LEDIG STILLING

Rådgiver/Fagsjef finansiell infrastruktur | BITS

Lyst til å bidra til styring og videreutvikling av verdens beste betalingsinfrastruktur?

Sted

Oslo

Frist

18.06.2023

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Rådgiver/Fagsjef finansiell infrastruktur

Kontaktperson

Stein Holmsen

Partner / Rådgiver

E-post

Telefon

Bits er bank- og finansnæringens infrastruktur- og digitaliseringsselskap. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre en effektiv betalingsformidling og -infrastruktur i Norge. Det er denne infrastrukturen som gjør at penger og informasjon kan flyttes sikkert og effektivt mellom banker.

Bransjen er i endring, og Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden har en betalingsinfrastruktur i verdensklasse. Bits deltar derfor aktivt i nasjonale, nordiske og europeiske fora som utvikler de løsninger og standarder som skal inngå i vår fremtidige infrastruktur. Vi jobber tett sammen med sentrale aktører i alle deler av norsk betalingsformidling, herunder banker, BankID/BankAxept, fintech-selskaper, IT-leverandører, Finanstilsynet og Norges Bank.

Bits består for tiden av 38 ansatte og er organisert i seks fagavdelinger med klart definerte ansvarsområder. I det daglige er arbeidet preget av utstrakt lagarbeid på tvers av avdelingene. Som ansatt i Bits vil du ta del i vårt store faglige nettverk, og jobbe med noen av de mest talentfulle fagpersonene i bransjen.

Avdelingen

Bits er operatør av NICS (Norwegian Interbank Clearing System). NICS er navet i betalingsinfrastrukturen. NICS er et interbanksystem som beregner posisjonene mellom bankene og danner grunnlag for oppgjøret som skjer i Norges Bank. Avdeling for finansiell infrastruktur har ansvaret for forvaltningen av NICS og har et overordnet ansvar for regler og avtaler mellom bankene på betalingsområdet. Avdelingen har også ansvar for andre sentrale komponenter i norsk betalingsformidling. Arbeidet i avdelingen innebærer utstrakt kontakt med aktørene i finanssektoren, leverandører og offentlige myndigheter.

Om stillingen

Som rådgiver/fagsjef vil du ha ansvar for etablering og vedlikehold av avtaler og regelverk mellom bankene innen betalingsområdet. Du vil delta aktivt i prosjekter og aktiviteter for modernisering av norsk betalingsinfrastruktur. Rollen innebærer dialog med Norges Bank som konsesjonsmyndighet for NICS og oppgjørsbank, samt oppfølging driftsleverandør av NICS og andre sentrale systemer. Gjennom stillingen vil du følge tett den internasjonale utviklingen innen betalingsområdet.

Vår nye medarbeider vil komme inn i en flat organisasjon hvor alle kan være med å påvirke. Ansvaret vil øke i takt med din utvikling i denne unike rollen.

Kandidatprofil

Vi ser for oss at du har høyere relevant utdannelse, og erfaring med finansiell infrastruktur, bank- og betalingssystemer. Erfaring med oppfølging av IKT-driftsleveranser og leverandører vil vektlegges.

Vi vil ha en ny kollega på laget som er engasjert på egne, kollegaers og organisasjonens vegne. For å lykkes i rollen er det en fordel om du er initiativrik og handlekraftig med evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Du bør ha en interesse for samspillet mellom teknologi, finans og samfunnet vårt. I tillegg vil gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk, være viktig.

Vi tilbyr en sentral rolle i et ekspertmiljø i utvikling. Du vil komme inn i en flat organisasjon hvor alle kan være med å påvirke, hvor ditt ansvarsområde vil øke i takt med din utvikling. I tillegg til høyt faglig nivå på våre leveranser, vektlegger vi også et godt sosialt miljø.

For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen på tlf. 907 57 567.

Søknadsfrist 18. juni 2023.

Powered by Labrador CMS