LEDIG STILLING

Virksomhetsarkitekt | Statnett

Vi trenger deg som vil være virksomhetsarkitekt, og som vil være med å styre arkitekturvalg og utvikle virksomhetsarkitekturen vår videre. Utvikler - For å drive strømnettet i Norge på en effektiv måte er vi avhengig av avanserte IT-systemer. Noen av dem kan vi kjøpe, men noen må lages som skreddersydd programvare.

Sted

Oslo

Frist

08.01.2023

Ansettelsesform

Fast

Stillingstittel

Virksomhetsarkitekt

Kontaktperson

Silje Høstmælingen

Det grønne skiftet skjer nå! Det er spennende og gir oss mange muligheter.

Digital transformasjon er sentralt for å muliggjøre Statnett sin strategi. Her spiller virksomhetsarkitektur en viktig rolle ved å oversette strategien til gjennomførbare tiltak. Statnett er i full gang med å etablere fremtidens energisystem. Dette systemet er sentralt i å muliggjøre det grønne skiftet, og krever høy grad av automatisering og datadrevne beslutninger. Nå trenger vi deg som vil være virksomhetsarkitekt, og som vil være med å styre arkitekturvalg og utvikle virksomhetsarkitekturen vår videre. Du vil bidrag til disse store endringene gjennom bl.a. å beskrive mål og veikart for forretning, IT og teknologi. Du vil arbeide tett opp mot miljøer med ansvar for strategiutvikling, forretningsutvikling og teknologiutvikling. Og vi jobber med det vi anser for å være de beste og mest fremtidsrettede teknologiene.

Arbeidssted er hovedkontoret i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Som virksomhetsarkitekt vil dine viktigste arbeidsoppgaver være å:

 • inngå i vårt virksomhetsarkitekt-team med særlig ansvar for nordisk balanseringsmodell (NBM) som er et program for å etablere automatisert balansering av kraftsystemet i Norden og tilknytning til de Europeiske plattformene.
 • videreutvikle og forvalte Statnett sin virksomhetsarkitektur, gjerne knyttet til et forretningsområde. Du vil hjelpe virksomheten å bruke arkitekturen som et nyttig verktøy til å utføre gap-analyser og utforming av veikart mm. i samarbeid med forretningsområdene, det øvrige arkitekturmiljøet og leveranseteam.
 • drive og forvalte arkitekturstyringsprosessene som ivaretar Statnett sine arkitekturføringer, og for å videreutvikle slike føringer.
 • bidra i Statnett sin strategi-implementering og porteføljestyring i tett samarbeid med forretningsområdene og våre transformasjons- og digitaliseringsmiljøer.

Kvalifikasjoner

 • Utdannet innen Informatikk/data og/eller annen relevant utdannelse helst på master-nivå
 • Vi søker deg som har erfaring med:
  • Arkitekturstyring
  • Arkitekturmodellering
  • Agile metoder for arkitekturutvikling
 • Det en fordel om du har erfaring med:
  • Større endringsprosjekter
  • Arkitekturrammeverk som f.eks. TOGAF/BIZBOK
  • Archimate, BPMN, UML e.l.
  • Skybasert arkitektur, tjenester og offentlig nettsky (fortrinnsvis Microsoft Azure)
  • Datakvalitetsarbeid, datadrevet utvikling, samt dataplattform
  • Komplekse arkitekturer med mange prosesser, integrasjoner og heterogene IT-landskap som er både i skyen og i egne lokaler
  • Endringsledelse
  • Innovasjonsledelse
 • Erfaring fra energibransjen innenfor kraftsystemdrift eller styringssystemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (Nivå C1) og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
 • Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er ett krav om at du må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet
 • Du er utadvent og kan samhandle godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn
 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder
 • Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene
 • Du har evnen til å tenke langsiktig midt i en operativ hverdag
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe i et statlig monopol med unik kunnskap
 • Du vil være omgitt av kolleger med mye kompetanse som de gjerne vil dele
 • Konkurransedyktig lønn
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Mange muligheter til å være sosial på: bedriftsidrettslag, kor, og revy
 • Treningsstudio
 • Firmahytter
 • Vaffel på fredag!

Hva sier våre ansatte om oss?

Ansatte har ulike motivasjonsfaktorer, men våre ansatte har noen fellestrekk på hvorfor de jobber i Statnett uavhengig av hvilken rolle de jobber i:

 • Vi har et stort samfunnsansvar som forvalter av landets viktigste infrastruktur
 • Vi har faglig spennende oppgaver og tilrettelegger for kompetanseutvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring.

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder.

Sjekk også ut: Senioringeniør/Seniorrådgiver

Seksjonen Prosjekt- og produkteierskap har ansvaret som prosjekt-, produkt- og tjenesteeiere på vegne av Systemdrift i utvikling og implementering av nye løsninger. Vi ønsker derfor deg som liker å jobbe tverrfaglig og samhandle tett med behovseiere og andre utviklingsmiljøer i Statnett. Som en del av en større oppskalering av Statnetts utviklingsinnsats for systemdriften, søker vi flere nye seniorrådgivere/senioringeniører for å ivareta forretningsområdets eierskap i roller som business owner, produkteier og tjenesteeier.

Link til søknad: Annonse - Webcruiter

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Powered by Labrador CMS