Ledig stilling:

Leder for Technology & Governance | Storebrand

Vil du lede området som er avgjørende for at Storebrand lykkes med våre strukturelle teknologisatsninger?

Stillingen er ikke lenger aktiv

Leder for Technology Delivery & Governance

Gjennom digitalisering formes fremtidens Storebrand, og konsernet har en ambisiøs og spennende investeringsportefølje i skjæringspunktet forretning og teknologi. Konsernet investerer tungt i større strukturelle transformasjonsprogrammer, hvor strategisk programledelse av høyt kaliber er svært viktig for å lykkes. Leder for Technology Delivery & Governance vil sammen med sitt team være sentral i å forme, planlegge, styre og lede disse strategisk viktige programmene for konsernet.

I tett samspill med forretningsledelsen og virksomhetsstyring vil man kartlegge og prioritere initiativ og satsninger, kalibrere nødvendig kapasitet og kompetanse, innarbeide investeringsrammer og effekter i finansielle planer, utforme teknologiområdets strategiske must-win-battles og følge opp fremdrift og resultatskapning sammen med ledelsen i selskapet.

Storebrand er som finanskonsern underlagt en rekke eksterne og interne krav til styring og kontroll av teknologivirksomheten. I rollen vil man få muligheten til å jobbe tett med de ulike teknologidomenene, virksomheten og andre konsernfunksjoner for å videreutvikle retningslinjer og prosesser for god risikostyring, internkontroll og regelverksetterlevelse på teknologiområdet. Den operative utøvelsen ligger hos de respektive leveranse- og fagmiljøene. Leder for Technology Delivery & Goverance sikrer at det hele er satt i et helhetlig og etterprøvbart system, og deltar aktiv i den tverrgående koordineringen.

Arbeidssted: Lysaker

Søknadsfrist: 19. september 2021

Søk på stilling

Stillingen rapporterer til konserndirektør for Technology og inngår i ledergruppen for konsernområdet.

Ansvarsområde og hovedoppgaver:

 • Forme, planlegge og styre større strukturelle teknologiprogrammer av strategisk viktighet for konsernet
 • Lede og utvikle et team med svært kompetente og kapable strategiske program- og prosjektledere
 • Påse at initiativene i Storebrand sin teknologiske investeringsportefølje har riktige rammebetingelser for å nå sine mål
 • Sikre helhetlig, effektiv og transparent oppfølging av teknologivirksomhetens aktiviteter mot forretningsledelsen
 • Utvikle retningslinjer og prosesser for god risikostyring, internkontroll og regelverksetterlevelse av teknologivirksomheten i Storebrand
 • Være en sentral bidragsyter i ledergruppen og den videre utviklingen av konsernområdet Technology i Storebrand

Faglige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra utforming og operasjonalisering av strukturelle teknologiløft
 • Ledererfaring fra leveranse- og/eller personalledelse
 • Erfaring fra styring og leveranseplanlegging av komplekse teknologiske prosjektporteføljer
 • Innsikt og kompetanse på leveransemetoder – både programoppsett og smidig utvikling
 • Erfaring fra styringsprosesser for virksomhetskritisk infrastruktur i finansbransjen
 • Kompetanse på relevante regelverk for teknologistyring og kontroll
 • Relevant utdannelse på masternivå

Personlige egenskaper:

 • Sterke samspillsevner på tvers av en kompleks organisasjon
 • Strategisk helhetsfokus, kombinert med dyp detaljforståelse
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Analytisk og strukturert, med god formidlingsevne

Hva du kan forvente av oss:

 • Godt digitalt onboarding-program for alle nyansatte
 • Kompetanseutvikling gjennom jobboppgaver, faggrupper og kurs
 • Nordens største kompetansemiljø innenfor bærekraft, og fokus på bærekraftige investeringer og samfunnsansvar

Våre fordeler:

 • God pensjon, helseforsikring, ansattlån og rabatter og fordeler på forsikringer
 • Moderne lokaler på Lysaker, kun ti minutter med tog fra Oslo S, godt tilrettelagt for bruk av sykkel. Vi har også utlån av el-sykler
 • Stor treningshall, styrkerom og spinningrom på huset
 • Firmahytter på attraktive steder, blant annet Hafjell, Sjusjøen, Hemsedal, Larvik, Sandefjord og Strømstad
 • Kunstforening og diverse rabattavtaler

Stillingen vil være basert på Storebrand sitt hovedkontor på Lysaker. Noe reisevirksomhet til konsernets andre lokasjoner må påberegnes. For spørsmål ta kontakt med Trygve Håkedal, konserndirektør for Technology på telefon 997 11 664 eller epost [email protected].

Søknadsfrist 19. september 2021

Storebrand samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Søk på stilling!

Powered by Labrador CMS