Ledig stilling:

Space Norway HEOSAT søker Systemingeniør Banemekanikk til satellittoperasjon i Tromsø

Stillingen er utgått

Space Norway

Formålet med Space Norway AS er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal konsernet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.

Arbeidssted: Tromsø

Arbeidsfrist: 24. november

Søk på stilling

Space Norway HEOSAT AS er et datterselskap av Space Norway AS. Selskapet gjennomfører for tiden programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM). Programmet omfatter bygging av to satellitter, oppskyting og idriftsettelse av et kommunikasjonssystem som skal gi bredbåndsdekning i Arktis. Programmet består av to prosjekter, hhv et prosjekt som skal etablere nødvendig bakkeinfrastruktur og organisasjon for å drifte satellittene (Bakkeprosjektet), og et prosjekt som følger opp byggingen av satellittene og oppskyting av disse (Spaceprosjektet). ASBM er et internasjonalt samarbeid som involverer store nasjonale og internasjonale aktører, og programmet er av stor strategisk betydning for Norge.

Operasjonen av satellittene vil bli gjennomført av Space Norway HEOSAT i et nytt satellittoperasjonssenter i Tromsø, samlokalisert og med støtte fra Kongsberg Satellite Services (KSAT). Space Norway HEOSAT søker en medarbeider som i byggefasen skal bidra til realiseringen av bakkeprosjektet i Tromsø og på Bardufoss, og som i driftsfasen fra 1.kvartal 2023 skal ha rollen som Systemingeniør Banemekanikk ved satellittoperasjonssenteret i Tromsø.

Tjenestested vil være Tromsø, men det må i byggefasen påregnes en del reisevirksomhet, blant annet vil det i perioder være behov for tilstedeværelse på Skøyen i Oslo der ASBM-programmet er lokalisert.

Arbeidsoppgavene vil omfatte

 • I byggefasen:
  • Delta i gjennomføring av Bakkeprosjektet, herunder oppbygging og etablering av HEOSATs satellittoperasjon ved KSATs hovedkvarter i Tromsø.
  • Delta i utvikling og verifikasjon av operasjonsprosedyrer for satellitt- og bakkesystem i samarbeid med satellittleverandør og KSAT
 • I driftsfasen:
  • Planlegging, utføring og monitorering av satellittmanøvre
  • Trendanalyse av satellitt-telemetri, og overvåkning av satellittenes helsetilstand
  • Kvalitetskontroll og vedlikehold av satellittoperasjonsprosedyrer
  • Deltakelse i on-call turnusordning for å støtte kritiske operasjoner og feilsituasjoner

Utdannelse

 • Teknisk utdannelse på Master nivå innen satellitteknologi og/eller banemekanikk/astrodynamikk

Erfaring

 • Ønskelig med relevant erfaring fra en etablert satellittoperatør
 • Ønskelig med programmeringserfaring i Python
 • Ønskelig med erfaring med bruk av satellittoperasjonsprogramvare og verktøy fra GMV

Personlige egenskaper

 • Selvgående og motivert lagspiller
 • Løsningsorientert og trives med komplekse oppgaver og problemstillinger
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og metodisk

Annet

 • Må beherske engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/NATO SECRET

Se Space Norways hjemmesider for mer informasjon om ASBM-programmet.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529 eller e-post [email protected]

Søknadsfrist: 24. november.

Om arbeidsgiverenc

Formålet med Space Norway AS er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal konsernet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.Juni 2019 inngikk regjeringen en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene. På bakgrunn av dette, opprettet Space Norway et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane. Disse vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. I tillegg til satellittene vil systemet bestå av to bakkestasjoner og et operasjonssenter for styring av satellittene. Disse elementene vil bli lokalisert i Norge og sikrer dermed nasjonal kontroll over systemet.