Ledig stilling:

Overingeniør innen Studentinnovasjon - Eik Lab

Stillingen er ikke langer aktiv.

Vil du være med på å bygge opp et unikt innovasjonsmiljø? Vi søker en proaktiv person som kan være med å skalere opp vårt studentinnovasjonsmiljø, «Eik Lab».

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig 100% stilling som overingeniør fra 1.juni 2021 til og med 31.desember 2022.

Arbeidssted: Ås

Søknadsfrist: 19. mai

Søk på stilling

Å stimulere og tilrettelegg for studentinnovasjon er et prioritert tiltak ved REALTEK og støtter opp om REALTEKS strategiske plan. Studentinnovasjon er etablert som et prosjekt, formalisert som Eik Lab, og har en varighet på tre år fra sommer 2020. Studentinnovasjon er kommersialisering av studenters egne ideer, basert på kompetanse og erfaring ervervet i studietiden. Med dette får studentene også en mer praktisk tilnærming til utdanningen som tilbys ved fakultetet. Hensikten med studentinnovasjon er ikke bare å skape bedrifter, men å utruste studentene med en innovasjonstankegang som de tar med seg ut i arbeidslivet.

NMBU har et unikt studentinnovasjonsmiljø etablert av studentene. Miljøet er populært og spiller en viktig rolle for å koble studenter og forskere med næringsliv.

Dette har skapt svært gode resultater i form av innovasjoner i næringslivet, oppstartsbedrifter, og ikke minst; etterspurte studenter med bred kompetanse og gode entreprenør- egenskaper.

Studentinnovasjon er og et strategisk viktig virkemiddel for å tilrettelegge for:

 • Mer bærekraftig verdiskapning for oppstartsbedrifter
 • Mer samarbeid med næringslivet
 • Forskerstøttet studentinnovasjonsprosjekter

Stillingen vil i all hovedsak ha ansvar for å utvikle tilbudet ved Eik Lab. Stillingen vil ha en viktig rolle i å støtte og kanalisere engasjerte studenter samt koordinere eksternt samarbeid. Gjennom Eik Lab vil du bli omgitt av ildsjeler og engasjerte studenter som sørger for at hver dag blir innholdsrik.

Arbeidsoppgaver

 • Leder for Studentveiledning
 • Rekruttering og mottak studenter
 • Opprettholde en lavterskel tilbud for studenter.
 • Ansvaret for daglig drift og opplæring rundt nødvendig infrastruktur: Elektronikkverksted, Rapid Prototype Lab og innkjøp av materiell
 • Veilede studentene i bruk av utstyr og holde enkle generelle kurs
 • Holde workshops og arrangere hackathons
 • Utvikle nye studenttilbud.
 • Veilede studentprosjekter
 • Støtte opp og veilede studentbedrifter innenfor teknisk utvikling.
 • Fokus på prosjekter i studentinkubator (prosjekter som ønsker å søke studENT Forny).
 • Følge opp respektive samarbeidspartnere via prosjekter

Andre oppgaver kan legges til og stillingens plassering i organisasjonen kan endres.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Master i teknologi (sivilingeniør). Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Norsk flytende – skriftlig og muntlig
 • Engelsk flytende – skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid tilknyttet innovasjon fra studenter, næringsliv og oppstartsbedrifter.
 • 1-2 års erfaring med kommersialisering av teknologi.
 • Erfaring med utvikling av teknologibedrifter.
 • Gode nettverk innen næringsliv og akademia
 • Erfaring med å skrive akademiske søknader
 • Erfaring med kobling mellom studenter og næringsliv
 • Erfaring med etablering av «start-ups»

Personlige egenskaper

Personlige egnethet for stillingen vektlegges. Det kreves at du er/har:

 • Praktisk anlagt og serviceorientert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Strukturert og har utpregete samarbeidsevner.

Fakultetet har underrepresentasjon av kvinnelige ansatte i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 overingeniør, lønnstrinn 53-67 (474 500 – 608 200), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved

Informasjon til søkere

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 19.05.21

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Powered by Labrador CMS