LEDIG STILLING

Senior Risk and Compliance Officer | NBX | Oslo

Sted Oslo
Frist Snarest
Ansettelsesform Fast
Stillingstittel Senior Risk and Compliance Officer

Kontaktperson

Ann Hege Frøseth Send e-post
Talent Sourcer

Norwegian Block Exchange AS (NBX) er en ledende norsk aktør innen kryptovaluta og digitale penger. Vi driver en digital plattform for kjøp, salg og oppbevaring av kryptovalutaer, og er registrert hos Finanstilsynet. Ambisjonen vår er å bygge bro mellom kryptoøkonomien og tradisjonell finans gjennom utvikling av sikre, effektive og brukervennlige kryptobaserte tjenester. Vi har hovedkontor på Fornebu, men totalt er vi et team med 16 forskjellige nasjonaliteter.

Mens handel med kryptovaluta og digitale verdier inntil nylig har vært mystisk og tilsynelatende kun for de mest tech-savvy, utvikler vi en plattform som vil drive kryptotransaksjoner inn i det daglige. Det er et mål at kryptovaluta skal være like vanlig som å bruke kredittkort eller kontanter, og bli en vanlig del av hverdagen. På samme måte som flyreiser en gang var en eksklusiv og utilgjengelig opplevelse for de få, ønsker NBX nå å få alle opp i luften.

Hvorfor NBX?

Vi er klare for takeoff.

Først og fremst opererer vi i en utrolig spennende bransje, som fortsatt er ny og uutforsket. Her har du muligheten til å sitte på fremste rad av den neste finansielle revolusjonen i et selskap med sikkerhet i fokus.

NBX er et remote internasjonalt selskap med hele 16 ulike nasjonaliteter spredt rundt omkring i verden med hovedkontor på Fornebu i Oslo. Her er det mye som skjer og høyt tempo som gjør at man raskt får mye ansvar og tillit. Vår kultur er likevel åpen og inkluderende uten spisse albuer. Hos oss vil du alltid få støtte og hjelp med hva du måtte trenge, også på kryss og tvers av avdelinger. Vi vet at menneskene hos oss er grunnen til at vi lykkes!

Andre viktige ting å nevne:

 • Solide kjente eiere - Bjørn Kjos, Sparebanken Øst, Kistefos, Norwegian Air Shuttle.

 • Store ambisjoner med eiere som har mange vellykkede selskaper å vise til

 • Turer med selskapet. I år var hele selskapet i Paris.

 • Utviklingsmuligheter med muligheter for ansvar.

 • Personal- og reiseforsikring.

 • Involvering i spennende prosjekter.

 • Læringsmuligheter av kollegaer med mye erfaring.

Hva skal du gjøre som Senior Risk and Compliance Officer?

I tillegg til å være under tilsyn av finanstilsynet, er målet vårt å være best i klassen når det gjelder Compliance og regulatorisk åpenhet ved å sette AML/KYC due diligence i sentrum.

Compliance er svært omfattende og vil stadig bli enda mer omfattende, etter hvert som vi vil måtte forholde oss til flere reguleringer når vi blir bank og e-pengeforetak. I denne rollen vil du være den første som er fullt og helt dedikert til å sikre at NBX etterlever det regulatoriske rammeverket vi er underlagt, og vil bli underlagt i fremtiden. Vi vokser allerede raskt og du vil være med på å bestemme mye hvordan vi vokser videre. I rollen vil du i høy grad påvirke din egen hverdag og jobbe tett sammen med ledelsen. Som Senior Risk and Compliance Officer blir du NBXs go-to-person som ekspert på fagområdet.

Spesifikke arbeidsoppgaver:

 • Holde oversikt over regelverk som virksomheten til NBX til enhver tid omfattes av på det finansregulatoriske området og formidle dette til organisasjonen.

 • Holde oversikt over regelverk som er under utvikling og som NBX må/bør ta hensyn til i sine forretningsmessige vurderinger, samt formidle dette til organisasjonen.

 • Videreutvikle vårt Compliance Risk Management Program for både nåværende og påtenkte produkter og tjenester, samt vedlikeholde årlig handlingsplan for risk & compliance.

 • Kartlegge risikoområder og gjøre overordnede risikovurderinger av de viktigste risikoområdene til NBX.

 • Kontrollere effektivitet og kvalitet i internkontroll utført i førstelinje for å sikre etterlevelse av relevante lover, forskrifter og internt regelverk.

 • Tydelig og rettidig kommunisere funn, bestemmelser og anbefalinger til ledelsen og interessenter.

 • Vær en del av teamet som håndterer lisensiering og registreringsprosjekter globalt.

 • Bistå i videreutviklingen av hensiktsmessig metodeverk for å identifisere, vurdere og overvåke etterlevelsesrisiko og samtidig styrke en kultur for etterlevelse.

Hvem håper vi å finne?

Vi ser etter deg som har minimum 5-års erfaring fra tilsvarende stilling. Det er et must at du har erfaring med det finansregulatoriske rammeverket og dokumenthåndtering til offentlige instanser. Det er også viktig for oss at du har høy arbeidskapasitet, integritet og evne til å jobbe selvstendig og strukturert.

Andre ting vi ser etter:

 • Utdanning innenfor juridiske eller økonomiske fag

 • Erfaring med antihvitvask for tilsynsmyndighet eller som compliance officer.

 • Sertifiseringer som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) er et stort pluss

 • Kjennskap til Finanstilsynets krav til finansforetak og spesielt krav relatert til e-pengeforetak og betalingsforetak er ønskelig.

 • Flytende skriftlig og muntlig i norsk og engelsk.

 • Evne til å bygge gode relasjoner, samarbeide og kommunisere godt på̊ tvers av forretningsområder og roller i organisasjonen.

 • Evne til å forstå̊, tolke og formidle regelverk.

Vi håper også dine verdier gjenspeiler seg i våre verdier og at du har tro på NBX og vårt produkt. Det er selvfølgelig kult om du er interessert i kryptovaluta!

Hva er neste steg?

Hvis du er overbevist om at du hører hjemme hos NBX og har det som trengs for å lykkes i rollen, har vi gjort neste steg så enkelt som mulig for deg. Du kan enten søke med én gang, eller ta kontakt med Ann Hege i AvantGarde Search for å få tilsendt et prospekt med mer informasjon før du eventuelt søker. [email protected].

Powered by Labrador CMS