Ledig stilling:

Vil du ha ansvar for å bygge opp et teknologiområde og samtidig få jobbe med miljø og bærekraft?

Director Technology and Digital Product

Arbeidssted: Oslo - Fornebu

Søknadsfrist: 11. april

Søk på stilling

Vil du ha ansvar for å bygge opp et teknologiområde og samtidig få jobbe med miljø og bærekraft? Da er kanskje dette den muligheten du har ventet på.

Visste du at det produseres om lag 282 millioner tonn plastavfall i verden hvert år – og bare 15 % av disse resirkuleres inn i nye produkter? Industriaktører med ambisjoner innen sirkularitet og karbonreduksjon strever med å finne kvalitetsløsninger for å øke andelen resirkulert plast i sine verdikjeder. AION skalerer raskt en ledende posisjon som leverandør av fleksible og sporbare ende til ende-tjenester innen sirkularitet på plast med dokumentert bærekraftseffekt for våre kunder. Slik vil AION bidra til å bremse og slanke den totale ressursøkonomien rundt plast og samtidig skape verdi for våre kunder og eiere.

AION har en teknologiagnostisk forretningsmodell der vi bygger løsninger for våre kunder ved å koble alle ledd i verdikjeden for mekanisk resirkulerte og oppsirkulerte plastprodukter. Som Director Technology får du ansvaret for å bygge og utvikle teknologiområdet både på et strategisk og forretningsmessig nivå. Du vil arbeide i skjæringspunktet mellom teknologi, operativ drift og strategi, og et sentralt ansvarsområde blir å sikre at AION har teknologiplattformer som støtter opp under selskapets strategiske og forretningsmessige målsetninger. Du vil bli en viktig rådgiver innen tekonolgiområdet, lede teknologiprosjekter og jobbe tett med selskapets teknologimiljø og eksterne leverandører. Dette er en ny rolle med stort ansvar og handlingsrom.

Vi tror du har erfaring fra å jobbe med moderne og komplekse teknologiplattformer og har kanskje også jobbet i et konsulenthus med kunder og prosjekter innen industri eller produksjon. Du har høyere utdannelse innenfor teknologi. Rett kandidat har faglig gjennomslagskraft og har samtidig innovative tanker, og evner å bygge bro mellom eksisterende praksis og ny teknologi og tenkning. Videre er det viktig at du kan lede prosjekter og prosesser, samarbeider godt med andre og kommuniserer tydelig og proaktivt med kolleger og samarbeidspartnere. Du har mot til å utfordre, påvirke prosesser og bidra til å drive virksomheten fremover, og er opptatt av å gi gode råd innen tekonolgiområdet samtidig som du er en utpreget lagspiller.

AION er en start-up, men med investeringsvillige og trygge eiere i ryggen. Dette krever at vi som jobber her er fleksible, løsningsorinterte, ambisøse og forretningsorienterte. Vi ønsker oss kolleger som har lyst til å være en del av et vinnerlag, og som har lidenskap og interesse for å løse noen av verdens miljøutfordringer gjennom industrielle, kommersielle løsninger.

Vi har valgt The Assessment Company AS som partner i utvelgelsesprosessen.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Ida Beinnes Hoff på tlf 489 59 465 eller Elin Midtskogen på telefon 40 07 52 43

Søknadsfrist er 11. april 2021

AION utvikler industrielle løsninger for en effektiv og lønnsom sirkulærøkonomi innen plast. Vi er et nytt impaktselskap med ambisiøse vekstmål innen sirkulære volum og karbonreduksjon i våre kunders verdikjede. AION skal bli den ledende sirkulære aktøren innen robuste plastfraksjoner med en skalerbar og teknologiagnostisk forretningsmodell, Circularity as a Service. AION kobler tung industrierfaring og handlekraft med tjenesteinnovasjon og digitale løsninger.