Ledig stilling:

Investinor søker Associates og Junior Associates

Stillingen er ikke lenger aktiv

Stillingene som Associate og Junior Associate hos Investinor representerer en unik mulighet til å jobbe i et av Norges ledende miljø innen venturekapital, hvor du vil bidra til å bygge morgendagens næringsliv gjennom investeringer og selskapsutvikling.

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 3. mars

Søk på stilling

I rollene som Associates og Junior Associates er man en integrert del av vårt investeringsteam, og får mulighet til å jobbe innen hele verdikjeden: fra utvelgelse av og investering i selskaper, selskapsutvikling gjennom aktivt eierskap og frem til realisering.

Den største delen av jobben vil normalt være å bidra til at våre porteføljeselskap vokser og blir lønnsomme. Rollen vil få eksponering mot ledergrupper og styrer i porteføljeselskapene, og man vil gradvis øke egen involvering i styrearbeid og beslutninger. Man vil normalt oppleve en bratt læringskurve både i investeringsprosessen, selskapsutvikling og inn mot en rekke ulike bransjer.

Investinor er en ansvarlig investor som bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og god selskapsstyring. FNs bærekraftsmål er følgelig tema vi anser som særlig viktig i tiden fremover.

Ansvarsområder for stillingen:

 • Deltakelse i selskapsutvikling gjennom strategi- og finansieringsprosesser, samt vurdering av salgsalternativer
 • Utarbeidelse av investeringsanalyser/selskapsvurderinger/due diligence (team, marked, produkt, teknologi, forretningsmodell etc.)
 • Verdsettelser av selskaper
 • Markedsanalyser
 • Deal sourcing og utvelgelse av potensielle investeringsmuligheter/selskaper
 • Løpende rapportering på porteføljeselskaper
 • Vurdering av transaksjonsstrukturer og forhandlinger
 • Fokus på bærekraftig utvikling både gjennom valg av investeringer og verdiutvikling i eiertiden

Hvem ønsker vi på laget?

Vi ser etter kandidater som har et analytisk og strategisk tankesett, er strukturert og har stor arbeidskapasitet. Du er pliktoppfyllende og engasjert, og er en god lagspiller. Stillingen medfører eksponering mot mange ulike problemstillinger, prosesser og bransjer. Læringsvillighet, faglig styrke og gode kommunikasjonsevner vil være viktig.

 • Fortrinnsvis mastergrad innen relevante fagområder (minimum bachelorgrad)
 • Gode akademiske resultater
 • 0 – 6 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis 0-4 år
 • Svært gode skriftlige kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk
 • God erfaring fra digitale systemer og verktøy, spesielt Excel
 • Gjerne erfaring fra start-upmiljøet

Investinor har fokus på at andelen kvinner skal øke både internt i egen organisasjon og i våre porteføljeselskaper, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Vi kan tilby en arbeidshverdag som er meningsfull, varierende og faglig utfordrende. Vi har høyt fokus på personlig utvikling og legger til rette for karriereprogresjon i investeringsteamet gjennom utfordringer tilpasset den enkelte medarbeider. Arbeidsmiljøet preges av lagånd og engasjement, og arbeidskulturen kjennetegnes via en god balanse mellom arbeids- og privatliv.

Vi har valgt The Assessment Company AS til å bistå oss med rekrutterings- og utvelgelsesprosessen. For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company, Helene Møller Rørvik, mob 41 52 91 91, epost: [email protected]. eller Vidar Undebakke, mob 478 19 671, epost: [email protected]. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, eller send inn din søknad og CV via linken.


Om arbeidsgiveren

Investinor AS er et statlig eid investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte og lovende bedrifter verdensledende. Vi investerer risikokapital i de utvalgte bedriftene som har ambisjoner om å bli verdensledende. Som medeier bidrar vi aktivt i disse bedriftenes styre med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering. For å realisere avkastning på investeringene, selger Investinor seg ut av porteføljebedriftene når andre eiere er bedre egnet til å utvikle dem videre.

Vi er per i dag ca. 20 fast ansatte, industrirådgivere og interns. Vi forventer en betydelig vekst i 2020, og regner med å være opp mot 30 ved utgangen av året.

Investinor har hovedkontor i Trondheim, og tilstedeværelse i Oslo. Selskapet et medlem av Norsk venturekapital og private equity-forening (NVCA).

Investinor har per i dag har vi ca. 65 porteføljeselskap innenfor en stor bredde av sektorer som bl.a.

 • Teknologi (både software og hardware)
 • Helse
 • Akvakultur
 • Energi
 • Skog

Alle våre selskaper har internasjonale ambisjoner og vår jobb er å hjelpe de til å nærme seg disse ambisjonene om å bli verdensledende innen sitt forretningsområde.

Vår involvering og arbeidsområder i selskapene innebærer blant annet:

 • Finansiering
 • Strategi
 • Organisasjonsutvikling/Rekruttering
 • Exit

Gjennomgående i alle disse områdene er at vi løfter frem bærekraft som viktig for å oppnå suksess!