Ledig stilling:

TINE søker en Tjenesteområdeleder for produksjons- og fabrikksystemer

TINE søker en erfaren IT-leder som vil bidra til digitaliseringen av Norges kanskje aller mest spennende og komplekse verdikjede – «fra jord til bord».

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: Snarest

Søk på stilling

Som tjenesteområdeleder for produksjons- og fabrikksystemer vil du være en sentral og viktig bidragsyter til utviklingen av fremtidens industrielle IT- organisasjon i TINE. TINEs ambisjon er å bli et meieri i verdensklasse. For å nå denne målsettingen trengs produksjons- og fabrikksystemer som er i tråd med og understøtter konsernets IT-strategi og forretningsbehov. Som tjenesteområdeleder for produksjons- og fabrikksystemer, vil du være bindeleddet mellom IT sentralt og lokal IT/OT på anleggene. Du vil være ansvarlig for å standardisere, profesjonalisere og videreutvikle effektive IT- tjenester innenfor fabrikksystemer for TINE. Rollen inngår i IT-områdets ledergruppe og rapporterer til IT-systemsjef.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

• Lede arbeidet med å utforme veikart, målbilder og planer for tjenesteområdet, samt være ansvarlig for implementering og utvikling

• Utvikle relevante partnere for tjenesteområdet, samt styre relevante leverandører innenfor tjenesteområdet

• Være ansvarlig for å utarbeide operative forvaltningsplaner for tjenestene og de underliggende applikasjonene i tjenesteområdet

• Være bindeledd mellom sentral IT og konsernet for øvrig; prioritere henvendelser og forespørsel, vurdere behov og sikre kapasitet, sikre velutviklede tjenester som understøtter forretningsbehov

• Personal- og budsjettansvar

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

• Høyere teknologisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad

• Ledererfaring fra industri og/eller konsulenthus

• God kjennskap til industriell IT

• Erfaring med digital transformasjon og endringsledelse

• Relasjonsbygger

• Gode kommunikasjonsevner

• Gjennomføringskraft og forretningsorientert

TINE SA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. TINEs formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon, i tillegg til å ivareta eiernes øvrige felles interesser.

Historien til TINE startet i 1881, og TINE Gruppa er i dag representert over hele landet med sine i overkant av 12 000 eiere, omlag 5 600 ansatte og 33 meierianlegg. Konsernet foredler og omsetter primært melk og meieriprodukter, men har i tillegg produksjon og salg av andre næringsmidler. I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskap innen annen næringsmiddelvirksomhet som juice, is og marine produkter. Konsernet har datterselskap i Sverige, Danmark, England og USA. Omsetning i konsernet i 2014 var ca 21 milliarder kroner.

STILLINGSTYPE: TJENESTEOMRÅDELEDER FOR PRODUKSJONS- OG FABRIKKSYSTEMER

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET | 97 09 72 27

KONTAKTPERSON: INGUNN TORGERSEN GLOSLI | 90 09 05 96