinnsvis CISM, CISAeller lignende

Søk på stilling!

Powered by Labrador CMS