LEDIG STILLING

Prosjektleder | Bits

Lyst til å lede prosjekter av stor samfunnsmessig betydning?

Sted

Oslo

Frist

18.06.2023

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Prosjektleder

Kontaktperson

Stein Holmsen

Partner / Rådgiver

E-post

Telefon

Bits er bank- og finansnæringens infrastruktur- og digitaliseringsselskap. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre en effektiv betalingsformidling og -infrastruktur i Norge. Det er denne infrastrukturen som gjør at penger og informasjon kan flyttes sømløst mellom banker.

Bransjen er i endring, og Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden har en betalingsinfrastruktur i verdensklasse. Bits deltar derfor aktivt i de nasjonale, nordiske og europeiske fora som utvikler de standarder som skal inngå i vår infrastruktur. Vi jobber tett sammen med sentrale aktører i alle deler av norsk betalingsformidling, herunder banker, Vipps, BankID/BankAxept, fintech-selskaper, IT-leverandører, Finanstilsynet og Norges Bank.

Bits bidrar også tungt innenfor ulike digitaliseringsinitiativer i finansnæringen, ikke minst inn mot det offentlige i det innovative og prisbelønte DSOP-programmet (Digital Samhandling Offentlig/Privat).

Bits består for tiden av 38 ansatte og er organisert i seks fagavdelinger med klart definerte ansvarsområder. I det daglige er arbeidet preget av utstrakt lagarbeid på tvers av avdelingene. Som ansatt i Bits vil du ta del i vårt store faglige nettverk, og jobbe med noen av de mest talentfulle fagpersonene i bransjen.

Om stillingen

Bits søker nå en prosjektleder som vil være ansvarlig for å lede prosjekter fra konseptutvikling til realisering, og følge opp fremdrift, økonomi og leveranser i alle ledd. Selskapet befinner seg i sentrum av et kompetansetungt cluster bestående av banker, fintech, IT-leverandører, forsikringsselskaper, offentlige myndigheter og andre. Alle disse vil være viktige samarbeidspartnere, og det vil være sentralt å bygge velfungerende prosjektteam, utvikle prosjektdokumentasjon og kommunisere komplekse problemstillinger til relevante aktører. Du vil som prosjektleder ha stor påvirkning på videreutviklingen av Bits’ prosjektmetodikk.

Kandidatprofil

Vi ser for oss at du har høyere relevant utdannelse, gjerne med noen års erfaring innenfor bank, finans eller IT-relatert virksomhet. Erfaring med prosjektledelse, gjerne innen utvikling av nye tjenester, vil være viktig. Du motiveres av å jobbe i strategisk viktige prosjekter med sentrale aktører i norsk finansnæring og offentlig sektor.

Vi vil ha en ny kollega på laget som er engasjert og utviklingsorientert på egne, andres og organisasjonens vegne. For å lykkes i denne rollen bør du være en relasjonsbygger med evne til å forene ulike interessenter. Du evner å se helhet, med basis i god detaljforståelse, og arbeider strukturert og planmessig. I tillegg bør du ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk, med evne til å forenkle og visualisere komplekse problemstillinger.

Vi tilbyr en sentral rolle i et ekspertmiljø i utvikling, og kan love deg flere utfordrende og spennende prosjekter. Du vil komme inn i en flat organisasjon hvor alle kan være med å påvirke, og ditt ansvar vil øke i takt med din utvikling. I tillegg til høyt faglig nivå på våre leveranser, vektlegger vi også et godt sosialt miljø.

Søknader behandles fortløpende. For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen på tlf. 907 57 567.

Søknadsfrist 18. juni 2023.

Powered by Labrador CMS