Ledig stilling:

Samfunnsengasjert rådgiver for innovasjon søkes

Stillingen er ikke lenger aktiv.

Er du samfunnsengasjert og brenner for å finne frem til nye løsninger sammen med andre? Da må du fortsette å lese her!

Arbeidssted: Sandvika

Søknadsfrist: 6. april

Søk på stilling

Bærum kommune har en egen innovasjonsstrategi som verktøy for å oppnå våre overordnede visjoner og mål. Vi skal fortsette å skape et godt bærumssamfunn i fremtiden hvor vi vet at det blir mindre å rutte med. Hvordan fremtiden blir vet ingen, men nettopp derfor må vi trene opp innovasjons- og endringsmusklene våre, slik at vi står bedre rustet. Det nyopprettede tjenestestedet Innovasjon har blant annet ansvaret for å tilrettelegge for et innovativt miljø i kommunen, samarbeide med forskning og akademia og legge til rette for eksperimentering og utforskning av nye metoder og teknologier. Som nyetablert tjenestested skal vi også utvikle oss - og jobbe på nye og bedre måter for å oppnå målene våre.

Vi er en liten enhet med høye ambisjoner, og vi trenger derfor en engasjert kollega som vil være med på laget vårt for å utgjøre en forskjell og sette spor!

Innovasjonsstrategien: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/styrende-dokumenter/innovasjonsstrategi-2018-2020.pdf

Innovasjonsblogg: http://tanketanken.no

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med innovasjon- og tjenestedesignmetoder inn i strategisk prioriterte prosjekter og oppdrag
 • Omsette brukerbehov og kommunens strategier til nye løsninger
 • Lede prosessarbeid og workshops med ledere, ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere
 • Kartlegge dagens tjenester sett fra brukerens perspektiv og behov
 • Fasilitere og delta i idé- og konseptutvikling, prototyping og brukertesting
 • Visualisere prosesser, ideer og løsninger
 • Utvikle opplæringskonsepter i tjenestedesign- og innovasjonsmetoder

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av oppdraget

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/-universitet, fortrinnsvis master
 • Kunnskap og innsikt i nyskaping og innovasjon innen privat eller offentlig sektor
 • Kjennskap og erfaring med metoder og verktøy som anvendes i innovasjons- og endringsprosjekter, som for eksempel innsiktsanalyser, brukerreiser og tjenestedesign
 • Erfaring med prosessledelse og å fasilitere workshops og samlinger
 • Kompetanse på visualisering av prosesser og løsninger er en fordel

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • God virksomhetsforståelse, og evner å anvende denne aktivt inn i oppdrag
 • Utviklingsorientert som søker nye perspektiver og ideer og stimulerer til innovasjon og nytenkning
 • Godt pågangsmot, og påvirker miljøet heller enn å reagere på det
 • En sterk relasjonsbygger som samarbeider godt med andre i komplekse oppdrag på tvers av etablerte rapporteringslinjer
 • En god lagspiller som trives med å jobbe i team

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend

Kontaktinformasjon: Ellen Wefald, Konstituert tjenesteleder Innovasjon 92035263

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.