LEDIG STILLING

Universitetslektor i entreprenørskap | NTNU

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig to faste stillinger som universitetslektor i entreprenørskap

Stillingen er ikke lenger aktiv.

Sted Trondheim
Frist 15.01.22
Ansettelsesform Fast
Stillingstittel Universitetslektor i entreprenørskap

Kontaktperson

Roger Sørheim Send e-post
Professor 918 03 448
Hilde Selli Egelie Send e-post
HR-konsulent

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunktinnen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om stillingen

Drømmer du om å jobbe tett sammen med Norges mest engasjerende og mulighetssøkende studenter og bidra til å videreutvikle Norges ledende masterprogram innenfor entreprenørskap? Synes du tverrfaglighet er motiverende og viktig? Da håper vi du søker stillingen som universitetslektor hos oss ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT).

I stillingen som universitetslektor ved IØT jobber du daglig med innovative studenter som pusher grenser til det ytterste. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom teori og praksis, og veileder studentbedrifter i deres etableringsfase. Arbeidet gjøres i samarbeid med et verdensledende fagmiljø innenfor entreprenørskap, hvor du som universitetslektor får være med å videreutvikle fagmiljøet.

Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team (fagseksjon)
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen vil være tilknyttet Faggruppen for strategi og forretningsutvikling (STRATFORR). Faggruppen har ansvar for undervisning og forskning innen tre fagområder:

 • Entreprenørskap
 • Innovasjon
 • Strategi og internasjonal forretningsutvikling

Arbeidet vil være rettet mot masterstudiene ved NTNUs Entreprenørskole, samt instituttets undervisning i entreprenørskap for andre studenter og studieretninger. NTNUs Entreprenørskole har ca. 80 studenter fordelt på to kull hvor studentene har totalt 5 emner innenfor strategi og forretningsutvikling (mer informasjon på: www.iot.ntnu.no/nse eller www.entreprenorskolen.no ).

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse rekrutterer ildsjeler som brenner for å bidra til at instituttet oppnår visjonen om «Mer forskning og samspill som øker vår verdiskaping i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS». Vi søker ansatte som har erfaring med og/eller ser potensial for kontinuerlig nyskaping og nytenking for organisasjoner som opererer i denne grenseflaten.

Stillingen som universitetslektor rapporterer til instituttleder.

Arbeidsområder

Universitetslektor ved IØT skal som sine arbeidsområder ha følgende oppgaver:

 • Undervise i emner hvor entreprenørskap er hovedtemaet så vel som i emner hvor entreprenørskap er et av flere tema.
 • Veilede studenter på prosjekt- og masteroppgaver.
 • Bidra til å videreutvikle masterprogrammene ved NTNUs Entreprenørskole og øvrige undervisningstilbud som instituttet gir innenfor entreprenørskap.
 • Delta i drift og utvikling av NTNUs Entreprenørskole.
 • Bidra til utstrakt samarbeid med relevante teknologimiljøer på NTNU (både tilknyttet utdanning og forskning).
 • Delta i, initiere og lede utviklingsprosjekter, og knytte sin faglige utvikling til forskning innen entreprenørskap.
 • Bidra til oppnåelse av instituttets strategiske mål, herunder spesielt de som knytter seg til utdanning, innovasjon og nyskaping.
 • Utføre eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.
 • Relevante administrative oppgaver.

Universitetslektoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt studieprogrammessige og organisatoriske endringer.

Kvalifikasjonskrav

 • Oppnådd mastergrad innen entreprenørskap eller tilgrensende fagområde.
 • Søkere til stillingen må kunne undervise på norsk og engelsk, og beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig flytende.
 • Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, må i løpet av to år etter ansettelse gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs. For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Ønskede kvalifikasjoner

Det vurderes som positivt og tillegges vekt i rangeringen om følgende kvalifikasjoner er oppfylt og dokumentert:

 • Erfaring fra praktisk entreprenørskap/forretningsutvikling, så vel som en sterk teoretisk bakgrunn. Fagområdets egenart, samt vår pedagogiske modell som kombinerer praksis og teori, fordrer kandidater som evner å analysere fenomener i praksis ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.
 • Erfaring med å initiere og lede utviklingsprosjekter i samspill med andre, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Relevant yrkespraksis og erfaring fra ulike typer utviklingsarbeid
 • Erfaring med utarbeidelse av vitenskapelige arbeider.

Hvem ser vi etter?

 • Du som kan håndtere mange oppgaver i en hektisk hverdag, har gode samarbeidsferdigheter og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Du har evne til å utløse energi blant Norges mest innovative studenter vil bli sterkt vektlagt.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Norges fremste studenter innenfor entreprenørskap
 • Tett samarbeid med et verdensledende fagmiljø gjennom Engage – Senter for Fremragende Utdanning i senterets funksjonstid.
 • Spennende ungt fagmiljø i sterk vekst med store muligheter for ansvar og utvikling
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som universitetslektor (kode 1009) lønnes normalt fra brutto kr 435 500 – 586 500 per år avhengig av kompetanse. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Innen søknadsfristen må følgende registreres i Jobbnorge:

 • Søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte professor Roger Sørheim, telefon 918 03 448, e-post [email protected]

For praktiske spørsmål, vennligst ta kontakt med HR-konsulent Hilde Selli Egelie [email protected]

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 15.01.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Vi forsker og underviser på internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Målet er bærekraftig verdiskaping innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge. Vi har fagseksjoner i Trondheim og på Gjøvik. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi.

Powered by Labrador CMS