LEDIG STILLING

Nettverksarkitekt | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Vil du jobbe med nettverksløsninger for departementene?

Sted

Oslo

Frist

25.05.2022

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Nettverksarkitekt

Kontakt

Liv Stenersen

Kontorsjef

E-post

Telefon


Asgeir Husum

Arkitekt

E-post

Telefon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for digitale tjenester (DT) leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene.

Seksjon for portefølje, strategi og arkitektur (PSA) har ansvar for porteføljestyring for kunder, prosjekter og tjenester. I tillegg har den ansvar for strategi og rådgivning, arkitektur og løsningsdesign, innovasjon, prosesstyring og innføringsledelse innenfor det digitale området.

Om stillingen

Vi er på jakt etter en dyktig nettverksarkitekt til utvikling av nettverksløsninger for departementsfellesskapet. Du vil inngå i et engasjert og kompetent arkitektteam som brenner for faglig utvikling og gode tjenesteleveranser til departementsfellesskapet.

Vi ser etter deg som er opptatt av gode leveranser, og som vil være med å utvikle nettverksløsninger for departementsfellesskapet fremover.

Du får jobbe med

 • Spennende prosjekter relatert til nettverksløsninger i regjeringskvartalet og tilhørende avdelingskontorer
 • Utarbeide løsningsarkitektur og -design
 • Utredninger og alternativvurderinger
 • Rådgivning til porteføljeprosess, pågående prosjekter og driftsenheten
 • Utarbeide kravspesifikasjoner for anskaffelser
 • Tilbudsevaluering
 • Leverandøroppfølging

Vi søker deg som

Stillingen krever at du har:

 • Utdannelse minimum på Bachelor-nivå. Lang og relevant erfaring kan eventuelt erstatte kravet til utdannelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring med arkitektur og design av fysisk nettverk, i datasenter og campus

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • Kompetanse på produkter fra bl.a. Extreme Networks, Aruba Networks, CheckPoint, F5 og Cisco
 • Kompetanse på bruk av nettverk ifm. Microsoft Azure og Microsoft 365
 • Kjennskap til metodeverk for arkitektur og prosjektgjennomføring

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløfte "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

Du er:

 • Engasjert, nysgjerrig og initiativrik
 • Strukturert i hverdagen og har god oversikt
 • Analytisk, nøyaktig og helhetstenkende
 • Liker å jobbe både selvstendig og i team, og er god på kommunikasjon og samhandling

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må man oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som statlige virksomheter må rapportere på i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver (1434) i lønnsspenn 574 700 - 677 600 (tilsvarende ltr 63-72), eller seniorrådgiver (1364) i lønnspenn kr. 615 800 - 873 400 pr.år (tilsvarende ltr 67-82), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir autorisert til begrenset. Klarering for nivå Strengt hemmelig kan bli aktuelt.

Slik søker du

Søknad sendes via "Søk stillingen" øverst på denne siden. Det er viktig at du fyller ut CV-en i Jobbnorge selv om du legger ved en egen CV. Dette er for å ivareta krav om fullstendige søkerlister. Vitnemål, attester og andre relevante dokumenter skal vedlegges. Det bør også registreres minst to referansepersoner.

Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon eller lignende i forbindelse med søknadsprosessen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS vil i noen tilfeller foreta en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekk utføres etter samtykke, og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.

Dersom du har spørsmål til stillingen, er du velkommen til å kontakte kontorsjef Liv Stenersen, 934 21 903, [email protected] eller arkitekt Asgeir Husum, 920 37 237, [email protected]

Powered by Labrador CMS