Ledig stilling:

Næring for klima - Oslo kommune. Ruter med adm. dir. Bernt Reitan Jenssen. Foto: KRISTER SØRBØ
Næring for klima - Oslo kommune. Ruter med adm. dir. Bernt Reitan Jenssen. Foto: KRISTER SØRBØ

Teamleder/smidig coach | Ruter AS

Har du lyst til å bidra tverrfaglige utviklingsteam med arbeidsmetodikk og målorientering, slik at vi sammen kan skape verdi kontinuerlig og oppnå våre mål?

Stillingen er ikke lenger aktiv!

Ruter er i en modningsreise mot å bli en smidig organisasjon for å kunne svare raskt på behov og levere fleksible og konkurransedyktige tjenester. Produktteamene våre er tverrfaglige og autonome, og praktiserer smidig arbeidsmetodikk og devOps. I den siste tiden har Ruter innført OKR rammeverket for at vi kan holde en stødig kurs på tvers av organisasjonen og realisere Ruters strategiske mål.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 18. oktober 2021

Søk på stilling

Hvordan jobber vi i Ruter?

Vi er organisert i autonome produktteam – vi er ca. 15 produktteam med ca. 100 dyktige folk. I teamene finner du roller som produktleder, tech lead, designere, testere og utviklere.

Vi er opptatt av å legge til rette for at teamene kan jobbe effektivt og skape verdi. Det handler om å ha verktøy, arbeidsmetodikk, god kultur og godt samarbeid på tvers. Vi ønsker derfor å bistå teamene våre i større grad med arbeidsmetodikk, prosesser for kontinuerlig leveranse, og ikke minst kultur for kontinuerlig læring og forbedring.

I tillegg er vi opptatt av det faglige rundt teamledelse og coaching og ønsker styrke oss på dette i organisasjonen.

Vi setter faglig- og personlig utvikling, godt sosialt miljø og samarbeid høyt på lista.  Se mer om hvordan det er å jobbe i Ruter  her.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er både opptatt av teknologi og metodikk. Du har gjerne noen års erfaring som teamleder i tverrfaglige utviklingsteam eller erfaring som team coach (innen smidig eller andre prinsipper).

Du er opptatt av å bistå teamene med å finne ut av flaskehalser og forbedringsområder, og stiller de spørsmålene som leder oppmerksomheten mot de viktige tingene. Du er gjerne med på å veilede teamene med å innføre eller tilpasse arbeidsprosess innen smidig eller andre prinsipper, alt etter teamets behov, sammensetting og situasjon. Du bistår teamene med å bygge opp kultur for kontinuerlig læring og forbedring gjennom å jobbe datadrevet, lære av feil og tilbakemeldinger både på det tekniske og på det menneskelige i teamet.

Du jobber også på tvers av team og bistår teamene med å finne ut av sine grensesnitt mot interessenter og andre team.

Vi ønsker at du har/kan:

 • Høyere teknisk utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Erfaring med å lede tverrfaglige team med smidig arbeidsmetodikk og kontinuerlige leveranser
 • Erfaring som team coach, og med å innføre eller tilpasse smidig eller andre.metodikk i team
 • Erfaring med prosesser og rammeverk for målstyring, for eksempel OKR
 • Gode språkkunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk (arbeidsspråk er.norsk)
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Erfaring med å fasilitere workshops, diskusjoner og ulike øvelser
 • Gode samarbeidsevner, bygger bro og relasjoner og skaper tillit

Det er en stor fordel om du kjenner til eller erfaring med:

 • Prinsipper for hendelsesdrevet arkitektur, Domene Drevet Design og.mikrotjenestearkitektur
 • devOps tankegang og arbeidsmåte

Hva vil du få jobbe med?

Du vil samarbeide tett med alle roller i teamet og vil jobbe med å forstå teamets behov, sammensetting og situasjon, og kommer fram til gode løsninger og metodikk i samarbeid med teamet. Du kan også jobbe på tvers av team og bistår teamene med prosesser for samarbeid og samhandling.

Du bistår teamene med å holde kurs i riktig retning og oppnå felles mål (f.eks. vha OKR-er). I tillegg er du med å rekruttere ressurser (utviklere og teamledere) for teamene.

Vi skal sammen med andre teamledere bygge et fagmiljø rundt teamledelse og coaching, utveksle erfaringer og best practices og spre kunnskapen i teamene. Du blir med å drive faglige laug og aktiviteter.

Hva får du i Ruter?

Du får mulighet til å:

 • Lære om mobilitetsdomenet
 • Jobbe med mange tverrfaglige team som har kommet langt med smidig produktutvikling
 • Jobbe med mange engasjerte og dyktige kolleger og godt sosialt miljø
 • Work-life balance ved å ha fleksible arbeidshverdag
 • Mulighet for kompetanseheving og kursing.

I Ruter får du være med å realisere en visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet (du kan lese mer om det i Ruters målbilde her) og påvirke folks hverdag. I tillegg er du med å bygge opp Ruters interne teknologimiljø. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidshverdag, work/life balance og god pensjonsordning og forsikringer.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten (dette skjer svært sjeldent). Vi er stolte av mangfoldet blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. 

Vi håndterer denne rekrutteringen selv, og ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsselskaper.

Søk på stilling

Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet. Det gjør vi ved å planlegge, videreutvikle, bestille og markedsføre et effektivt og miljøvennlig kollektivtrafikktilbud.

Vi er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. For å lykkes også i fremtiden utvikler vi nye løsninger og kundetjenester sammen med kundene.

Daglig foretas det mer enn én million reiser med Ruters tilbud, det tilsvarer 55 % av kollektivtrafikken i Norge. Vi er 300 ansatte, har en omsetning ca.10 milliarder og holder til i Oslo sentrum. Ruter eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Powered by Labrador CMS