LEDIG STILLING

Rådgiver/Fagsjef teknisk infrastruktur | BITS

Lyst til å bidra til styring og videreutvikling av verdens beste betalingsinfrastruktur?

Sted

Oslo

Frist

18.06.2023

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Rådgiver/Fagsjef teknisk infrastruktur

Kontaktperson

Stein Holmsen

Partner / Rådgiver

E-post

Telefon

Bits er bank- og finansnæringens infrastruktur- og digitaliseringsselskap. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre en effektiv betalingsformidling og -infrastruktur i Norge. Det er denne infrastrukturen som gjør at penger og informasjon kan flyttes sømløst mellom banker.

Bransjen er i endring, og Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden har en betalingsinfrastruktur i verdensklasse. Bits deltar derfor aktivt i nasjonale, nordiske og europeiske fora som utvikler de standarder som skal inngå i vår infrastruktur. Vi jobber tett sammen med sentrale aktører i alle deler av norsk betalingsformidling, herunder banker, Vipps, BankID/BankAxept, fintech-selskaper, IT-leverandører, Finanstilsynet og Norges Bank.

Bits består for tiden av 38 ansatte og er organisert i seks fagavdelinger med klart definerte ansvarsområder. I det daglige er arbeidet preget av utstrakt lagarbeid på tvers av avdelingene. Som ansatt i Bits vil du ta del i vårt store faglige nettverk, og jobbe med noen av de mest talentfulle fagpersonene i bransjen.

Om stillingen

I rollen som rådgiver/fagsjef vil du få ansvar for forvaltning av etablerte spesifikasjoner og fellestjenester, som AvtaleGiro, BankAxept, BankID og person-til-person-betalinger som brukes av eksempelvis Vipps. Du vil også være prosjektdeltaker i bank- og DSOP-prosjekter (Digitalt Samarbeid Offentlig Privat). Eksempler er Bankbytte for faste betalingsoppdrag, ajourhold av pensjonsopplysninger, kontrollinformasjon, SBL og ISO 20022-tilpasning. I tillegg vil du støtte bankene i bruken og utviklingen av løsningene, etablere rutiner for resten av finansnæringen og utforme og vedlikeholde dokumentasjon.

Kandidatprofil

Bits ønsker å styrke forvaltningsteamet med en ny kollega med høyere relevant utdannelse, gjerne med teknologibakgrunn og erfaring innenfor prosjektarbeid. Du vil opparbeide deg kompetanse innen betalingsformidling og de tjenester Bits forvalter. Gjennom arbeidet vil du også bygge nettverk med sentrale personer og aktører innenfor betalingsformidling. Din rolle vil være å bidra til at målene innen digitalisering og effektivisering av norsk betalingsformidling nås.

For å lykkes i denne rollen bør du ha kunnskap om informasjonssikkerhet og generell kunnskap om backend-utvikling. I tillegg bør du forstå ulike dataløsninger og kommunikasjon mellom datasystemer.

Vi vil ha en ny kollega på laget som er engasjert og utviklingsorientert på egne, andres og organisasjonens vegne. Du ser helheten med basis i god detaljforståelse, og arbeider strukturert og planmessig. I tillegg bør du ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr en sentral rolle i et ekspertmiljø i utvikling. Du vil komme inn i en flat organisasjon hvor alle kan være med å påvirke, og ansvaret vil øke i takt med din utvikling. I tillegg til høyt faglig nivå på våre leveranser, vektlegger vi også et godt sosialt miljø.

Søknader behandles fortløpende. For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen på tlf. 907 57 567.

Søknadsfrist 18. juni 2023.

Powered by Labrador CMS